Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Ugdomasis projektas „Gyvenu EKOlogiškai“

Pradžia / Ugdomasis projektas „Gyvenu EKOlogiškai“
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

Ugdomasis projektas „Gyvenu EKOlogiškai“

2014-10-24
Ugdomasis projektas ,,Gyvenu EKOlogiškai“
P
irmoji tema ,,EKOlogiška aplinka“

1a1b1c  kl. mokinių veiklos
Mokyklos aktų salėje mokiniai žiūrėjo skaidres apie ekologiją, susipažino su žodžio EKOLOGIJA reikšme. Vėliau veiklos vyko Jaunųjų gamtininkų centre. Mokiniai stiprino savo sveikatą darydami aerobikos pratimus ant didžiulių kamuolių, lankėsi gyvūnų kampelyje, kuriame prisiminė, jog Žemėje šalia žmogaus yra ir kitų gyventojų, kuriems neturėtume kenkti. Tą dieną vaikai sužinojo, kaip nebereikalingas daiktas gali tapti gražiu žaislu.
Grįžę į mokyklą, pirmokai žiūrėjo ir aptarė filmą „Sveikas gyvenimo būdas“. Vyko diskusijos ir pokalbiai apie ekologišką gyvenimo būdą. Projekto dieną mokiniai baigė nuotaikingais ir prasmingais animaciniais filmukais ,,Gyvūnai gelbėja pasaulį“.

2a2b2c   kl. mokinių veiklos
Mokiniai sužinojo, kaip atsirado raštas, knygos, aiškinosi, kodėl reikia saugoti  miškus. Vyko diskusija apie ekologijos svarbą. Po jos vaikai skaitė laišką apie pilną šiukšlių Salduvės parką, atliko praktines užduotis – piešiniuose „rūšiavo“ plastikinius butelius, stiklą, popieriaus atliekas  į atskirus konteinerius; žiūrėjo filmukus apie ekologiją, spalvino paveikslėlius ekologine tema. Baigdami  pirmąją projekto dieną, antrokai sukūrė plakatą apie atliekų rūšiavimą, švarios aplinkos išsaugojimą.

3a3b3c  kl. mokinių veiklos
Dieną mokiniai pradėjo diskusija „Kas yra EKOLOGIJA?“ Dirbdami grupėse, trečiokai aiškinosi žodžio ,,ekologija“ prasmę, aptarė pateiktą vaizdinę medžiagą. Vėliau mokiniai dalyvavo edukacinėse pamokėlėse: 3a, 3b – UAB „Sabalin“, 3c – UAB „Specializuotas transportas“. Jų metu sužinojo, kaip gaminama ekologinė avalynė  iš odos, susipažino su  antrinių žaliavų rūšiavimu, panaudojimu ir perdirbimu. Baigdami  pirmąją projekto dieną, trečiokai dalijosi įspūdžiais bei  įgytomis žiniomis ir sukūrė plakatus apie ekologiją ir švarios aplinkos išsaugojimą.

4a, 4b4c  kl. mokinių veiklos
Ketvirtokai žiūrėjo filmuką ir aiškinosi, kas yra EKOLOGIJA. 4a ir 4b klasių mokiniai keliavo Talkšos ekologiniu taku. Edukacinė pamokėlė vyko Jaunųjų turistų centre. 4c klasės mokiniai vyko į UAB ,,Specializuotą transportą“ ir sužinojo daug įdomių faktų apie antrines žaliavas ir jų rūšiavimą.

5a5b kl. mokinių veiklos
Mokiniai lankėsi didžiausioje Šiaulių knygų tvirtovėje – P. Višinskio viešojoje bibliotekoje. Lydimi bibliotekos darbuotojos, leidosi į kelionę. Apsilankė abonemento skyriuje, Amerikos skaitykloje, kino teatro salėje,  knygų saugykloje, muzikos Damų ir Riterių klube domėjosi muzikos naujovėmis. Bibliotekos salėje, dirbdami grupėse, spalvino mandalas, kūrė EKOlogišką herbą ir devizą bei lankstinuką. Atlikę užduotis, pasidžiaugė gautais rezultatais ir pristatė savo darbus draugams.

