Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Naujienos

Informuojame

Informuojame, kad mokinių, turinčių EMP, galiojimo laikas iki 2017 m. rugpjūčio 31 d., UAB “Busturo” yra pratęstas iki rugsėjo 30 d., kol bus atspausdinti nauji pažymėjimai.


Kokios naujovės
švietimo sistemoje
nuo 2017 m. rugsėjo 1-osios


 Standartizuoti testai 

Testavimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, suteikiant objektyvios informacijos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti.

2017 metų rezultatai       2 klasė         4 klasė     6 klasė      8 klasėNuotraukų galerija