Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Projektas „Augu ir tyrinėju“

Pradžia / Projektas „Augu ir tyrinėju“
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

Ugdomasis projektas „Augu ir tyrinėju“ 

2016-09-29
Ugdomasis projektas „Augu ir tyrinėju“
1 tema „Atrandu. Gamtos mokslų laboratorijoje“

       Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai  mokyklos kieme mokėsi atpažinti medžius. Padidinamuoju stiklu tyrinėjo medžių lapus, jų spalvas, dydį, raštus. Grįžę į grupę stebėjimo lape surašė atpažintus  medžius, augančius  mokyklos teritorijoje. Iš parsineštų lapų pasigamino knygelę „ Aš pažįstu medžių lapus“ ir  po gražų darbelį.

       Pirmų klasių mokiniai ugdomojo projekto  veiklas pradėjo nuo filmuko apie medžius stebėjimo ir aptarimo. Mokyklos kieme, dirbdami grupelėse, atliko tiriamąją veiklą. Jos metu mokėsi  atpažinti pagrindines medžių dalis, skirti, grupuoti ir įvardyti  medžių lapus, vaisius. Visos suplanuotos veiklos skatino pirmokėlius kuo artimiau pažinti gamtą,  ugdytis įvairius gebėjimus.

       Ugdomojo projekto veiklas antrokai pradėjo dirvožemio tyrimu. Mokiniai atsinešė daržo žemės ir, atlikę bandymą, aiškinosi, kokia žemė tinkamiausia augalams augti, lygino mėginius tarpusavyje. Tada keliavo į Salduvės parką, kur stebėjo artimiausioje aplinkoje augančius medžius, mokėsi juos atpažinti bei darė pasirinktų medžių žievės atspaudus. Grįžę į mokyklą, surengė parodėlę, apibendrino gautus rezultatus, padarė išvadas.

       Trečiokai  veiklas pradėjo klasėse pakartodami Lietuvoje augančių medžių rūšis. Vėliau keliavo į Salduvės parką ir aiškinosi, kokie medžiai čia auga. Bendradarbiaudami ir padėdami vienas kitam, dviem būdais – pagal rievių skaičių ir pagal kamieno apimtį – mokėsi nustatyti medžio amžių. Grįžę į klasę duomenis susistemino diagramoje, darė pasirinkto medžio lapo ar šakelės atspaudą.

       Talkšos ežero pakrantėje atlikdami įdomius eksperimentus ketvirtų klasių mokiniai gilinosi į fizikinius reiškinius. Atlikę eksperimentą ,,Balionas-raketa“, mokiniai sužinojo, kad varomoji jėga gali būti stipri oro srovė, kuri priverčia daiktą judėti. Antrojo eksperimento  ,,Prisipučiantis balionas“ metu ketvirtokai išsiaiškino, kad sumaišius dvi medžiagas-sodą ir actą, susidaro dujos, kurios pripučia balioną. Mokiniams šios veiklos labai patiko – tai jie užfiksavo savo refleksijų lapuose. Daugumai mokinių patiko ir kūrybinė veiklų dalis – logotipo kūrimas.

       Progimnazijos penktokai ir 6c klasės mokiniai susipažino su Kurtuvėnų regioninio parko gamtinėmis vertybėmis. Žygiavo Juodlės pažintiniu taku, kūrė augalų lapų ir kitų miško augalų kolekcijas, pažino ir rinko miško augalus, bestuburius, grybus, žaidė paukščių žaidimą.

       6a klasės mokiniai tyrinėjo Prūdelio teritoriją, mokėsi apibūdinti vandens telkinį pagal gamtinius ir geografinius vertinimo kriterijus. Susipažino su šioje aplinkoje augančiais medžiais: klevu, egle, beržu, liepa, ąžuolu, gluosniu. Pagal medžio požymius mokėsi nustatyti medžio aukštį, amžių. Vartodami pagrindinius matavimo vienetus, tyrė medžio sandarą ir savybes, mokėsi apibūdinti kraštovaizdį. Atlikę veiklas mokėsi objektyviai save įsivertinti ir reflektuoti.

       6b klasės mokiniai pirmąją projekto dieną praleido tyrinėdami Talkšos ežero pakrantę. Mokiniai išmoko nustatyti medžių amžių bei aukštį, susidomėję konstravo vėjo greičio matuoklį. Visi norėjo pabandyti matuoti vėjo greitį. Mokiniai surinko informaciją apie pakrantėje dominuojančius medžius. Visi  ieškojo informacijos  apie ežero kilmę. Labiausiai vaikams patiko kurti nuotraukų albumą. Džiaugiamės puikia ir naudinga diena.

       7a klasės mokiniai lankėsi Šiaulių universiteto technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakultete. Mokiniai susipažino su šio fakulteto mokslininkų atliekamais tyrimais, kurie  apima įvairias sritis: aplinkosaugą ir aplinkotyrą, efektyvaus elektros naudojimo technologijas, elektros sistemų galios elektroniką, kompiuterinę regą, vėjo ir vandenilio energetiką, informacines technologijas. Mokiniai atliko dirvožemio tyrimus, susipažino su dirvožemio rūšimis.

       7b  klasės mokiniai gamtos tyrimo užduotis atliko prie Rėkyvos ežero. Jie stebėjo medžius, įvairiais būdais matavo medžių amžių ir aukštį, nustatė vėjo greitį įvairiose Rėkyvos pakrantės vietose, atliko ežero tyrimus ir aprašė kraštovaizdį. Pabaigoje mokiniai pasidalino įspūdžiais, pristatė draugams savo grupių gautus rezultatus ir pasidžiaugė, kad tirti aplinką yra smagu bei naudinga. Atlikę užduotis, įsivertinę savo darbą, mokiniai dainuodami patraukė namo.

       Progimnazijos 8-okai pirmąją projekto dieną praleido Šiaulių universiteto Botanikos sode. Mokinius pasitiko Botanikos sodo direktorius dr. Martynas Kazlauskas, kuris trumpai pristatė Botanikos sodo istoriją, kalbėjo apie sodo funkcijas, paskirtį, trumpai aptarė augalų auginimo ypatumus. Vėliau mokiniai įsitraukė į aktyviąsias veiklas: žaidė žaidimą ,,Augalų detektyvas“, kurio metu dirbdami grupėse ieškojo augalų ir mokėsi  lotyniškų jų pavadinimų, turėjo galimybę pasijusti tikrais botanikais, atliekančiais augalų paplitimo tyrimą.

2016-11-28
Ugdomasis projektas „Augu ir tyrinėju“
2 tema „Tyrinėju. Technologijų pasaulyje“

 

       Visi pirmųjų klasių mokiniai ugdomojo projekto 2 temos veiklas vykdė ŠAM Edukacijos centre. Čia pirmokėliai susipažino su tradiciniais keramikos ir pynimo amatais, molio savybėmis, lipdymo ir  pynimo technika. Išklausę įdomaus lektorės pasakojimo apie senovės amatus, mokėsi lipdyti ir pinti. Gamindami puodynę iš molio ir pindami žaisliuką iš vytelių, vaikai  ugdėsi kūrybiškumą, mokėsi  bendrauti  neįprastoje aplinkoje. Grįžę į mokyklą pirmokėliai pasidalino įspūdžiais ir  gerąja darbo patirtimi, atliko veiklų  analizę.

       Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai  ir antrokai ugdomojo projekto veiklą pradėjo filmuko apie molį  peržiūra. Susipažino su molio savybėmis, jo lipdymo technika. Po to vyko užsiėmimas „Molio dirbtuvėlės“, kurį organizavo Moksleivių namų taikomosios dailės būrelio mokytoja metodininkė Laima Andriuškevičienė. Mokiniai iš specialaus molio gamino  įvairiausius dirbinius.

       Trečiokai lankėsi Šiaulių jaunųjų technikų centre. Jie susipažino su šio centro būreliais, jų narių sukurtais darbais. Mokiniai patys išbandė jėgas elektros variklio varomų modelių autotrasoje, skraidino lėktuvėlius į taikinius, konstravo iš Lego kaladėlių, domėjosi medžio apdirbimo, senųjų amatų technologijomis, elektros, radiotechnikos, fotografijos prietaisais, žavėjosi Lego robotų galimybėmis.

Ketvirtokai ugdomojo projekto veiklas atliko Šiaulių dailės galerijoje. Grafikos dirbtuvėse susipažinę su grafinio atvaizdo bei atspaudo išgavimo būdais mokiniai pasidarė atspaudus. Po to kūrybinis procesas persikėlė į jogos ir meno užsiėmimą. Jo metu vaikai buvo drąsinami išbandyti įvairias jogos technikas ir jas pritaikyti kūrybos procese. Edukacijos pabaigoje ketvirtokai nusipiešė ir pasigamino sau po ženkliuką.

