Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Garbės kodeksas

Pradžia / Garbės kodeksas
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07
MOKINIO GARBĖS KODEKSAS

 • Laikausi mokykloje priimtų taisyklių ir susitarimų.
 • Esu kultūringas, mandagus, pakantus kitaip mąstančiam, kitaip atrodančiam.
 • Pagarbiai elgiuosi ir bendrauju su mokyklos bendruomenės nariais.
 • Tausoju savo ir mokyklos turtą.
 • Esu draugiškas, padedu kitiems.
 • Esu atsakingas už savo elgesį ir mokymąsi.
 • Nuolat apmąstau savo mokymąsi, siekiu užsibrėžtų tikslų.
 • Aktyviai dalyvauju popamokinėje, socialinėje veikloje.

 

MOKYTOJO GARBĖS KODEKSAS

 • Laikausi mokykloje priimtų taisyklių ir susitarimų.
 • Esu socialiai teisingas – užtikrinu mokinių lygybę nepaisant jų skirtumų.
 • Nuolat apmąstau savo profesinę veiklą, numatau būdus jai tobulinti.
 • Mokymą planuoju atsižvelgdamas į mokinių galimybes.
 • Esu atviras naujovėms, nebijau keistis, nuolat ieškau būdų mokymo(si) kokybei gerinti.
 • Nuolat teikiu grįžtamąjį ryšį, padedantį mokytis.
 • Kuriu mokytis palankią aplinką, rūpinuosi mokinių sveikata ir gerove.
 • Pagarbiai elgiuosi, noriai bendradarbiauju su mokiniais, jų tėvais, kolegomis.
 • Mokiniams esu sąžiningos, atsakingos, teisingos asmenybės pavyzdys.

 

TĖVŲ GARBĖS KODEKSAS

 • Sudarau sąlygas vaikui ugdytis, rūpinuosi jo sveikata ir gerove.
 • Padedu vaikui siekti užsibrėžtų tikslų, skatinu jį, motyvuoju.
 • Nuolat stebiu vaiko individualią pažangą, prireikus kreipiuosi pagalbos.
 • Bendradarbiauju su mokyklos mokytojais, mokinio pagalbos specialistais, administracija.
 • Pagarbiai bendrauju su vaiku, mokyklos bendruomenės nariais.
 • Pagal galimybes dalyvauju klasės, mokyklos renginiuose.
 • Išsakau savo nuomonę apie mokykloje vykstančius procesus, teikiu pasiūlymus mokyklos veiklai gerinti.
 • Savo vaikui esu sąžiningos, atsakingos, teisingos asmenybės pavyzdys.
NEĮGALIESIEMS