Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Dalijamės tuo, ką per rytinius kavos gėrimus aptarėme su tėvais

Pradžia / Dalijamės tuo, ką per rytinius kavos gėrimus aptarėme su tėvais
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07
Lapkričio 12 d. – pirmojo susitikimo metu kalbėjome apie tai, kad didžiausias dėmesys skiriamas vaikui ir jo tėvams.  Mes, pedagogai ir aptarnaujantys darbuotojai, esame savo sričių profesionalai, siekiantys sudaryti geras sąlygas vaikams mokytis, ugdytis, augti. Todėl labai svarbu, kad visos trys šalys (vaikai – tėvai – mokytojai) bendradarbiautų vardan geresnių pasiekimų.

Ryškiausi dienos klausimai:

  1. Privažiavimo prie mokyklos, parkavimo problemos. Sutarta kreiptis TAMO žinute į tėvelius, mamytes dėl saugaus vaikų patekimo į mokyklą.
  2. Atkreiptas tėvų dėmesys į tam tikrus pratybų naudojimo atvejus. Apie tai pakalbėta su mokytojais.
  3. Dalintasi idėjomis, kaip stiprinti anglų kalbos mokymąsi.

Lapkričio 19 d. svarbiausi klausimai:

1. Informaciniai šaltiniai suaugusių švietimui. Tėvams rekomendavome pažiūrėti filmą „Kartų polilogas“  bei sąrašą 10 filmų, kuriuos siūloma žiūrėti su savo vaikais (daugiau informacijos mūsų svetainės skyriuje „Tobulėkime kartu“)
2. Aptarėme jaunos kartos ugdymosi ypatumus, susijusius su internetiniais šaltiniais. Tėvams rekomendavome internetinį šaltinį – švietimo portalą emokykla.


Lapkričio 26 d. temos:

1. Mokykloje vykdomos akcijos ir artėjantys renginiai.
2. Mokykloje įgyvendinamos prevencinės programos, skirtos mokinių socialiniam emociniam ugdymui: „Antras žingsnis“ (pradinukams) ir „Paauglystės kryžkelės“ (SEU – 5 ir 6 klasėms).
3. Ankstyvoje paauglystėje ryškėjantys sunkumai. Ką su jais daryti?
4. Gitaros, skautų ir kitų neformaliojo ugdymo būrelių veikla, vaikų įsitraukimo galimybės.


Gruodžio 3 d. temos:
1. Vertybių įtaka asmenybės ugdymui.
2. Uniformos 5-8 klasių mokiniams.
3. Susitarimai mokykloje ir jų laikymasis.

Gruodžio 10 d. pokalbio temos:
1. Mokinių tarpusavio santykiai. Reagavimas į netinkamą bendraamžių elgesį. Tinkamo elgesio stiprinimas – ir mokyklos, ir šeimos indėlis.
2. Pozityvaus mąstymo skatinimas. Asmens savivertės stiprinimas. Socialinio emocinio ugdymo svarba.


Sausio 28 d. temos:
1. Paauglių veido priežiūra. Irina Fokė, Jekaterinos (2a) mama ves mokymus šeštokams apie veido odos priežiūrą.
2. Vaikų saugumas kelyje, einant į mokyklą ir iš jos. Ir mokytojai, ir tėvai turėtų nuolat atkreipti vaikų dėmesį į saugų eismą. Atkreiptinas ir miesto vadovų, atsakingų už saugų eismą, dėmesys į situaciją prie mokyklos.


Kovo 17 d. kalbėjome apie mokymosi pagalbos mokykloje organizavimą, apie mokykloje sukurtas ir taikomas priemones, padedančias šalinti mokymosi sunkumus, gerinti pasiekimus, kurti vaikų ugdymuisi palankų mikroklimatą.


Balandžio 28 d. buvo aptartos mokyklos forume išsakytos tėvų mintys, diskutuota apie galimybes mokykloje organizuoti pastovias akcijas (pvz. Parama beglobiams gyvūnams). Tėvai pasiūlė iniciatyvą bendradarbiauti su studentais, kurie savanorystės principu galėtų padėti organizuoti ugdymo procesą, skatintų sveikos gyvensenos principus. Tėvų pageidavimu, aptartos galimybės tėvams lankytis pamokose ir stebėti ugdomąjį procesą.


Gegužės 12 d.:

1. Pasidžiaugėme mokyklos įvertinimu, kurį pateikė „Reitingai“ (dėl geros atmosferos, santykių kūrimo, pasitenkinimo mokykla lygio).

2. Kalbėjome apie galimybes tėvams įsitraukti į mokyklos veiklas siekiant stiprinti vaikų motyvaciją ir gerinti mokymosi pasiekimus (pamokų vedimo patirtis, pažintis su tėvų darbovietėmis, profesijų pasauliu, savanoriavimo padedant mokytojams užimtumo centre ar kitose veiklose galimybės ir pan.).

NEĮGALIESIEMS