Priėmimas

  • Paskelbė : Rima Valčiukienė
  • Paskelbta: 2023-03-29
  • Kategorija: Pranešimai

Nuo kovo 1 d. prasideda priėmimas į Šiaulių Salduvės progimnaziją 2023-2024 m. m.

Prašymai teikiami per elektroninę prašymų registracijos sistemą
(daugiau informacijos https://www.siauliai.lt/page/view/228 ).

Norint pateikti prašymą reikia užsiregistruoti e. sistemoje. 

Priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas vyksta vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis

Mokyklų aptarnaujamų teritorijų sąrašas 

Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje.

 E. sistema bus aktyvuota kovo 1 d. 8.00 val.
Elektroninius prašymus turi pateikti būsimų:
- priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytinių,
- pirmokų, 
- naujai į progimnaziją atvykstančių penktokų,
- pereinančių iš progimnazijų į gimnazijas mokinių tėvai.

SVARBU:
Mokiniai, kurie pereina į aukštesnio lygio programą (iš ketvirtos klasės į penktą) toje pačioje mokykloje, pateikia mokyklos nustatytos formos prašymą

Naujai  atvykstančių 2-4 kl. ir 6-8 klasių mokinių tėvai teikia nustatytos formos prašymą dėl priėmimo į progimnaziją mokyklos raštinėje:


Aktualu būsimų priešmokyklinio ugdymo grupės (PUG) ugdytinių tėveliams:

Vadovaujantis 2022 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-327 patvirtintu Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42df78b12a2d11edbf47f0036855e731?jfwid=-9ku3puted)
tėvų prašymai į PUG 2023-2024 m. m. priimami nuo 2023 m. kovo 1 d.

Į priešmokyklinio ugdymo grupę pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje.

Progimnazijoje įgyvendinamas I priešmokyklinio ugdymo modelis (4 val. per dieną, nuo 8 iki  12 val.).

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas