Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Projektas Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas

Pradžia / Projektas Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

Projektas Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių
esminių kompetencijų ugdymas

Projekto tikslas – tobulinti pedagogų pasirengimą ugdyti 5–8 klasių mokinių kompetencijas, sukurti kompetencijoms ugdyti pritaikytą skaitmeninį ugdymo turinį.

Projektas skirtas diegti pirmajame projekto etape parengtą kompetencijų ugdymo metodiką ir kurti į kompetencijų ugdymą orientuotas skaitmenines mokymo(si) priemones.

Projekto tikslinė grupė mokykloje:

Sigita Grikienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Birutė Klimašauskienė, lietuvių kalbos mokytoja;
Asta Vaičiūnienė, biologijos mokytoja metodininkė;
Aušra Narmontienė, chemijos vyresnioji mokytoja;
Rima Valčiukienė, fizikos vyresnioji mokytoja;
Dalia Zorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 Projekto dalyviai dalyvauja seminaruose, mokymuose, jiems organizuojami praktikos stebėjimai ir konsultacijos mokykloje, vedamos atviros pamokos. Dalis mokymų vyksta sukurtoje virtualioje mokymosi aplinkoje. Joje dalyviai kartu mokosi, dalijasi sukurta mokomąja medžiaga.

Mums mokytis padeda kompetencijų ugdymo švietimo konsultantai ir projekto darbuotojai.

Projekto produktai:

Interneto svetainės, skirtos dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti:

lietuvių kalba 5–6 klasėms (http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/)
lietuvių kalba 7–8 klasėms (http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/), 
literatūros kūriniai 5-8 klasėms (http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/),
gamtos mokslų kursas 7-8 klasėms (http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/),
geografija 6–8 klasėms (http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/), 
žmogaus sauga ir sveikatos ugdymas 5–8 klasėms (http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/).

Virtualioje aplinkoje kuriamas mokiniams ir mokytojams skirtas skaitmeninis mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo instrumentas.

NEĮGALIESIEMS