Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Kūrybinės vizualizacijos

Pradžia / Kūrybinės vizualizacijos
Dalyviai:  7-8 kl., 12 mok. 
Būrelio tikslas –  puoselėti mokinių kūrybinį mąstymą ir individualumą, plėtoti meninės raiškos priemonių pažinimą, skatinti kūrybingumą, padėti realizuoti ugdytinių idėjas suderinant jas su asmeniniais ir bendruomeniniais tikslais.
Turinys – mokiniai mokysis atlikti jiems skirtus kūrybinius darbus ir juos analizuoti (idėją, pagrindinę mintį ir kt. nuotraukose įprasmintą informaciją), dalyvaus mokinių fotografijos darbų konkursuose, parodose, mokysis dirbti komandose ir individualiai. Vyks pažintiniai – edukaciniai užsiėmimai dailės galerijose, muziejuose, įvairiuose miesto renginiuose. Mokyklos bendruomenei bus rengiami kūrybinių darbų pristatymai. Informacija apie mokinių veiklą, vykdytas akcijas bus skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo paskyroje. 
Laikas – penktadienis, 6 pamoka.