Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Socialinių kompetencijų ugdymas

Pradžia / Socialinių kompetencijų ugdymas
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

Informuojame, kad yra sukurtas Šiaulių miesto socialinių partnerių tinklas.
Mokytojai, mokiniai, tėveliai kviečiami bendradarbiauti,
vykdyti bendrus projektus, savanoriauti su  šiais socialiniais partneriais.

Informaciją apie savo iniciatyvas perduokite socialinės veiklos koordinatorei
Ingai Songailienei el. paštu: i.songailiene@salduve.lt

SOCIALINIŲ PARTNERIŲ TINKLAS

Socialinių partnerių sąrašas.


Šiaulių Salduvės progimnazijos patirtis įgyvendinant socialinių kompetencijų ugdymą (SKU)

Šiaulių Salduvės progimnazijoje įgyvendinama Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) sistema padeda užtikrinti mokinių sėkmę ir gerina jų pasiekimus. Mokiniai įgyja savarankiškam gyvenimui reikalingų įgūdžių, išmoksta bendrauti ir bendradarbiauti, tampa atsakingi, iniciatyvūs ir kūrybingi. Socialinių kompetencijų ugdymas atskleidžia mokinio individualius gebėjimus, sudaro galimybes saviraiškai, humanistinių vertybių formavimuisi, skatina mokinių lyderystę, stiprina pasitikėjimą savimi, gerina mokymosi kokybę.

Gerėjančius mokymosi kokybės rezultatus pastebime stebėdami ir analizuodami vaiko individualią pažangą (VIP). Kiekvienas mokinys kartą per mėnesį įsivertina asmeninę pažangą bei savo patirtį vykdant socialines veiklas. Sistemingai organizuojami kiekvieno mokinio individualios pažangos aptarimai, kurių metu mokytojai, klasių ir neformaliojo ugdymo vadovai vertina kiekvieno mokinio individualią pažangą. Pedagogai pastebi, kad mokiniai tapo aktyvesni, iniciatyvesni, atsakingesni, kūrybiškesni, noriai atlieka skirtas užduotis ir padeda kitiems.

Mokykloje sukurta klasių valandėlių MOST (M – mokymasis; O – organizaciniai klausimai, S – socialinių kompetencijų ugdymas(is); T – teminė valandėlė) sistema. S klasės valandėlių metu mokiniai aptaria vykdytas SKU veiklas, rašo refleksijas, kuriose, įsivertindami savo pasiekimus, džiaugiasi sėkmingais momentais, patobulintais socialiniais įgūdžiais, pastebi savo ūgtį.

Nuo 2012 m. rudens vykdėme SKU pilotinį projektą su 2b ir 6b klasėmis. Pirmaisiais metais nemažai diskutavome, tarėmės su vaikais, tėvais, mokytojais, mokėmės išeiti su ugdymo galimybėmis plačiau už klasės ir mokyklos ribų, patys daug dėmesio skyrėme tam, kad suprastume, kaip geriau organizuoti mokinių nukreipimą į veiklas bei jų refleksijas kalbantis apie tai, ką darė, kaip pavyko, kaip vertina savo asmenines savybes ir gebėjimus, kaip pažino save ir aplinką, kaip sekėsi sutarti su kitais žmonėmis. Vėliau planuodami ir organizuodami veiklas (ypač klasės valandėles, skirtas socialinių įgūdžių ugdymui), stebėjome jų įtaką mokinio asmenybės atsiskleidimui, formavimuisi, pamatėme, kaip SKU veiklose atsiskleidžia mokiniai. Svarbu tai, kad ši veikla sudarė lygias galimybes ugdytis kompetencijas visiems, nepriklausomai nuo mokymosi patirties. Vertinga tai, kad aktyviai SKU veikloje dalyvavo mokiniai, turintys mokymosi sunkumų, ne visada galintys per pamokas patirti mokymosi sėkmę, kurios norėtųsi. Padėdami įsitraukti į socialinę veiklą, paskatinome žemų mokymosi pasiekimų mokinius patirti sėkmę kitose veiklose, kurios peržengė mokyklos ribas: keli berniukai ėmė dalyvauti gaisrininkų organizuojamoje stovykloje, o mokslo metų pabaigoje į mokyklą atvykę karininkai visos bendruomenės akivaizdoje apdovanojo juos už sėkmingą pasirodymą varžybose. Tačiau mums, pedagogams, svarbu buvo ir tai, kad ėmė mažėti lankomumo, elgesio ir pažangumo bėdų, kad anksčiau problemų kėlę mokiniai pasitempė, pradėjo sąmoningiau žiūrėti ir į pamokoje atliekamas veiklas, mokymąsi. Be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius per dvejus metus sumažėjo net 85 proc.

