Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Sakome nuoširdų AČIŪ

Mielieji, Kalėdos – išties stebuklų metas. Jūsų dėka paaukojome sergantiems vaikams 476,20 EUR.
Sakome nuoširdų AČIŪ mokiniams ir tėveliams, kurie kepė laimės keksiukus:

Keksiukai-16-2017-6a-Austaja-J

Švietimo skyriaus padėka

Liepai Andrušaitytei ir Genovaitei Andrušaitienei (PUG);
Nojui Ivanovui ir Rimai Ivanovai (PUG);
Nojui Žakevičiui ir Irmai Žakevičienei (PUG);
Matui Fedotovui ir Sandrai Fedotovai (PUG);
Gvidui Čepuliui ir Indrei Čepulienei (1a);
Agniui Dauparui ir Linai Dauparienei (1a);
Viltei ir Ievai Drigotaitėms ir Monikai Drigotienei (1a);
Milai Gedminaitei ir Aistei Gedminienei (1a);
Emilijai Skeivytei ir Eglei Brazdžionytei-Skeivienei (1a);
Gustui Jankantui ir Kristinai Jankantienei (1a);
Gvidui Aleksejui ir Renatai Aleksejienei (1b);
Darmilei Bosaitei (1b), Paulinai Bosaitei (7b) ir Aistei Bosienei;
Andrėjai Budinaitei (1b), Irūnai Budinaitei (2b) ir Laurai Limantaitei;
Adrijui Čepui ir Alidai Žilinskaitei (1b);
Gabrielei Ivanauskaitei ir Kristinai Gustaitei (1b);
Erikui Janilaičiui ir Laurui Janilaičiui (1b);
Tautvydui Joniškiui ir Irenai Joniškienei (1b);
Emilijai Juknaitei ir Tomai Juknienei (1b);
Benui Kontautui, Ernestai Kontautei ir Ričardui Kontautui (1b);
Emilijai Milochinaitei ir Robertai Lingvinaitei (1b);
Orestai Podrezaitei ir Jurgitai Podrezienei (1b);
Urtei Poviliauskaitei (1b), Gustui Poviliauskui (5c) ir Jurgitai Poviliauskienei;
Justinui Prabušui (1b), Eimantui Prabušui (6c) ir Žydronei Prabušienei;
Ugnei Rudnickaitei ir Renatai Mundrytei (1b);
Benui Sverdlovui, Ramintai Sverdlovai ir Žanui Sverdlovui (1b);
Armandui Šamšonui ir Sonatai Šamšonienei (1b);
Gabijai Šlepikaitei (1b), Kamilei Šlepikaitei (3b) ir Anai Šlepikienei;
Danielei Vičaitei (1b), Dainiui Vičui (3a), Deimantei Vičaitei (5c) ir Ingridai Vičienei;
Gustui Žilakauskiui, Inesai Žilakauskienei ir Simui Žilakauskiui (1b);
Tadui Aužbikavičiui ir Valentinai Aužbikavičei (1c);
Evai Simonaitytei (1c), Paulinai Simonaitytei (8c) ir Simonai Simonaitienei;
Dijai Saldukaitei ir Ninai Saldukienei (1c);
Sintijai Stegvilaitei ir Simonai Stegvilaitei (2a);
Laurynui Žukauskui ir Audronei Žukauskienei (2a);
Kamilei Rukšėnaitei ir Daivai Rukšėnienei (2a);
Edgarui Liaškėvič ir Daivai Liaškėvič (2a);
Rugilei Balinskaitei ir Ilmai Balinskienei (2a);
Kajui Butautui ir Laurai Mamonovienei (2a);
Šarūnui Bernotui ir Kristinai Bernotienei (2a);
Adui Bertuliui ir Linai Bertulienei (2a);
Meidai Mineikytei ir Zalinai Mineikienei (2a);
Navid Akbari ir Dianai Pakalkaitei (2a);
Ignui Bielskiui ir Irmai Petkevičiūtei (2b);
Kamilei Budrytei ir Dovilei Budrienei (2b);
Kajui Čepaičiui ir Sandrai Čepaitienei (2b);
Godai Dulevičiūtei ir Gretai Dulevičienei (2b);
Faustai Gedvilaitei ir Robertai Gedvilei (2b);
Arminui Jokūbui Ivanauskui ir Kristinai Gustaitei (2b);
Klaudijai Kaveckaitei ir Neringai Kaveckienei (2b);
