Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Informacija mokytojams

Pradžia / Informacija mokytojams
2017-201 m. m.  informacija ruošiama


2016-2017 m. m. planuojamos darbo su tėvais, individualios mokinių pažangos skatinimo veiklos

Bendri tėvų susirinkimai
2016-09-20  PUG, 1-8 klasės
2016-11-30 1 klasės

Klasių tėvų susirinkimai
2016-09-20 PUG, 1-8 klasės
2017-01-25 PUG, 1-8 klasės

Atvirų durų dienos mokinių tėvams
2016-11-23 PUG, 1-4 klasės, 5-6 klasės
2016-11-24 7-8 klasės
2017-04-05 1-8 klasės

Signaliniai pusmečių įvertinimai
2016-11-18 5-8 klasės
2017-03-31 5-8 klasės

VIP aptarimai
2016-11-02/04 1-8 klasės
2017-04-10/21 5-8 klasės
2017-04-18/21 PUG, 1-4 klasės

Metodinės veiklos lapas                         Mokinių išvykos lapas


Šiaulių Salduvės progimnazijos pristatymų kūrimo šablonai:
Stilius 1          Stilius 2           Stilius 3           Stilius 4

 

https://app.prntscr.com/en/index.html     programa iškirpimui.
https://www.text2mindmap.com/            minčių žemėlapių sukūrimui.

http://www.frepy.eu/part_lt.html           logopedui