Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Ugdymas

Pradžia / Veikla / Ugdymas

2017-2018 mokslo metai

Ugdymo planas  2016-2017 m.m.

Pamokų tvarkaraščiai

Mokinių atostogos

PRADINIS UGDYMAS

1. Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinius ir socialinius brandos pradmenis, kultūros pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
2. Pradinio ugdymo 1 klasę vaikas pradeda lankyti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai.
3. Pradinis ugdymas anksčiau, nei nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs.
4. Ketverių metų pradinio ugdymo programą vykdo mokyklos-darželiai, pradinės ir kitos mokyklos.
5. Pradinis išsilavinimas įgyjamas baigus pradinio ugdymo programą.


PAGRINDINIS UGDYMAS

1. Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
2. Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą.
3. Šešerių metų pagrindinio ugdymo programą arba jos dalį vykdo gimnazijos, vidurinės, progimnazijos, pagrindinės, jaunimo, profesinės ir kitos mokyklos. Pagrindinio ugdymo programą apima du pagrindinio ugdymo turinio koncentrus – ketverių ir dvejų metų.
4. Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą.


Mokykloje įgyvendinama ugdymo kryptis – socialinis emocinis ugdymas (SEU), siekiant tobulinti specialiuosius įgūdžius (savimonę, socialinį suvokimą, asmenybės valdymą, bendravimo įgūdžius, atsakingų sprendimų priėmimą).
Teikiama pagalba mokiniui:
– užimtumo centre;
– mokomųjų dalykų konsultacijose;
– pildant vaiko individualios pažangos (VIP) lapą, aptariant jį su mokiniu;
– aptariant vaiko individualią pažangą su dalykų mokytojais;
– įtraukiant tėvus į individualios vaiko pažangos plėtotę;
– taikant pagalbos mokiniui modelį.

Standartizuoti testai 

Testavimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, įsivertinti mokytojui savo darbo efektyvumą,formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti, suteikti objektyvią informaciją tėvams apie vaikų pasiekimus.

2017 metų rezultatai     2 klasė  4 klasė     6 klasė      8 klasė


2016 metų rezultatai  2 klasė  4 klasė   6 klasė  8 klasė  Priedas 2   Priedas 3


2015 metų rezultatai       4 klasė         8 klasė


2016-2017 m.m.  

Pirmadienis
13.50 – 14.35 (po 6 pamokų) Birutė Klimašauskienė
14.35 – 15.20 (po 7 pamokų) Laima Tomėnienė

Antradienis
13.50 – 14.35 (po 6 pamokų) Ingrida Žurauskė, Edita Čėsnienė
14.35 – 15.20 (po 7 pamokų) Edita Ševeliovienė

 Ketvirtadienis
13.05-13.50 (po 5 pamokų) Sigita Grikienė
13.50 – 14.35 (po 6 pamokų) Genovaitė Reizgevičienė
14.35 – 15.20 (po 7 pamokų) Laura Gerulė


 2017-2018 m.m.

1-4 klasių mokiniams

Menas angliškai, Sandra Bartkuvienė  Darbų galerija

Pieškime kompiuteriu, Rima Valčiukienė Darbų galerija
trečiadieniais 12.00-12.45 val., 41 kab.

Elektroninė leidyba, Rima Valčiukienė Darbų galerija
trečiadieniais 13.05-13.50 val., 41 kab.

Jaunieji tyrėjai, Rima Valčiukienė
ketvirtadieniais 13.05-13.50, 28 kab.

SkautAuk, Jurgita Girdvainienė  Nuotraukų galerija

Augu saugus ir sveikas,  Jolanta Jankauskienė. Nuotraukų galerija
ketvirtadieniais 13.05-13.50 val. 24 kab.

Žingsnis po žingsnio, Kristina Adomaitienė

Jaunasis olimpietis,  Gražina Plungienė. Nuotraukų galerija
antradieniais 13.05-14.45 val., 42 kab.

Muzikos studija,  Jurga Andriulienė

Kurkime kartu (UC),  Rasa Nosienė
antradieniais 13.00-15.00 val., 12 kab.

Spalvų šokis 1-2 kl.Daina Dambrauskienė
trečiadieniais 12.00-13.50 val., 44 kab.

Spalvų šokis 3-4 kl, Daina Dambrauskienė
penktadieniais 12.00-13.50 val., 44 kab.

Sūkurėlis,  Asta Rimkuvienė

5-8 klasių mokiniams

Futboliukas, Arūnas Miknevičius

Judrieji ir sportiniai žaidimai, Arūnas Miknevičius

Krepšinis, Arūnas Miknevičius

Sportiniai žaidimai, Laima Paliulienė

Muzikos studija, Jurga Andriulienė

Žurnalistikos ir medijų raštingumas, Tatjana Kukelkienė
antradieniais 14.00-15.40 val., 44 kab.

Radijo klubasTatjana Kukelkienė
ketvirtadieniais 14.55-15.40 val., 44 kab.

Šokis, Asta Rimkuvienė

Šiuolaikinės dailės studija, Daina Dambrauskienė

,Auk sveikas ir aktyvus, Lukas Vaičiulis

Šiuolaikinis šokis, Lukas Vaičiulis

 2016-2017 m.m.

Tvarkaraštis

1-4 klasių mokiniams

Menas angliškai, Sandra Bartkuvienė  Darbų galerija
Pieškime kompiuteriu, Rima Valčiukienė Darbų galerija
Elektroninė leidyba, Rima Valčiukienė Darbų galerija
SkautAuk, Jurgita Girdvainienė  Nuotraukų galerija
Augu saugus ir sveikas,  Jolanta Jankauskienė. Nuotraukų galerija
,,Žingsnis po žingsnio“, Kristina Adomaitienė

Jaunasis olimpietis,  Gražina Plungienė. Nuotraukų galerija
Muzikos studija,  Jurga Andriulienė
Kurkime kartu (UC),  Rasa Nosienė

„Ieškau ir atrandu“  (UC), Jurgita Klastaitienė
„Spalvų šokis”Daina Dambrauskienė
Sūkurėlis,  Asta Rimkuvienė

5-8 klasių mokiniams

Menas angliškai, Sandra Bartkuvienė  Darbų galerija.
Futboliukas, Arūnas Miknevičius

Judrieji ir sportiniai žaidimai, Arūnas Miknevičius
Krepšinis, Arūnas Miknevičius
Sportiniai žaidimai, Laima Paliulienė
Muzikos studija, Jurga Andriulienė
Gitaros būrelis, Gediminas Fursalovas
Šokis, Asta Rimkuvienė

Šiuolaikinės dailės studija, Daina Dambrauskienė
Šiuolaikinis šokis, Lukas Vaičiulis