6a6b kl. mokinių veiklos
Šeštokai lankėsi Šiaulių dailės galerijoje eksponuojamoje Lietuvos architektūros parodoje „Trys laikmečiai, trys veidai“ bei Larso Strando (Norvegija) tapybos darbų parodoje „Už horizonto“. Atrodytų, kad Larso Strando kūriniai – tai tik monotoniškais dryžiais nutapytos drobės, tačiau jų esmė yra kerinti. Dailininkas kviečia žiūrovą matyti, jausti ir galvoti. Dirbdami grupėmis, mokiniai spalvino mandalas, kūrė EKOlogišką herbą ir devizą, ruošė lankstinuką bei žaidė stalo žaidimą anglų kalba. Visų veiklų metu šeštokai plėtė savo žinias apie atliekų rūšiavimą, švarios aplinkos išsaugojimą, ekologišką gyvenimo būdą.

7a7b kl. mokinių veiklos
Septintų klasių mokiniai lankėsi Šiaulių kultūros centre. Visi mokiniai aktyviai įsitraukė į veiklas. Klausydami ramios muzikos, septintokai spalvino mandalas, kūrė ekologišką plakatą ir lankstinuką, mokėsi, kaip teisingai rūšiuoti atliekas, vertino ūkinės veiklos įtaką aplinkai.

8a8b8c kl. mokinių veiklos
Aštuntųjų klasių mokiniai lankėsi Šiaulių dramos teatre. Buvo įdomu pamatyti teatro užkulisinę pusę: persirengimo kambarius, kostiumų sandėlį. Užlipome  ant šventos teatre vietos- scenos. Sužinojome, kad per teatro gyvavimo metus pastatyta beveik 460 spektaklių,  sezono metu žiūrovams pristatomos 4-6 premjeros. Nuo lapkričio pirmos dienos dramos teatras vadinsis Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Daug įdomių dalykų sužinoję apie teatrą, ėmėmės darbinės veiklos: spalvinome mandalas, kūrėme lankstinuką ir atlikome  kitokias užduotis.

2014-11-26
Ugdomasis projektas „Gyvenu EKOlogiškai“
Antra tema „EKOlogiškas miestas“

1a, 1b, 1c  kl. mokinių veiklos
            Dieną pirmokėliai pradėjo savo klasėse, stebėdami pateiktis apie ekologišką pasaulį. Vėliau vaikai keliavo po savo mikrorajoną, rinko šiukšles, jas rūšiavo. Grįžę į mokyklą, mokiniai darbą tęsė aktų salėje, kur iš antrinių žaliavų gamino EKOlogišką miestą. Pirmokėliai pristatė savo projektus, dalinosi patirtais įspūdžiais. 

2a, 2b, 2c  kl. mokinių veiklos
            2a ir 2b klasių mokiniai lankėsi Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Vaikai susipažino su knygų įvairove, pamatė pačią mažiausią Lietuvos knygą, galėjo pakilnoti sunkią 1500 puslapių knygą.
2c klasės mokiniai ,,Aušros“ muziejuje dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose ,, Archeologinis kostiumas ir virvučių vijimas su akmenukais“ bei ,, Kalėdiniai žaislai iš šiaudų“.  Vaikai sužinojo apie senovinius rūbus bei papuošalus nuo akmens amžiaus iki XVII a., patys nusivijo  vieną archeologinio kostiumo elementą – spalvotą virvutę  iš vikingų išmoktu būdu, naudodami akmenukus.
Paskui antrokai, darydami žaisliuką eglutei, tarsi grįžo šimtmetį atgal, kai ilgais žiemos vakarais moterys verpdavo, vyrai pančius vydavo, senoliai vilnas pašydavo, o vaikai ir jaunuoliai darė šiaudinius žaisliukus, nes kitokių Kalėdų papuošalų paprasčiausiai nebuvo.