       Penktų klasių mokiniai lankėsi ŠPRC Mechanikos skyriuje.

       5a klasės mokiniai susipažino su automobilių mechaniko profesija. Klasės berniukai mokėsi surasti variklio, važiuoklės gedimus, nustatyti gedimų priežastis ir jas šalinti, naudotis matavimo ir kontrolinėmis diagnostikos priemonėmis, darbo įrankiais ir įranga. Vaikams profesinio veiklinimo užsiėmimai labai patiko, atsirado norinčių ateityje įgyti automobilių mechaniko profesiją.

       Klasės mergaitės susipažino su automobilių elektromechaniko profesija. Atidžiai klausėsi ir stebėjo, kaip surandami elektros įrengimų ir variklių maitinimo sistemų gedimai, kaip yra nustatomos gedimų priežastys ir kaip jos šalinamos. Turėjo galimybę prietaisų pagalba pačios kelti automobilį ir jo variklį. Vaikams buvo smagu sėdėti pačių Profesinio rengimo centro mokinių sukonstruotoje mašinoje. Puikų įspūdį paliko ,,robotukas“, vaikus pasitikęs prie įėjimo. Jo skleidžiamas garsas ir šviesos visiems sukėlė šypseną ir pozityviai nuteikė veikloms.

       5b klasės mokiniai susipažino su elektromontuotojo, suvirintojo, pastatų inžinerinės įrangos montuotojo, automechaniko ir autoelektriko bei šaltkalvio profesijomis. Mokiniai dalyvavo profesinio veiklinimo užsiėmimuose: išbandė, kaip yra ardomas automobilio variklis, virino dujomis, pjaustė metalo vamzdžius ir juos jungė specialiomis jungtimis, tikrino, kieno vamzdžiai sujungti sandariausiai. Mokiniai dirbdami porose stiprino bendradarbiavimo ir pagalbos vienas kitam įgūdžius. Murzini bei tepaluoti, bet labai laimingi, kad galėjo praktiškai išbandyti įvairius darbus, mokiniai grįžo į mokyklą.

       5c klasės mokiniai susipažino su pastatų inžinerinės įrangos montuotojų darbu. Žiūrėjo video filmukus apie pavojingas situacijas, susijusias su neatsargiu elgesiu su elektra. Mokiniai susipažino su svarbiausiais elektros inžinierių prietaisais, galėjo patys išmatuoti įtampą, sužinojo, kaip nustatyti, kurioje vietoje yra nutrūkęs elektros laidas jo neišardant. Mokėsi sujungti elektros grandinę.

       Šeštokai lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyriuje, kur susipažino su centro veikla ir net pabandė atlikti kai kuriuos darbus. Labai didelį įspūdį mokiniams paliko „Komiksų kūrimo“ užduotis. Šiaulių profesinio rengimo centro dėstytoja supažindino mokinius su kompiuterine programa, ir jie patys kūrė savo komiksą. Mokiniai džiaugėsi gavę pagyrimus, kad kai kurių sukurti darbai buvo gana aukšto lygio. Daugelis mergaičių dalyvavo siuvimo grupėje. Čia jos kūrė, siuvo savo darbelį. Dėstytoja pamokė vaikus ir įvairių darbo su oda technikų, pademonstravo, kokie puošnūs gali būti odos dirbiniai. Odos gaminių darbelius darę mokiniai pasigamino sau po odinę apyrankę. Vaikams patiko padirbėti ir baldų rekonstravimo grupėje. Čia jie galėjo patys atlikti kai kuriuos darbus, sužinojo baldų gamybos pagrindus. Visų darbo grupių dėstytojai pristatė mokiniams Šiaulių profesinio rengimo centrą, paaiškino mokymosi galimybes bei privalumus.

       7a klasės mokiniai lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos skyriuje, kur rengiami kvalifikuoti statybos srities darbininkai: dažytojai-meninės apdailos meistrai, mūrininkai, betonuotojai, dailidės, staliai ir apdailininkai.

7       b klasės mokiniai viešėjo Šiaulių universiteto technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakultete. Mokiniai apsilankė šio fakulteto laboratorijose, kuriose studentai atlieka  įvairius tyrimus, susipažino su dirvožemio rūšimis, efektyvaus elektros naudojimo technologijomis,  elektros sistemų galios elektronika ir t.t. Po to atliko temos „Tyrinėju. Technologijų pasaulyje“  užduotis: kūrė judantį filmuką, statė bokštą. Atlikę veiklas save įsivertino ir reflektavo.

