Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Projektas ,,Aplinką tiriu-daug žinių turiu”

Pradžia / Projektas ,,Aplinką tiriu-daug žinių turiu”
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

Projektas ,,Aplinką tiriu-daug žinių turiu”

Projekto tikslai ir uždaviniai.
Tikslas – ugdyti mokinių gamtotyros kompetenciją, skatinti bendruomenę domėtis Šimšės mikrorajono aplinkos kokybe.

Uždaviniai:
Sudominti bendruomenę ekologinėmis problemomis.
Skatinti prisidėti prie aplinkos kokybės gerinimo.
Ugdyti mokinių tiriamojo darbo įgūdžius.

Projekto rezultatai:
 Atlikti oro ir vandens kokybės tyrimai, fiksuoti pokyčiai.
Atlikti meteorologiniai tyrimai, pastebėti ir analizuoti atmosferos parametrų pokyčiai.
Surengta fotonuotraukų paroda – konkursas „Žemės spalvos“.
Organizuotas žygis „Aplink Talkšą“. Tarpmokyklinis, tradiciniu tapęs renginys skatina bendradarbiavimą, gilina aplinkotyros žinias.
Išleista ir išdalinta 100 lankstinukų, skirtų Aplinkos apsaugos dienai.
Bus sukurta ir išdalinta 100 lankstinukų rugsėjo 16 – 22 dienomis, pilietinės akcijos „Laisvė dviračiui“ metu.

Sutvarkytos Prūdelio apylinkės.

Projekto vadovė Asta Vaičiūnienė

Projekto dalyviai. Šiaulių Salduvės progimnazijos 5 – 8 klasių mokiniai, mokytojai, mikrorajono bendruomenė, 5 Šiaulių miesto mokyklų mokiniai ir mokytojai.

Projekto vykdymo trukmė, vieta. Projektas vykdomas 2015  m. sausio – rugsėjo mėnesiais Šimšės mikrorajono ir Talkšos ežero apylinkėse, Šiaulių Salduvės progimnazijoje.

Projekto tęstinumas. Aplinkosaugos projektus vykdome nuo 2009 metų. 2009 metais savivaldybė dalinai finansavo projektą “Pažįstu aplinką – puoselėju ją“, projektas tęstas ir 2010 metais. 2011 m. vykdėme projektą „Mano pasaulis prasideda čia“. 2012 m. vykdėme projektą „Švarus oras – didžiausias mūsų noras“. 2013 m. vykdėme projektą ,,Vandens lašo galia”. Projektas tęstas 2014 metais.

NEĮGALIESIEMS