Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Šiuolaikinis šokis

Pradžia / Šiuolaikinis šokis

Šio būrelio tikslas. Ugdyti mokinių supratimą apie sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo naudą organizmui, pasitelkiant meninę raiškos priemonę- šiuolaikinį šokį.

Uždaviniai: lavinti saviraišką ir šiuolaikinio šokio sąvokos supratimą.
Renkamės trečiadieniais ir penktadieniais 14 val., aktų salėje.Ugdyti fizinio aktyvumo ir kasdienio judesio naudos suvokimą.


2016-2017 m.m.