       8-ų klasių mokiniai su įvairiomis technologijomis susipažino pravėrę Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus duris. Čia juos svetingai pasitiko profesijos mokytoja Asta, kuri pristatė profesinio mokymo programas. Aštuntokai turėjo galimybę apsilankyti būsimųjų fotografų, siuvėjų, sporto klubo paslaugų darbuotojų praktinio mokymo vietose. Po bendros ekskursijos Buitinių paslaugų skyriuje 8a ir 8b klasių mokiniai buvo pakviesti į praktinius užsiėmimus, kuriuose, dirbdami drauge su profesinio rengimo centro mokiniais,  ,,pasimatavo“ vizualinės reklamos gamintojo, floristo ir kirpėjo specialybes.

2017- 02-15
Ugdomasis projektas „Augu ir tyrinėju“
3 tema „Kuriu. Meno ir dizaino kūrybos dirbtuvėse“

Priešmokyklinės grupės mokinukai šią dieną į pagalbą pasikvietė aštuntokes. 8b klasės mokinės Oksana ir Inesa mokė mokyklos mažuosius iš krakmolo ir sodos tešlos gaminti paukštelius. Vaikams labai patiko ši veikla, nes jie išbandė naują techniką.

Pirmokėliai veiklas  vykdė vaikų klube ,,Aitvaras“  ir  Šiaulių m. moksleivių namuose.  1b ir 1c klasių mokiniai  dalyvavo edukacinėse pamokėlėse ,,Mano kalendorius“ ir ,,Kuriu kostiumą“, o 1a  – ,,Mano Trispalvė“.  Vaikai susipažino su  Lietuvos valstybės simbolių reikšme ir paskirtimi, Lietuvai svarbiomis datomis. Praktinės veiklos metu  pradinukai iš popieriaus  ir medžiagos atraižų pasigamino  kūrybinių darbelių – kalendorių, pilį su trispalve,  sumodeliavo lietuvių  tautinį kostiumą.  Pirmokai ne tik turiningai praleido laiką, bet ir ugdėsi bendradarbiavimo įgūdžius, mokėsi dirbti grupėse, atlikti veiklų refleksijas.

2a, 2b ir 2c klasių mokinukai susipažinti su menu ir dizainu keliavo į P.Višinskio viešąją biblioteką. Čia jų laukė įdomios veiklos. Mokiniai išmėgino išmaniąsias technologijas: mokėsi valdyti robotus, per specialius 4D akinius žiūrėjo  filmukus. Savo rankomis kūrė plakatą „Lietuva“, gaminosi skirtukus knygutėms. Antrokai susipažino su bibliotekos vaikų skyriumi, mokėsi naudotis elektroniniu skaitytojo bilietu, susidomėję vartė didžiausią bibliotekos knygą, lygino ją su pačia mažiausia knygele. Į mokyklą grįžo pilni įspūdžių ir gerų emocijų.

Trečiokai su menu susipažino Šiaulių dailės galerijoje. Čia apžiūrėjo eksponuojamas parodas, susipažino su grafinio atvaizdo bei atspaudo  išgavimo būdais ir patys gamino atspaudus. Vėliau mokiniai ieškojo jogos ir meno sąsajų, savo kūnais kūrė įvairias kompozicijas, lavino vaizduotę ir mokėsi atsipalaiduoti.

Ketvirtųjų klasių mokiniai lankėsi Jaunųjų technikų centre. Prieš užsiėmimus vadovai supažindino mokinius su centre vykdomomis veiklomis, būreliais. Mokiniai dirbo atskirose grupėse: fotografijos, papuošalų  kūrimo, konstravimo ir technologijų. Susipažino su fotokompozicija, žanrine fotografija, fotomontažu, įvairia fotografijų spausdinimo technika (soliarizacija, bareljefu, izohelija). Ketvirtokai  pamatė, kaip siuvami, mezgami žaislai, įvairūs aksesuarai, daromi papuošalai. Vaikai aktyviai dalyvavo kurdami fotografiją, darbelius.

5a, 5c ir 6c klasės mokiniai lankėsi Šiaulių dailės mokykloje. Vaikai susipažino su mokykla, susiskirstę į grupes turėjo galimybę pabūti grafikais – mokėsi daryti atspaudus staklėmis, bei skulptoriais – minkė molį, lipdė puodynes, vazas. Mokiniai susipažino ir su fotostudija, kurioje galėjo nusifotografuoti ir sau patinkančias nuotraukas įsirašyti. Atlikę veiklas apmąstė patirtus įspūdžius, išskyrė sėkmingiausius momentus, reflektavo.