Dvejus metus pilotiniame SKU projekte dalyvavusių mokinių pokyčius aptarėme ir analizuodami 2014 metų mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo, naudojant standartizuotus vertinimo įrankius, ataskaitos rezultatus. Pastebėjome, kad mūsų mokyklos mokiniai viršija šalies vidurkį šiose srityse: noriai mokosi (viršija 15,5 proc.), jaučiasi atsakingi už savo mokymąsi (6,5 proc.), nebijo mokymosi sunkumų (10,1 proc.), geba išskirti mokymosi prioritetus (4,5 proc.), apmąsto, kaip galėtų pagerinti savo mokymąsi (6,2 proc.). Mokiniai mokykloje jaučiasi saugūs (17,6 proc.), jiems patinka būti (21,2 proc.) ir mokytis (17,9 proc.) mokykloje, jie laikosi nustatytos tvarkos (26,7 proc.), jaučiasi mėgstami bendraamžių (7,4 proc.). Mokyklos mokiniai yra draugiški ir padeda vienas kitam (9,9%), jaučiasi svarbūs mokykloje (13,7 proc.), pasitiki savo mokytojais (14,2 proc.).

Mokinių tėvai palankiai vertina socialinių kompetencijų ugdymą, sudaro sąlygas mokiniams atlikti savanoryste pagrįstas veiklas savo darbovietėse ir pastebi vaikų teigiamus pokyčius. Tėvai atsiliepimus apie vaiko SKU veiklą užrašo „Mokinio lape“. Tačiau tėvų bendradarbiavimo ir įtraukimo į mokyklos veiklas ir SKU procesą galimybes, manome, dar turime stipriai plėtoti.

Socialiniai partneriai džiaugiasi mokinių bendravimu ir bendradarbiavimu, iniciatyvomis, puikiai vertina mokinių gebėjimus, įgūdžius. Sėkmingiausiai SKU veiklos vyksta vaikų lopšeliuose – darželiuose, kur mūsų ugdytiniai bendrauja ir žaidžia su vaikais, padeda auklėtojoms, šioje veikloje turi galimybę geriau pažinti save, ugdytis atsakomybę, jaučiasi atliekantys svarbų darbą. Mokiniams patinka ir apsilankymai pas socialinius partnerius siekiant susipažinti su profesijų įvairove, ateities galimybėmis mokytis ir dirbti.

SKU sistema yra viena iš sudėtinių mokyklos gyvenimo dalių. Žinoma, gerėjantiems mokinių mokymosi pasiekimams įtakos turi visos mokykloje atliekamos veiklos puoselėjant kiekvieno mokinio asmenybės ūgtį ir saviraišką.


2018-02-05
Įpusėjus mokslo metams apdovanoti SKU aktyvistai:

Edgaras Liaškėvič, 1a klasė;
Elzė Macytė, 1a klasė;
Rugilė Balinskaitė, 1a klasė;

Evelina Masevičiūtė, 1b klasė;
Milena Fokaitė, 1b klasė;
Gerardas Čepas, 1b klasė;

Tautvilė Zavadzkytė, 1c klasė;
Ignas Goštautas, 1c klasė;
Vytautas Šatas, 1c klasė;
Aringa Šliumbaitė, 2a klasė;
Evita Venckutė, 2a klasė
Izabelė Liekytė, 2a klasė;
Akvilė Mačiūnaitė, 2b klasė;
Lėja Stanelytė, 2b klasė;
Emilė Barkauskaitė, 2b klasė;

Adriana Babičeva, 2c klasė;
Miglė Petraitytė, 2c klasė;
Danielius Lunskis, 2c klasė;

Livija Riaukaitė, 3a klasė;
Jarūnė Šataitė, 3a klasė;
Kamilė Zavadzkytė, 3a klasė;

