Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Dėl vaikų ir mokinių nemokamo maitinimo

Pradžia / Svarbu / Dėl vaikų ir mokinių nemokamo maitinimo

DĖL VAIKŲ IR MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO

Nemokamas vaikų ir mokinių maitinimas vykdomas bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, reglamentuojančiais socialinės paramos mokiniams teikimą.
Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu sustabdžius ugdymo organizavimo procesą mokyklose, jose neteikiama ir maitinimo paslauga. Tokiomis aplinkybėmis nemokamą maitinimą mokyklose gaunantiems vaikams nemokamo maitinimo teikimas užtikrinamas aprūpinant juos maisto produktais ar pagamintu maistu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu.
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinės rekomendacijos yra pagalbinė priemonė, skirta mokinių nemokamo maitinimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu organizavimo tvarkai nustatyti konkrečiu atveju, atsižvelgiant į savivaldybės, mokyklos galimybes ir mokinių poreikius.
Vadovaujantis aukščiau paminėtais teisės aktais reiškia, kad nemokamas maitinimas organizuojamas, kai vyksta ugdymo procesas ar vaiko priežiūra švietimo įstaigoje. Mokinių atostogų metu nemokamas maitinimas neorganizuojamas. Nemokamai maitinami tik tuo metu (per mokinių atostogas) švietimo įstaigose esantys priešmokyklinukai, kuriems organizuojama priežiūra. Jei ugdymo proceso organizavimas stabdomas įstaigoje dėl ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar)
karantino ir nėra paskelbtos mokinių atostogos, nemokamą maitinimą švietimo įstaigose gaunantiems vaikams ir mokiniams  teikiami maisto produktų daviniai.

NEĮGALIESIEMS