3a, 3b, 3c  kl. mokinių veiklos
3a ir 3b klasių mokiniai lankėsi ,,PEGASO“ knygyne. Jie dalyvavo edukacinėje pamokėlėje ,,Mokykis gyventi ekologiškai“.  Knygyno darbuotoja Sandra supažindino mokinius su ekologijos svarba, pateikė daug įdomių faktų apie atliekų rūšiavimą. Vėliau  mokiniai dirbo grupelėse, aktyviai įsitraukė į veiklas ir  kūrė ekologišką plakatą, mokydamiesi teisingai rūšiuoti atliekas. Po to atliko  testą apie ekologiją ir įsivertino savo žinias.
3c klasės mokiniai lankėsi Šiaulių universitete ir  diskutavo  apie ekologiją bei  švarią aplinką. Vaikams labai patiko Edukologijos fakulteto studenčių pravesta pamokėlė ,,Kas gyvena pievoje?”. Ypač įdomu buvo vaidinti pievoje gyvenančius vabaliukus. Atlikdami užduotis grupėse mokiniai  geriau pažino pievos gyventojus ir jų aplinką. Po to aplankė žymaus gamtininko, profesoriaus Stasio Gliaudžio įkurtą Gamtos muziejų. Čia ne tik pamatė daug eksponatų, bet ir kalbėjo apie gamtos išsaugojimą. Atliktos refleksijos dar kartą įrodė, kad mokinai supranta, kas yra ekologija ir ką reiškia gyventi ekologiškame mieste.

 4a, 4b, 4c  kl. mokinių veiklos
            4a ir 4b klasių mokiniai vyko į UAB ,,Specializuotą transportą“. Mokiniai sužinojo, kur keliauja antrinės žaliavos, kaip jos presuojamos, kas iš jų daroma. Įdomiausia ketvirtokams buvo tai, kad jie patys galėjo pabandyti rūšiuoti atliekas prie transporterio juostos.
4c klasės mokiniai lankėsi Šiaulių universitete. Čia vyko Edukologijos fakulteto studenčių  pamokėlė ,,Kas gyvena pievoje?“ Ketvirtokai vaidino, atliko užduotis grupėse. O po to aplankė žymaus gamtininko, profesoriaus Stasio Gliaudžio įkurtą Gamtos muziejų. Čia vaikai apžiūrėjo eksponatus, kalbėjo apie gamtos išsaugojimą.  Atliktos refleksijos ,,Nameliuose“ dar kartą įrodė, kad mokinai supranta, kas yra ekologija ir ką reiškia gyventi ekologiškame mieste.

5a, 5b  kl. mokinių veiklos
Penktų klasių mokiniai lankėsi Šiaulių kultūros centre. Šios įstaigos darbuotoja papasakojo mokiniams apie centre vykdomą veiklą. Penktokai apsilankė dramos, šokių, baleto šokėjų studijose. Paskui mokiniai atliko įvairias užduotis: statė iš popieriaus tiltus, klijavo iš kartono ar piešė ekologišką miestą.

 6a, 6b  kl. mokinių veiklos
  Mes, 6-ų klasių mokiniai, apsilankėme Šiaulių universiteto bibliotekoje. Atėję pasiskirstėme grupelėmis ir gavome užduotis. Vieni kūrė plakatus ekologijos tema, kiti gamino ekologišką tiltą į švaresnį ir saugesnį miestą, treti projektavo ekologišką ir neekologišką salas. Vėliau buvome pakviesti apžiūrėti Šiaulių universiteto bibliotekos patalpas ir visa tai, kas jose. Matėme didžiausią ir mažiausią knygas (mažiausia knyga – 1cm dydžio!), sužinojome, kad bibliotekoje yra net pusė milijono knygų, o jų paskaityti ateina net 600-700 lankytojų per dieną. Nustebome sužinoję, kad kompiuteriu galima rašyti natas ir net sukurti melodiją.
Buvo smagu lankytis bibliotekoje, kuri šiandien laikoma viena moderniausių visoje Lietuvoje. Tikimės dar ne kartą ten sugrįžti.
Rolanda Tarosaitė, 6a klasės mokinė

 7a, 7b  kl. mokinių veiklos
            Septintokai lankėsi Valstybiniame Šiaulių dramos teatre. Mokiniai sužinojo, kad pirmojo spektaklio – Karlo Goccio ,,Princesė Turandot“ – premjera įvyko 1931 m. rugsėjo 23 d. Ši data laikoma oficialiu Šiaulių dramos teatro gimtadieniu. Aplankėme žiūrovui nematomą, užkulisinę teatro pusę: grimo, kostiumų, butaforijos kambarius. Turėjome galimybę pamatyti, kaip vyksta šviesos efektų ant scenos  stebuklai. Dirbdami grupėse kūrėme plakatus apie EKOlogišką miestą, angliškų knygų atskiruose puslapiuose ieškojome  žodžių, susijusių su miestu ir aplinkosauga, bei trumpam  tapome   architektais: iš turimų   ,,statybinių medžiagų“   statėme tiltus į ekologišką miestą.