Gabrielė Juškevičiūtė, 3b klasė;
Emilija Stasiulytė, 3b klasė;
Arvydas Kelpšas, 3b klasė;
Haroldas Kazulis , 3c klasė;
Karina Šnapštytė , 3c klasė;
Ignas Staponkus, 3c klasė;
Rojus Frejaris, 4a klasė
Kornelija Šiaulytė, 4a klasė
Armandas Keras , 4a klasė

Kotryna Minkutė , 4b klasė
Emilija Rešeliauskaitė , 4b klasė;
Saulė Šiaulytė , 4b klasė;

Evita Jagminaitė, 4c klasė;
Viltė Vainauskaitė, 4c klasė;
Elinga Grikaitė, 4c klasė;

Greta Jasaitytė, 5a klasė;
Austėja Paškauskaitė, 5a klasė;
Simona Sidorenkaitė, 5a klasė;

Gabija Venckutė, 5b klasė;
Neila Leistrumaitė, 5b klasė;
Raminta Arcerytė, 5b klasė;

Austėja Janulytė, 5c klasė;
Kamilė Kaveckaitė, 5c klasė;
Eimantas Prabušas, 5c klasė;

Ema Rupšytė, 6a klasė;
Luka Beržinskaitė, 6a klasė;
Ema Gilvičiūtė, 6a klasė;
Austėja Jukštaitė, 6a klasė;

Kamilė Juškevičiūtė, 6b klasė;
Gabija Žilinskaitė, 6b klasė;
Emir Lučik, 6b klasė;

Karolina Mačiulytė, 6c klasė;
Samira Džamilovaitė, 6c klasė;
Dovilė Žukauskaitė, 6c klasė;

Austėja Lingytė , 7a klasė;
Bernotaitė Gabija, 7a klasė;
Ineda Gaigalaitė, 7a klasė;

Emilija Šidlauskaitė, 7b klasė;
Rugilė Milašauskaitė, 7b klasė;
Aurelija Petrošaitė, 7b klasė;

Martyna Tarosaitė, 7c klasė;
Kristupas Vaitkus, 7c klasė;
Saida Šmitaitė, 7c klasė;

Julija Stanelytė, 8a klasė;
Guoda Šukytė, 8a klasė;
Arijus Keras, 8a klasė;

Tautvydas Lukoševičius, 8b klasė;
Rokas Petrošius, 8b klasė;
Elena Sutkutė, 8b klasė.

 


2017-10-17

Dėkojame Dovydo Kristupo (3b) ir Vykinto Augusto (6b) mamytei savanorei Ievai Karjakinienei už sumaketuotą SKU plakatą.

Plakatas


Aš savanoriauju

2016-2017 m.m.  1-5 klasių ir 6-8 klasių aktyviausieji  SKU veiklų vykdytojai

Socialinė pedagogė Laura Gerulė


2017-06-05

Birželio 5 dieną aktyviausi 5-8 kl. socialinės veiklos vykdytojai apdovanoti išvyka į  boulingą.

Socialinė pedagogė Laura Gerulė


 2017-06-01

Birželio 1 dieną aktyviausi 1-5 kl. socialinės veiklos vykdytojai apdovanoti išvyka į  boulingą.

Socialinė pedagogė Laura Gerulė


2017-04-26

Patirties sklaida

Balandžio 26 dieną Šiaulių Universiteto socialinės pedagogikos studentams ir dėstytojams buvo pristatytos Salduvės progimnazijos socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) ir vaiko individualios pažangos (VIP) stebėjimo patirtys.


2016-03-22

Salduvės progimnazijoje lankėsi Kupiškio rajono mokyklų vadovai, socialiniai pedagogai.  Jie domėjosi socialinių kompetencijų ugdymo patirtimi.


2017-02-01

Šiaulių miesto savivaldybės SKU modelio socialinis partneris  Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai pradėjo vykdyti renginių ciklą „Karjerai renkuosi Šiaulius“. Šios iniciatyvos pagrindinė idėja-pažangiausios Šiaulių miesto įmonės kviečia mokyklų vadovus ir ugdymo karjerai koordinatorius susipažinti su Šiaulių regiono pramone, darbo rinka, mokinių karjeros galimybėmis.