            5b klasės mokiniai menine – kūrybine veikla užsiėmė mokykloje. Mokiniai grupelėse iš spalvoto popieriaus ,,statė“ namą Lietuvai, jos laisvei ir nepriklausomybei. Dėkojame Paulinos mamai Aistei Bosienei, organizavusiai kūrybines veiklas.

6a klasės mokiniai lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriuje. Profesijos mokytoja A. Abukaitienė mokinius supažindino su šios mokyklos istorija, mokymo programomis: floristokirpėjo, siuvėjo, fotografo, sukirpėjo-konstruktoriaus,  vizualinės reklamos gamintojo,  sporto klubo  paslaugų darbuotojo, vedė ekskursiją po Buitinių paslaugų skyrių. Grįžę į mokyklą, mokiniai gamino dekoravimo priemones ir papuošė  savo aplinką.

            6b klasės mokiniai susipažino su įvairiomis veiklomis, susijusiomis su gipsu. Mokiniai noriai domėjosi gipso panaudojimo galimybėmis. Labiausiai vaikams patiko patiems pasidaryti gipsines kaukes. Kiekvienas turėjo galimybę kurti, fantazuoti ir džiaugtis rezultatu.

Septintokai projekto dieną praleido Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje. Meno ir dizaino dirbtuvėse dalyvavo vėlimo, darbo su stiklu ir konstrukcinėmis medžiagomis pamokėlese. Gilinosi į fotostudijos paslaptis bei į muzikos garsų pasaulį.

8a klasės mokiniai lankėsi Šiaulių m. savivaldybės bibliotekos ,,Saulės“ filiale įsikūrusiame Komiksų centre. Susipažinę su komiksų atsiradimo istorija, jų rūšimis, kūrimo technika, kiekvienas aštuntokas sukūrė ir pristatė savo komiksą apie Vasario 16-ąją.

8b klasės mokinės Ievos Beržinskaitės mama Marina Beržinskienė į mokyklą pakvietė kūrybinės studijos „MENOJA“ dailininkes Inetą ir Daivą. Jos aštuntokus supažindino su vienu seniausiu žmonijos amatu – keramika. Menininkės atskleidė lipdymo paslaptis, supažindino su  molio savybėmis, pasakojo apie dekoravimą. Mokiniai puikiai praleido laiką, savo rankomis kūrė nuostabias gėles.  Laikas, praleistas kartu, padovanojo daug gerų akimirkų.

2017-04-07
Ugdomasis projektas „Augu ir tyrinėju“
4 tema „Konstruoju. Ateities laboratorijoje“

       Priešmokyklinės grupės vaikai lankėsi Angelų muziejuje vykusioje edukacinėje programoje „Medinis margutis – Velykų puošmena“. Vaikai susipažino su Velykų tradicijomis ir papročiais, margučių spalvų ir raštų simbolika. Kiekvienas vaikas medinį margutį dekoravo savo kurtais unikaliais raštais. Programos pabaigoje vaikai surengė margučių ridenimo varžybas.

Pirmokai susipažino su inžinieriaus, architekto profesijomis. Peržiūrėjo ir aptarė filmuką ,,Laiko mašina“. Klasėse svečiavosi Robotikos būrelio vadovė Aušra. Ji supažindino mokinius su konstravimo pagrindais, pamokė, kaip konstruoti važiuoklę. Vaikai, dirbdami porose, kūrė modelius, konstravo ir net programavo, lavino kūrybiškumą, vaizduotę, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, priimti bendrus sprendimus. Veiklos neprailgo, nes mokiniams tai buvo įdomu, aktualu ir reikalinga ateičiai.

Antrokai ugdomojo projekto veiklas vykdė Jaunųjų technikų centre. Mokiniai susipažino su centro veikla, čia veikiančiais būreliais, stebėjo centro lankytojų sukurtus darbus. Antrokai pamatė ,,Lego“ robotų galimybes, patys konstravo iš ,,Lego“ kaladėlių, tyrinėjo elektros variklių varomus modeliukus, dalyvavo lėktuvėlių laidymo varžybose.

