Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Nuotolinis mokymas

Pradžia / Svarbu / Nuotolinis mokymas

IT administratorės Salduvės progimnazijoje:
Birutė Klimašauskienė, b.klimasauskiene@salduve.lt                                 Rma Valčiukienė, r.valciukiene@salduve.ltInformacija dėl nemokamo maitinimo

Karantino laikotarpiu mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, duodamas maisto davinys. Jis sudaromas remiantis nemokamo maitinimo rekomenduojamų maisto produktų sąrašu, nurodytu Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus. Davinio dydis atitinka vaikui nustatytą nemokamo maitinimo kainą, produktų asortimentas keičiamas kiekvieną savaitę.
Davinys išduodamas ketvirtadieniais nuo 8.30 iki 12.00 val.

Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos Direktorius įsakymas Dėl mokinių (vaikų) nemokamo maitinimo organizavimoSaugumas elektroninėje erdvėje

Internetas mums visiems atveria nuostabių galimybių ir suteikia daugybę naudingų įrankių. Deja, jis turi ir tamsiąją pusę, kurioje slypi įvairios grėsmės – dažniausiai jos yra susijusios su pačių vaikų bei kitų vartotojų netinkamu elgesiu. Dabar, kai šeimos ir vaikai didžiumą laiko praleidžia namuose ir elektroninėje erdvėje, jos dar aktualesnės.

Siekiant išvengti nemalonumų, rekomenduojame mokiniams neatsakinėti į jokius įžeidžiančius bandymus susisiekti, pvz., žinutes, skambučius, el. laiškus. Patariame neištrinti žinučių, jeigu žinutėmis siekiama pasityčioti, įbauginti. Būtina jas išsaugoti ir vėliau pateikti kaip įrodymus (geriausiai turėti ir elektroninę, ir spausdintą įrodymų kopijas). Taip pat galima užblokuoti telefono numerį, iš kurio gaunamos nemalonios žinutės ar sulaukiama skambučių. Interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose taip pat galima užblokuoti įžeidinėjantį asmenį, pakeitus privatumo nuostatas.

Pastebėjus patyčias internete, būtina pranešti adresu www.draugiskasinternetas.lt

Jei grasinama ar persekiojama, reikia kreiptis į policiją.

Žinoma, jokiais atvejais nereikia atskleisti asmeninės informacijos nepažįstamiems asmenims: elektroninio pašto adreso, telefono numerio, namų adreso, tėvų kontaktų. Visais atvejais naudinga pasikalbėti su tėvais, mokytojais ar kitais žmonėmis, kuriais pasitikite.

Primename, kad ir mokantis nuotoliniu būdu prevencinės priemonės prieš patyčias ir smurtą veikia. Mokykla taip pat teikia pagalbą!

Atsakingi mokykloje dirbantys asmenys surenka informaciją, kas skriaudžia, kokiu būdu, kiek mokinių įsitraukę, kiek laiko patyčios tęsiasi ir parengia pagalbos planą. Kuo daugiau bus informacijos apie situaciją, tuo aiškesnį veiksmų planą bus galima sudaryti. Mokykla, atsitikus tokiam atvejui, taip pat informuoja tėvus, suteikia pagalbą vaikui, stebi pagalbos teikimo veiksmų įgyvendinimą, vertina efektyvumą, prireikus numato papildomus veiksmus. Jeigu būtina kita pagalba (paslaugos) mokiniams, kurios negali suteikti mokykla, kreipiamasi į kitas savivaldybės įstaigas.

Iškilus klausimams dėl saugumo elektroninėje erdvėje galima kreiptis į klasės vadovą (el. paštu, telefonu, TAMO pranešimu), socialines pedagoges  Laurą Gerulę (5-8 kl. mokiniai, jų tėvai, mokytojai tel. 869325846, el. p. l.gerule@salduve.lt, TAMO pranešimu) ir Editą Ševeliovienę (PUG, 1-4 kl. mokiniai, jų tėveliai, mokytojai tel. 869325845, el. p. e.sevelioviene@salduve.lt, TAMO pranešimu) ar mokyklos administraciją (el. p. salduves@salduve.lt)

Ministerija yra parengusi „Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinę“.

„Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinę“ surasite čia.