Salduvės progimnazijos direktorė N. Kaunickienė ir SKU koordinatorė L. Gerulė vyko į AB Gubernija. Renginio metu susipažino su AB Gubernija  istorija, veikla, struktūra. Aptarė bendradarbiavimo ir karjeros galimybes.


2017-01-27
Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje vyko Šiaulių regiono socialinių pedagogų metodinė diena. Renginio metu socialinės pedagogės L. Gerulė ir E. Ševeliovienė dalijosi patirtimi ir skaitė pranešimą „ Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos diegimas Šiaulių Salduvės progimnazijoje“.


2017-01- 25, 26
Sausio 25-26 dienomis aktyviausi 1-8 kl. socialinės veiklos vykdytojai apdovanoti išvyka į XIV tarptautinį animacinių filmų festivalį „Tindirindis“ Ch. Frenkelio viloje. Pradinių klasių mokiniai žiūrėjo filmą „Pasakų pasaulis“, o vyresnieji mokiniai – filmą „Juoko vitaminai“.


2017-01-18
Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre vyko praktiniai mokymai Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo modelio (toliau- SKU) koordinatoriams. Jose dalyvavo Salduvės progimnazijos SKU koordinatorė L. Gerulė. Mokymų metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas praktiniam darbui su pagrindiniu SKU planavimo dokumentu- virtualiu kalendoriumi.


2016-2017 m.m. I pusmečio aktyviausieji SKU veiklų  vykdytojai

Akvilė Mačiūnaitė, 1b kl.
Rusnė Ramonaitė, 1b kl.
Kornelija Venslauskaitė, 1b kl.
Martyna Vinkšnaitė, 2a kl.
Jarūnė Šataitė, 2a kl.
Gabrielius Sereika, 2b kl.
Rojus Frejaris, 3a kl.
Karolis Bauža, 3a kl.
Fausta Simonaitytė, 3c kl.
Deimantė Adomavičiūtė, 3c kl.
Nedas Buivydas, 3c kl.
Austėja Patkauskaitė, 4a kl.
Karolina Jaselskytė, 4b kl.
Gerda Andriejaitytė, 4b kl.

Gabrielė Rudzinskytė, 5b kl.
Paulina Bosaitė, 5b kl.
Skaistė Jakutytė, 5c kl.
Austėja Lingytė, 6a kl.
Aurelija Petrošaitė, 6b kl.
Gabija Kačinskaitė, 6b kl.
Julija Stanelytė, 7a kl.
Arijus Keras, 7a kl.
Eva Jonaitytė, 7b kl.
Šarūnas Laurinavičius, 8a kl.
Aistė Dabašinskaitė, 8b kl.
Dastinas Čepauskas, 8b kl.

2016-03-30
SKU diskusija
Kovo 30 dieną mokykloje vyko 5-8 klasių mokinių diskusija apie socialinių kompetencijų ugdymą (SKU). Diskusijoje dalyvavo aktyviausiai socialinę veiklą vykdantys mokiniai ir mokiniai, kuriems sunkiau sekasi dalyvauti socialinėje veikloje. Dalyviai analizavo šios veiklos sėkmes, tobulintinus dalykus, dalinosi savo patirtimi, teikė siūlymus dėl socialinės veiklos vykdymo kitais mokslo metais.
SKU darbo grupė

2016-03-15
Kovo 15 d. aktyviausi 1-8 klasių socialinės veiklos vykdytojai paskatinti išvyka į kino filmą. Mokiniai žiūrėjo filmą „Sniego mūšis“.
Socialinės pedagogės


2015-2016 m.m. I pusmečio aktyviausi socialinės veiklos vykdytojai

Rokas Grybauskas, 1b kl.
Karolis Bauža, 2a kl.
Upė Skirmantaitė, 3a kl.
Gerda Andriejaitytė, 3b kl.
Dominyka Jankauskaitė, 3b kl.
Emilija Reizgevičiūtė, 3b kl.
Gabrielė Macytė, 4a kl.
Gustė Kriaučiūnaitė, 4a kl.
Gerda Stravinskaitė, 4a kl.
Austėja Jukštaitė, 4a kl.
Paulina Bosaitė, 4b kl.
Gabija Žilinskaitė, 4b kl.
Kamilė Juškevičiūtė, 4b kl.
Gabija Kačinskaitė, 5b kl.
Tarosaitė Martyna, 5c kl.
Julija Stanelytė, 6a kl.
Gražvilė Kalužinaitė, 6a kl.
Austėja Mickutė, 6a kl.
Šiaulytė Rugilė, 6a kl.
Guoda Šukytė, 6a kl.
Dovilė Maksimovaitė, 7b kl.
Beata Palionytė, 7b kl.
Oksana Gajauskaitė, 7b kl.
Aistė Dabašinskaitė, 7b kl.
Deimilė Jaselskytė, 8a kl.

