Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Priėmimas

Pradžia / Priėmimas
2017 metais priimtų mokinių skaičius – 124
2017 gautų prašymų skaičius – 124

2017-2018 m.m. laisvos vietos klasėse

 PUG – 2 1 klasėje – nėra
2 klasėje – nėra
3 klasėje – 2
4 klasėje – 3
5 klasėje – 13
6 klasėje – 8
7 klasėje – 12
8 klasėje – 2

 

Priėmimas

Būsimų mokinių tėvų dėmesiui!

Nuo 2017 metų kovo 1 dienos skelbiamas priėmimas į progimnazijos
priešmokyklinio ugdymo, penktąsias klases.

PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ
vykdomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais dokumentais:
– Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas »»
– Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos »»

Mokinių priėmimo komisija, jos darbo reglamentas (rasti čia):
Pirmininkė – Birutė Klimašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Jurgita Girdvainienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja;
Edita Ševeliovienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
Daiva Jucevičienė, pradinių klasių mokytoja;
Birutė Frejarienė, raštinės vedėja.

Priėmimui reikalingi šie dokumentai:

  1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas;
  2. Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (iki rugsėjo 1d.).

Į priešmokyklinio ugdymo grupę ir pirmąsias klases vykdomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintais dokumentais.
Dėl aštuntų klasių mokinių tolimesnio mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programą, mokykla yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Stasio Šalkauskio, Didždvario, Daukanto gimnazijomis. Sutartys.
Reikalingi dokumentai: prašymas, gimimo liudijimo/paso kopija, dvi foto nuotraukos, sveikatos pažyma.
Prašymai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. progimnazijos raštinėje.
Progimnazijos aptarnaujama teritorija.
PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę (PDFpriesmokyklinio ugdymo grupe) (Word priesmokyklinio ugdymo grupe)
Prašymas dėl priėmimo į progimnaziją (PDF priemimas i progimnazija) (Word priemimas i progimnazija)

Daugiau informacijos apie priėmimo tvarką galima rasti čia.

 

Informacija teikiama telefonais: 43 38 61 – direktorė, dir. pavaduotoja ugdymui.

Kviečiame mokytis mūsų progimnazijoje.