Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

COVID-19 (koronaviruso) prevencijos dokumentai

Pradžia / Svarbu / COVID-19 (koronaviruso) prevencijos dokumentai

OV sprendimai

DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1884) (nustatyta, kad viešojo maitinimo įstaigą (tiek į uždaras, tiek į atviras erdves) turės būti įleidžiami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) dėvintys lankytojai. Valgant ir geriant viešojo maitinimo įstaigose lankytojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones neprivaloma. Taip pat nurodyta netiekti maitinimo savitarnos principu, kai maistą įsideda patys lankytojai);


DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1885);


DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1886);


DĖL  PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1887).

NEĮGALIESIEMS