Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Darbo užmokestis

Pradžia / Darbo užmokestis

Informacija apie Šiaulių Salduvės progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.VIII-1524 patvirtintu
„Lietuvos Respublikos tesisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“

(Žin., 2000, Nr.10-236) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480
„Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2003, Nr.38-1739).

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbuotojų skaičius
2016 m.
Vidutinis
darbo užmokestis (EUR)
2016 m.
Darbuotojų skaičius
2017 m.

Vidutinis darbo
užmokestis (EUR)
2017 metų III ketvirtis

Direktorius

1

1430,98 1  1505,23
Skyriaus vedėjas

4

555,57 4  557,31
Mokytojas

39

648,26 38  731,19
Specialistai

3,5

628,26 4 694,63
Valytoja 4 356,44 4 381,88
 Virėja  2 353,49 2 410,61