8a8b, 8c  kl. mokinių veiklos
            Aštuntų klasių mokiniai veiklas apie ekologišką miestą atliko P. Višinskio viešojoje bibliotekoje. Pasižiūrėję filmą ,,Namai“, aštuntokai analizavo šiuolaikines ekologines aktualijas, akcentuodami, kad planetos namuose žmonės yra tik maži sraigteliai, kartais stipriai kenkiantys aplinkai. Paskui mokiniai kūrė plakatus apie EKOlogišką Šimšę, Gubernijos rajoną, statė ekologiškus tiltus, projektavo miestą. Buvo smagu visiems darniai dirbti. 

2015-03-06
Ugdomasis projektas „Gyvenu EKOlogiškai“
Trečia tema „EKOlogiškas maistas
PUG, 1-4 klasėse

1a, 1b, 1c ,     2a, 2b, 2c,       3a, 3b, 3c,         4a, 4b4c  kl. mokinių veiklos

Ugdomojo projekto „Gyvenu EKOlogiškai“ III tema „Ekologiškas maistas“ pradinukams prasidėjo pokalbiais apie ekologišką ir sveiką maistą. Mokiniai diskutavo apie tai, kad naudingesni ir skanesni produktai dažnai yra nepatrauklios išvaizdos, bet turi daugiau vitaminų ir yra geresnio skonio. Tokie produktai Lietuvoje turi specialų ženklinimą EKO agros logotipu. Klijuodami sveiko maisto piramidę, mokiniai mokėsi formuoti sveikos mitybos įpročius. Ypač vaikams patiko gaminti vaisių vėrinukus ir degustuoti arbatžolių arbatas. O kiek emocijų sukėlė sveikuoliškų receptų ir patiekalų pristatymai ir degustacijos! Dalis mokinių nustebo, kad kai kuriuos sveikuoliškus patiekalus pasigaminti visiškai nesunku, tačiau skonis – ypatingas. Ugdomasis projektas “Ekologiškas maistas “ baigėsi amatų muge „Kaziukas kviečia į mugę”, kurioje mokiniai ugdėsi verslumo įgūdžius ir patyrė teigiamų emocijų. Kiekvienas pradinukas turėjo galimybę ne tik parodyti savo kūrybiškumą ir individualius gebėjimus, bet ir pasidžiaugti draugų sukurtomis grožybėmis.
Informavimo grupės narė – mokytoja Ilona Kelpšienė

2015-03-10

Ugdomasis projektas „Gyvenu EKOlogiškai“
Trečia tema „EKOlogiškas maistas
5-8 klasėse
5a,   5b,      6a,   6b,      7a,   7b,      8a,   8b,   8c   kl. mokinių veiklos

Neradicinę dieną pradėjome smagiais filmukais apie mūsų mitybos įpročius, pokalbiais apie ekologišką ir sveiką maistą. Po prasmingų ir linksmų diskusijų mokiniai rinko po 5  sveiko ir nesveiko maisto topus, sudarinėjo sveikuolių meniu, kūrė šmaikščius ketureilius, plakatus ir savo mitybos piramides. Labiausiai mokiniams patiko gaminti  sveikuoliškus kokteilius, vaisių vėrinukus, saldainius ir įvairiausias mišraines. Visus stebino ne tik patiekalų įvairumas, receptų pavadinimų šmaikštumas, bet ir stalų dekoravimas, kuris irgi buvo,,ekologiškas“.Taip nuostabiai pavasariškai pražysti ryškiaspalvėmis popierinėmis gėlėmis mokiniams padėjo mūsų universiteto trečio kurso studentės Lina ir Dovilė, studijuojančios dailę ir dizainą, kurios ir pamokė visus iš servetėlių, kitokių atliekų pasidaryti įvairiausių stalo papuošimo detalių.
Baigiantis dienos veikloms, mokiniai darė išvadas, kad ir sveikata, ir nuotaika priklauso nuo to, ką ir kaip mes valgome. Smagu, kad „EKOlogiško maisto“ dieną  visi patyrė tiek daug teigiamų emocijų. Kiekvienas  turėjo galimybę ne tik parodyti savo kūrybiškumą ir individualius gebėjimus, bet ir maloniai pabendrauti, pasidžiaugti naujais ir sveikais draugų maisto receptais.

