Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Naujienos

Informuojame

Salduvei 60

Mokykloje prasideda jubiliejinė savaitė

Spalio 22-26 d. Salduvės progimnazijoje vyks mokyklos 60-mečiui skirtos veiklos.

Kviečiame mokinius ir jų tėvelius susipažinti
su jubiliejinės savaitės programa ir aktyviai dalyvauti visose veiklose.

Švęskime kartu! 

Mokyklos administracija, mokytojai

P R O G R A M A

Mokyklai 60 Standartizuoti testai 

Testavimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, suteikiant objektyvios informacijos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti.


Nuotraukų galerija