Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Įsivertinimas

Pradžia / Įsivertinimas

2016-2017 m.m. giluminio mokyklos kokybės įsivertinimo problema –
 „Kaip mokytojai virtualias aplinkas naudoja mokinių mokymuisi?“

Progimnazijos įsivertinimas atliktas vadovaujantis „Bendrojo lavinimo mokyklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607.

Sėkmingiausios progimnazijos veiklos sritys:

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas – 3,5
5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai -3,4
1.1.2. Tradicijos ir ritualai – 3,4
1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis – 3,3

Tobulintinos progimnazijos veiklos sritys:

2.4.1. Mokymosi motyvacija – 2,4
4.2.2. Psichologinė pagalba- -2,3
4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis – 2,2

2015-2016 m.m. giluminio mokyklos kokybės įsivertinimo problema –
Kokios priemonės padeda įtraukti tėvus teikiant pagalbą mokiniui?

Progimnazijos įsivertinimas atliktas vadovaujantis „Bendrojo lavinimo mokyklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607.

Sėkmingiausios progimnazijos veiklos sritys:

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas – 3,5
5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai -3,4
1.1.2. Tradicijos ir ritualai – 3,4
1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis – 3,3

Tobulintinos progimnazijos veiklos sritys:

2.4.1. Mokymosi motyvacija – 2,4
4.2.2. Psichologinė pagalba- -2,3
4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis – 2,2

2014-2015 m.m. giluminio mokyklos kokybės įsivertinimo problema –
Kaip formuojame atsakingo ugdymo(si) įgūdžius skatindami mokinio individualią pažangą?

Progimnazijos įsivertinimas atliktas vadovaujantis „Bendrojo lavinimo mokyklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607.

Sėkmingiausios progimnazijos veiklos sritys:

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas – 4,00
1.1.2. Tradicijos ir ritualai – 3,97
1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis – 3,85
1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai – 3,85
2.1.1. Ugdymo programos – 3,85
3.1.2. Mokyklos pažanga – 3,85
5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai – 3,79
1.3.3. Aplinkos jaukumas – 3,77
5.1.2. Planavimo procedūros – 3,77

Tobulintinos progimnazijos veiklos sritys:

4.2.2. Psichologinė pagalba 2,51
4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas – 3,08
4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis 3,08
2.4.1. Mokymosi motyvacija – 3,1
2.4.2. Mokėjimas mokytis -3,1
4.4.3. Profesinis konsultavimas ir informavimas – 3,1

2013-2014 m.m. giluminio mokyklos kokybės įsivertinimo problema –
Kokie veiksniai lemia mokinių mokymosi kokybę?