Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Salduvės progimnazijos vadovo 2019 m. veiklos ataskaita

Pradžia / Svarbu / Salduvės progimnazijos vadovo 2019 m. veiklos ataskaita

2020-01-20

Vadovaudamasi valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279, 13 punktu, viešai skelbiu Šiaulių Šiaulių Salduvės progimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitą ir pateikiu svarstyti Mokyklos tarybai.

Salduvės progimnazijos vadovo 2019 m. veiklos ataskaita

Vadovaujantis minėtų nuostatų 14 punktu, mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Mokyklos tarybai (rašyti el. paštu salduves@gmail.com). Mokyklos taryba per 15 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos pateikimo, įvertinusi mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalininkų susirinkimui). Susipažinusi su Mokyklos tarybos įvertinimu, metų veiklos ataskaitą svarsto ir įvertina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalininkų susirinkimas) ar jos (jo) įgaliotas asmuo. Mokyklos vadovas dalyvauja svarstant jo metų veiklos ataskaitą.

Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė

NEĮGALIESIEMS