Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

GPM 1,2 procentai Salduvei

Pradžia / Informuojame / GPM 1,2 procentai Salduvei

Gerbiami Salduvės progimnazijos bendruomenės nariai,

nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą mokyklai. 2018 m. Jūsų skirtas 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšas (gauta 5003,7 Eur) panaudojome taip: nupirkta metalinių 8 durų spintelių už 1016,40 Eur, spaudos darbams išleista 453,02 Eur, mokymo priemonėms – 320 Eur, mokinių edukacijai – 837,33 Eur, renginiams ir mokyklos reprezentacijai – 382,84 Eur, darbuotojų tyrimams – 440 Eur, pedagogų edukacinėms išvykoms- 920 Eur. 2019 m. gauta 5820 Eur. Lėšų panaudojimas aptariamas Progimnazijos taryboje, kurią sudaro progimnazijos tėvų, mokytojų ir mokinių atstovai.

Prašome ir šiais metais prisidėti prie mokinių ugdymo(si) sąlygų gerinimo. Jūsų parama mums labai reikalinga. Norime atkreipti dėmesį, kad  įgyvendinus mokesčių reformą, darbo užmokestis padidintas 1,289 karto (iki mokesčių) ir pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys. Paramos gavėjams bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.).

Nuo 2020 m. sausio 1 d.  keitėsi ir prašymų pateikimo tvarka. Norėdami skirti GPM 1,2 procentus sumokėto pajamų mokesčio Salduvės progimnazijai, prašymus Valstybinei mokesčių inspekcijai galite pateikti:

·      naudojantis Elektroninio deklaravimo sistema adresu vmi.lt užpildyti ir pateikti formą FR0512 (04 versija);

·      nuvykę į Mokesčių inspekciją, adresu Vilniaus g. 265, Šiauliai.

Atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai VMI popieriniai prašymai  nebebus  nagrinėjami.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymą valstybinei mokesčių inspekcijai reikia pateikti iki 2020 m. birželio 30 d.

 

            Be Jūsų mes negalėtume džiaugtis ir didžiuotis savo progimnazijos pasiekimais.

Progimnazijos taryba

 

https://salduve.lt/2-procentai/

NEĮGALIESIEMS