Mariui Lidekauskui ir Ingridai Lidekauskienei (2b);
Einarui Macui ir Jurgitai Macienei (2b);
Emilijai Masevičiūtei, Evelinai Masevičiūtei ir Egidijai Masevičienei (2b);
Ignui Navickiui ir Mildai Livaraitei (2b);
Adrianai Paulauskaitei ir Aušrai Paulauskienei (2b);
Dovydui Tverijonui ir Evelinai Tverijonienei (2b);
Austėjai Bartkutei ir Linai Bartkuvienei (2c);
Matui Barzinskui ir Ramintai Barzinskei (2c);
Ignui Goštautui ir Audronei Serbentaitei (2c);
Domantui Ruliui ir Jolitai Rulienei (2c);
Vaidai Šiuikaitei ir Virginijai Spudulytei  (2c);
Jurgiui Tverijonui ir Vaidai Tverijonienei (2c);
Emilijai Ūdraitei ir Renatai Ūdrienei (2c);
Ievai Vickaitei ir Vaidai Vickienei (2c);
Izabelei Liekytei ir Raimondai Liekei (3a);
Laurai Lungytei, Neringai ir Evaldui Lungiams (3a);
Nojui Baziliauskui ir Viktorijai Martinkienei (3a);
Godai Šlepikaitei ir Simonai Šlepikienei (3a);
Aringai Šliumbaitei ir Loretai Šliumbienei (3a);
Einorui Skauminui ir Sandrai Skauminienei (3a);
Deimantui Janilaičiui ir Žavintai Janilaitienei (3b);
Jokūbui Minkui ir Ritai Minkienei (3b);
Gerdai Patkauskaitei (3b), Austėjai Patkauskaitei (6a) ir Ugnei Patkauskienei;
Matui Skeiviui ir Eglei Skeivienei (3b);
Lėjai Stanelytei ir Laurai Stanelienei (3b);
Armandui Stankui ir Ligitai Stankuvienei (3b);
Arijui Urbonui ir Danei Urbonienei (3b);
Godai Morkutei ir Daivai Morkuvienei (3b);
Aivai Bundzinskaitei ir Aistei Bundzinskienei (3c);
Augustui Mileškai ir Linai Mileškei (3c);
Enrikui Ozolui ir Džiuljetai Ozolienei (3c);
Aironui Antanaičiui ir Dovilei Antanaitienei (4a);
Aironui Bernotui ir Raimondai Songailienei (4a);
Gabrielei Juškevičiūtei ir Rūtai Juškevičienei (4b);
Dovydui Karjakinui ir Ievai Karjakinienei (4b);
Eglei Lidekauskaitei ir Laimai Lidekauskaitei (4b);
Ignui Staponkui, Zitai Staponkienei ir Gintautui Staponkui (4c);
Pijui  Plekavičiui, Inesai Plekavičienei ir Arūnui Plekavičiui (4c);
Karinai Šnapštytei ir Vaidai Markutienei (4c);
Mantui Eitučiui ir Inesei Ratnikaitei (4c);
Vilandui Bundzinskui ir Alidai Žininskaitei (5a);
Matui Sapažinskui ir Ingai Sapažinskienei (5a);
Armandui Kerui ir Astai Kerienei (5a);
Matui Dauparui ir Linai Dauparienei (5b);
Gustei Grušaitei ir Vytautei Grušienei (5b);
Ugniui Urniežiui ir Kristinai Urniežienei (5b);
Kotrynai Minkutei ir Ritai Minkienei (5b);
Evitai Jagminaitei ir Redai Jagminienei (5c);
Romantei Vainauskaitei, Viltei Vainauskaitei ir Kristinai Vainauskienei (5c);
Domingai Volkovaitei ir Irmai Praspaliauskaitei (5c);
Arijui Buivydui ir Kristinai Buivydienei (5c);
Nedui Buivydui ir Giedrei Buivydienei (5c);
Aistei Čepkauskaitei (6a), Ugnei Čepkauskaitei (7b) ir Astai Čepkauskienei;
Gerdai Andriejaitytei ir Jolantai Andriejaitienei (6b);
Aisčiui Povilaičiui (6b), Benediktui Povilaičiui (8a) ir Dianai Povilaitienei;
Gabijai Čepulytei ir Indrei Čepulienei (7b);
Kamilei Juškevičiūtei ir Jurgitai Juškevičienei (7b);
Kamilijai Galočkinaitei (8a).

NEĮGALIESIEMS