Genovaitė Reizgevičienė,  lietuvių kalbos mokytoja

2015-04-30

Ugdomasis projektas „Gyvenu EKOlogiškai“
Ketvirta tema „Sveikame kūne – sveika siela

1a, 1b, 1c , 2a  kl. mokinių veiklos

          Mokiniai lankėsi Šiaulių teniso mokykloje. Ten vyko smagi treniruotė. Vaikai mankštinosi, mokėsi atmušti kamuoliukus, susipažino su teniso pradmenimis. Užsiėmimas vyko teniso kortuose. Visi dalyviai gavo spalvingus pažymėjimus. Daugelis vaikų susidomėjo šia sporto šaka ir nusprendė lankyti teniso treniruotes. Grįžę į mokyklą, mokiniai aptarė žinomas sporto šakas, susipažino su kai kuriais sportininkais žiūrėdami skaidres, filmuotą medžiagą. Nuotraukas, paveikslėlius apie sportą jie suklijavo ant  nupieštų kamuolių.

 2b ir 2c kl. mokinių veiklos

           Mokiniai lankėsi Sporto mokyklos ,,Atžalynas“ Imtynių salėje. Vaikus labai draugiškai pasitiko treneris Stanislovas Kulikauskas. Jis vaikams ne tik papasakojo apie sambo, dziudo imtynes, bet ir įtraukė mokinius į treniruotę,  pademonstravo įvairias imtynių technikas. Vaikai, vadovaujami trenerio, žaidė žaidimus, atlikinėjo jiems skirtas užduotis. Pasibaigus užsiėmimui aktyviausi  mažieji sportininkai buvo apdovanoti medaliais.

5a ir 5b  kl. mokinių veiklos

          Mokiniams  netradicinės dienos užsiėmimai vyko Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre. Trenerė supažindino su centro veikla, organizavo sportinius užsiėmimus: mankštą, vidutinio nuotolio bėgimą, bėgimą su kliūtimis, šuolį į tolį, šuolį į aukštį, rutulio stūmimą. Mokiniai rungėsi estafetėse, žaidė sportinius žaidimus ir krepšinį.

6a ir 6b kl. mokinių veiklos

 

          Projekto ,,Gyvenu EKOlogiškai“ ketvirtąją dieną ,,Sveikame kūne – sveika siela“ progimnazijos šeštokai leido sporto mokykloje ,,Klevas“ – garsiausių šalies regbininkų, žolės riedulininkių kalvėje. Išklausę sporto mokyklos įkūrimo istoriją, susipažinę su sporto mokyklos ,,Klevas“ veikla, apžiūrėję mokyklos ugdytinių laimėjimus – medalius, padėkas, 6a ir 6b klasių mokiniai turėjo progos pabendrauti su sporto  mokyklos treneriais, išbandė naujas, jiems iki šiol nežinomas sporto šakas – regbį ir žolės riedulį. Diena buvo išskirtinė, nes mokiniai susipažino ir išbandė smagias sportines rungtis, turėjo galimybę kitaip praleisti laiką neįprastoje erdvėje.

7a ir 7b kl. mokinių veiklos

          Septintų klasių mokiniai lankėsi sporto mokykloje „Dubysa“. Mokyklos direktorius supažindino su sporto mokyklos istorija, pasiekimais, pasidžiaugė aukštais laimėjimais. Treneriai visus aktyviai įtraukė į sportines veiklas. Mokiniai mokėsi žaisti tinklinį, rankinį, išbandė jėgas mini varžybose. Keli mokiniai susidomėjo nauja veikla ir ryžosi lankyti sporto užsiėmimus.

8a,  8b ir 8c kl. mokinių veiklos

          Aštuntokai lankėsi Šiaulių arenoje. Tai universalus sporto, kultūros ir kitų masinių bei komercinių renginių daugiafunkcinis kompleksas, atidarytas 2007 metais. Mokiniai sužinojo, kad arenoje yra 5700 sėdimų vietų varžybų ir apie 7400 vietų koncertų metu, kad čia įsikūrę įvairūs sporto klubai, sveikatingumo ir grožio centras, kavinės, barai, suvenyrų parduotuvė, sporto muziejus. Pasivaikščioję po areną, mokiniai smagiai leido laiką sporto salėje: žaidė krepšinį, kitokius žaidimus, atlikinėjo užduotis ir susitiko su „Šiaulių“ krepšininkais.

NEĮGALIESIEMS