Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Naujienos

Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

SVARBU

Mieli PUG, 1-8 klasių tėveliai,  informuojame, kad siekdami užtikrinti mokinių saugumą, nuo pirmadienio, rugsėjo 21 d., ribojame tėvelių lankymąsi mokykloje. Tėvelių, lydinčių vaikus į mokyklą, prašytume vaikus paleisti ir juos pasitikti mokyklos kieme.

Pavaduotoja ugdymui Birutė KlimašauskienėVadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimu
nuo 2020-09-28 iki 2020-10-09 6-8 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu ugdymo organizavimo būdu.
Ugdymas nuotoliniu būdu vyks MC TEAMS aplinkoje pagal galiojantį pamokų tvarkaraštį iš anksto jame numačius sinchroninio (tiesioginių vaizdo pamokų) ir asinchroninio (savarankiško mokymosi vaikui patogiu metu) laiką.


 INFORMUOJAME

 Standartizuoti testai 

Testavimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, suteikiant objektyvios informacijos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti.

2019 metų rezultatai       2 klasė     4 klasė     6 klasė      8 klasė


NUOTRAUKŲ  GALERIJA

NEĮGALIESIEMS