Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Erasmus+KA1

Pradžia / Erasmus+KA1
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07
erasmusplus_logo

 Erasmus+ KA1 projektai

erasmusplus_logo

 Erasmus+ KA1 projektas ,,Keičiame kryptį: nuo mokymo – prie mokymosi“

2019-02-27

Vasario 27 d. Salduvės progimnazijoje vyko dalijimosi patirtimi renginys, kodiniu pavadinimu GPS (gerosios patirties sklaida). Renginyje, organizuotame stotelių principu, įgytą tarptautinę patirtį pristatė tarptautinės programos  ,,Erasmus+“ KA1  projekto ,,Keičiame kryptį: nuo mokymo – prie mokymosi“ mobilumų dalyviai: progimnazijos direktorė Natalija Kaunickienė (Suomija), direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Klimašauskienė (Italija, Portugalija), lietuvių kalbos mokytoja Tatjana Kukelkienė (Norvegija), dailės mokytoja Daina Dambrauskienė (Ispanija, Italija). Prie programos ,,Erasmus+“ KA1 dalyvių jungėsi ir nacionalinio projekto ,,Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ dalyvės mokytojos Edita Čėsnienė, Jurgita Girdvainienė, Ingrida Žurauskė ir Nijolė Juškienė, kurios turėjo galimybę viešėti Latvijos ir Estijos mokyklose. Projekto dalyvės dalijosi žiniomis apie skirtingas Europos šalių švietimo sistemos  patirtis, kvietė išbandyti socialinio emocinio ugdymo, aktyvaus mokymosi pamokoje metodus. Renginio pabaigoje mokytojai reflektavo apie tai, kaip ir kokias kolegų tarptautines patirtis galima diegti ugdymo procese, ko galime pasimokyti iš skirtingų šalių patirties švietimo srityje.


erasmusplus_logo

 Erasmus+ KA1 projektas ,,Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“

ERASMUS+ KA1 Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos skilčiai:
 Salduvės progimnazijoje startuoja dar vienas ERASMUS+ KA1 projektas 
Salduvės progimnazijai skirta dotacija vykdyti ERASMUS+ KA1 Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos projektą.
Projekto tikslai:
1. Skatinti mokytojus ieškoti naujų veiklos organizavimo sprendimų ugdymui išnaudojant netradicines mokyklos ir už mokyklos ribų esančias aplinkas.
2. Atrasti formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermę mokantis be sienų.
3. Efektyvinti mokykloje ir pamokoje vykstančius vadybinius procesus pritaikant Europos šalių švietimo patirtį.
4. Stiprinti mokytojų kalbinę ir tarpkultūrinę kompetenciją bendraujant ir bendradarbiaujant su kolegomis iš kitų šalių mobilumų metu.
Birželio-rugpjūčio mėnesiais vyks planavimo darbai, pirmasis mobilumas numatomas spalio mėnesį. Kursuose mokytojai mokysis, kaip sukurti į mokymąsi orientuotą mokymosi aplinką, analizuos  metodus, kurie palaiko mokinių autonomiją, sudaro jiems sąlygas tobulinti bendradarbiavimo kompetencijas, lavina trumpalaikę ir ilgalaikę atmintį, ugdo kritinį mąstymą, problemų sprendimo įgūdžius, pasitikėjimą savimi ir motyvaciją.

219-06-19
Mokyklos bendruomenei pristatyti naujojo projekto tikslai
Birželio 19 d. mokyklos bendruomenei pristatytas naujasis ERASMUS+ KA1 projektas ,,Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“. Mokytojai supažindinti su projekto tikslais ir suplanuotais kursais.

NEĮGALIESIEMS