Pridedame keletą naudingų nuorodų:

Pagalbos linija – kur kreiptis pagalbos: https://www.draugiskasinternetas.lt.

Karštoji linija – pranešti apie žalingą turinį, kurį reikia pašalinti: https://svarusinternetas.ltŠIAULIŲ MIESTO IR RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO INFORMACIJA:

Situacija, kai mokiniai dalinasi nuotolinių pamokų nuorodomis su pašaliniais asmenimis, arba net perduoda tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenis, yra netoleruotina. Asmenys, kurie naudojasi svetimais prisijungimo duomenimis arba jungiasi ne į savo klasės nuotolines pamokas, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal du žemiau paminėtus straipsnius:

Baudžiamojo kodekso straipsniai:
“198 straipsnis. Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas 1 d. Tas, kas neteisėtai stebėjo, fiksavo, perėmė, įgijo, laikė, pasisavino, paskleidė ar kitaip panaudojo neviešus elektroninius duomenis, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų’.

Ir/arba “198(1) straipsnis. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos 1d. Tas, kas neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos ar jos dalies pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų”.

Mokiniai, perdavę trečiiesiems asmenims savo privačius duomenis gali būti patraukti atsakomybėn kaip  bendrininkai.

                      Jeigu online pamokų metu yra siuntinėjasi nešvankūs vaizdeliai ar video, tai užtraukia atsakomybę pagal šitą straipsnį:

“309 straipsnis. Disponavimas pornografinio turinio dalykais 4 d. Tas, kas demonstravo ar reklamavo pornografinio turinio dalykus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu”.

Jeigu asmeniui nėra 16 metų, jis pagal baudžiamąjį kodeksą neatsako, bet jam įstatymų nustatyta tvarka gali būti taikomos auklėjamojo poveikio ar kitos priemonės (minimali priežiūra, skiriama Vaiko gerovės komisijų ir kt.)

                      O tėvams tuo metu gali būti taikoma atsakomybė pagal

Administracinių nusižengimų kodekso

“73 straipsnis. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams

  1. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams, užtraukia įspėjimą tėvams.
  2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dešimt iki vieno šimto eurų.
  3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti atitinkamose alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose)”.

Jei asmenys nuotolinėje pamokoje keikiasi necenzūriniais žodžiais ar kitaip trukdo pamoką, jie gali būti patraukti administracinėn atsakomybėn pagal

“481 straipsnis. Nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas

  1. Necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
  2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.
  3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).
  4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo šešių mėnesių iki dvejų metų”.

 

Arba vėlgi tėvams atsakomybė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 73 straipsnį “Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams”

                      Tėvams rekomenduojame papildomai pasikalbėti su vaikais patyčių tema. Daug informacijos ir patarimų, praktinių situacijų tiek suaugę, tiek vaikai gali rasti tinklapyje www.bepatyciu.lt

 

Atkreipiame dėmesį, kad mokytojai gali daryti nuotolinės pamokos vaizdo įrašą ir tai bus naudojamas, kaip įrodymas. Kadangi visų išvardintų pažeidimų ar nusikaltimų darymas vyksta per kompiuterius, plančetes ar telefonus, tokį asmenį labai paprasta nustatyti pagal IP adresą.

Mokiniai neturėtų manyti, kad jie elektroninėje erdvėje yra anonimiški ir “neatsekami”.  Toks netinkamas elgesys nėra pokštavimas. Pasiteisinimas, kad norėjau tik pajuokauti, nepadės išvengti atsakomybės.

 

Mokykla gali kreiptis į administratorių, kad blokuotų trukdančių asmenų  slaptažodžius be teisės prisijungti. Tada nepilnamečio atstovai turėtų kreiptis, kad įgyti naują prisijungimą. Gautusi daug papildomų nepatogumų, kad vėl užtikrinti įstatymais reglamentuotą vaiko dalyvavimą mokymosi procese.


                     

2020-03-25

Mieli mokiniai ir tėveliai,
Salduvės progimnazijos mokytojai pasiruošę priimti iššūkį – mokyti(is) virtualiai.
O kaip Jūs?
Tikimės sklandaus ir darnaus bendradarbiavimo.
Salduvės bendruomenė


NEĮGALIESIEMS