Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

1,2 procentai

Pradžia / Įvairūs / 1,2 procentai

Gerbiami Salduvės progimnazijos bendruomenės nariai,

nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą mokyklai. 2019 m. Jūsų skirtas gyventojų pajamų mokesčio lėšas panaudojome taip: nupirktas projektorius (1627,45 Eur), įsigyta mokyklinių stalų su kėdėmis (2250,6 Eur), vitrina tarptautiniams projektams (900 Eur), sofa ir minkštasuolis socialinio pedagogo kabinete (330 Eur), dailės prekių ir mokymo priemonių (94,84 Eur). 2020 m. gauta 3692,75 Eur. Lėšų panaudojimas aptariamas Progimnazijos taryboje, kurią sudaro progimnazijos tėvų, mokytojų ir mokinių atstovai.

Prašome ir šiais metais prisidėti prie mokinių ugdymo(si) sąlygų gerinimo. Jūsų parama mums labai reikalinga.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. prašymą galite pateikti tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Nepamirškite nurodyti skiriamo procento dydį, jeigu paramą skiriate kelioms įstaigoms, formoje FR0512 reikia įrašyti visas įstaigas ir nurodyti kiekvienai įstaigai skiriamą procento dydį.

Prašyme skirti mokesčio dalį galima nurodyti nuo 1 iki 5 metų paramos skyrimo laikotarpį.

 Mokestinis laikotarpis – 2020 m.

Paramos gavėjo (progimnazijos) identifikacinis numeris (kodas) – 190531560

Atkreipiame dėmesį, kad prašymą valstybinei mokesčių inspekcijai reikia pateikti iki 2021 m. gegužės 3 d.

            Be Jūsų mes negalėtume džiaugtis ir didžiuotis savo progimnazijos pasiekimais.

Progimnazijos taryba

NEĮGALIESIEMS