Trečiokai šį kartą dalyvavo skirtingose veiklose. 3a klasės mokiniai keliavo į ,,Išmaniąją mokyklą“, kurioje įgijo žinių apie robotikos mokslą, susipažino su konstravimu ir programavimu, turėjo galimybę išbandyti robotų konstruktorius ir pasijusti tikrais išradėjais. 3b klasės mokiniai aplankė  Šiaulių universiteto Dailės galeriją, apžiūrėjo ten veikiančią Gedimino Beržinio darbų parodą ir nusprendė, jog menas ir ateityje džiugins žmones. Vaikai bandė įsivaizduoti ateities miestą ir savo fantazijas perkėlė į piešinius. Ateities lūkesčius ar grėsmes piešė ir 3c klasės mokinukai. Vėliau jie keliavo į Šiaulių spaustuvę, kurioje sužinojo, kaip atsiranda knygos, ir ateities kartoms sukūrė knygą apie save.

Ketvirtokai lankėsi Šiaulių universiteto bibliotekoje. Susipažino su įvairiais bibliotekos skyriais, pamatė didžiausią ir mažiausią Lietuvos knygas. Mokiniai pabuvojo Centų kambaryje. Įdomu buvo palyginti Brailio raštu parašytas knygas, patiems kurti muziką panaudojant šiuolaikines technologijas. Moderni universiteto biblioteka vaikams paliko didžiulį įspūdį. Ketvirtokai veiklą tęsė ,,Šaltinėlio“ bibliotekoje, kur apžiūrėjo mūsų mokyklos organizuojamą parodą ,,Žemė bunda“. Sugrįžę į klases, mokiniai rašė laiškus ateities kartoms.

Penktų klasių mokiniai lankėsi Šiaulių viešojoje P.Višinskio bibliotekoje. Jie kūrė filmuką apie ateities bibliotekas, pagamino Velykinę dekoraciją, ekskursijos po biblioteką metu sužinojo daug įdomių faktų apie bibliotekos veiklą, išbandė virtualios realybės akinius, robotų valdymą, kitas šiuolaikines skaitmenines priemones.

Šeštokai savo kompetencijas tobulino S. Daukanto gimnazijoje atlikdami įvairias tiriamąsias užduotis gimnazijos laboratorijose. Mokiniai susipažino su įdomiąja fizika, jungė elektros grandinę, mokėsi piešimo meno ant pieno chemijos laboratorijoje, atliko bandymus biologijos kabinete, išmoko, kaip nustatyti krakmolo kiekį maisto produktuose. Atlikdami užduotis, mokiniai ugdėsi komandinio darbo įgūdžius, objektyviai save įsivertino. Visos veiklos mokiniams buvo labai įdomios ir kūrybiškos, skatinančios mokytis tyrinėjant.

Septintų  klasių mokiniai lankėsi Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“, kur stebėjo choro „Polifonija“ repeticiją. Chormeisterė papasakojo, kas yra choras, dirigentas, kaip skirtingų balsų visuma virsta darniai skambančiu kūriniu. Po to mokiniai susipažino su  kamerinėje salėje vykdoma veikla ir susiskirstę į grupes atliko užduotis, kūrė filmukus apie ateities muziką. Atlikę veiklas įsivertino savo kompetencijas, apmąstė patirtus įspūdžius, išskyrė sėkmingiausius momentus, reflektavo.

Dalis 8a klasės mokinių lankėsi ,,Valerijono“ vaistinėje. Ten juos pasitiko vaistininkė, kuri supažindino su farmacininko profesija, įspėjo, kokių sunkumų ar net pavojų gali kilti dirbant šioje srityje, trumpai papasakojo vaistinės istoriją. Kita grupė lankėsi įmonėje ,,Laurema“, kurioje edukacinį užsiėmimą jiems vedė skyriaus vedėja. Mokiniai turėjo galimybę pamatyti, kaip yra gaminami ir atspausdinami lipdukai, apžiūrėti, kaip darbuotojai juos klijuoja ant dviračių, rūbų ir t.t.

8b klasės mokiniai mokėsi pasakoti istorijas piešdami  Šiaulių m. savivaldybės bibliotekos ,,Saulės“ filiale įsikūrusiame Komiksų centre. Aštuntokai susipažino su komiksų atsiradimo istorija, jų rūšimis, kūrimo technika,  sėmėsi idėjų vartydami didžiulę komiksų kolekciją. Mokiniai kūrė komiksų personažus, kurie įgijo įvairiausių ypatingų galių ir gebėjimų.

NEĮGALIESIEMS