2015-12-08
Apskritojo stalo diskusija
2015 m. gruodžio 8 d. Salduvės progimnazijoje vyko Šiaulių miesto progimnazijų ir Normundo Valterio jaunimo mokyklos atstovų apskrito stalo diskusija. Aptartos mokinių socialinių kompetencijų ugdymo modelio įgyvendinimo Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose galimybės, nauda mokiniui, mokytojui, mokyklai, bendruomenei, pasidalinta gerąja šio modelio įgyvendinimo patirtimi.
Socialinės pedagogės


2015-11-12
Aktyviausi socialinės veiklos vykdytojai paskatinti kvietimais į Šiaulių dramos teatrą

Lapkričio 12 d. aktyviausi 6 – 8 klasių socialinės veiklos vykdytojai paskatinti kvietimais į Šiaulių dramos teatrą. Mokiniai stebėjo Jaunimo Miuziklo Teatro miuziklą „EX’IT“su jaunaisiais miuziklo atlikėjais – aktoriais ir muzikantais diskutavo apie atlikėjo gyvenimą, kasdieną, apie aktoriaus ir muzikanto profesiją, jos pakilimus ir klystkelius.
Socialinės pedagogės


2014-2015-m.m.

2014-10-16 Salduvės progimnazijoje vyko „Lyderių laikas 2“ kūrybinės komandos pasitarimas su konsultantais. Pasitarimo metu nutarta 2014-11-21 Šiauliuose organizuoti respublikinį lyderystės forumą bei pristatyti projektą „Lyderių laikas 2“ parodų ir kongresų centre „Litexpo“.

2014-10-23 Didždvario gimnazijoje vyko kūrybinės komandos pasitarimas dėl respublikinio forumo „Socialinė kompetencija. Lyderystė. Tvermė.“ organizavimo.

2014-10-28  Salduvės progimnazijoje vyko pedagogų pasitarimas dėl SKU veiklos vykdymo. Mokytojai pasidalino patirtimi apie  vykdomas SKU veiklas, pasidžiaugė sėkmėmis, aptarė tobulintinus momentus.

2014-11-05 „Saulėtekio“ gimnazijoje vyko kūrybinės komandos pasitarimas su konsultantais. Pasitarimo metu komandos nariai aptarė respublikinio forumo „Socialinė kompetencija. Lyderystė. Tvermė.“ organizacinius klausimus, pristatė pranešimus apie SKU modelio  įgyvendinimą mokyklose.

2014-11-14 ŠU bibliotekoje vyko respublikinis lyderystės forumas „Socialinė kompetencija. Lyderystė. Tvermė.“  Forumo tikslas – suburti diskusijai švietimo bendruomenę ir pasidalinti patirtimi su projekto „Lyderių laikas 2“ iniciatoriais bei vykdytojais kuriant Socialinių kompetencijų ugdymo sistemą. Socialinės pedagogės E. Ševeliovienė ir L. Gerulė forumo dalyviams pristatė Salduvės progimnazijos patirtį diegiant SKU sistemą mokykloje.

2014-11-21 mokykloje vyko 5-8 klasių mokinių forumas, skirtas SKU veiklos aptarimui. Jo metu mokiniai aptarė SKU veiklos vykdymo sėkmes ir tobulintinus momentus. Džiaugiamės, kad forume dalyvavo Didždvario gimnazijos atstovai, buvę mūsų mokyklos mokiniai: Gabrielė,Gabija ir Mantas. Svečiai pasidalino patirtimi, atsakinėjo į klausimus, diskutavo su mokiniais apie socialinę veiklą.

2014-11-21  Šiaulių, Ignalinos, Ukmergės, Kėdainių, Biržų ir Telšių savivaldybių atstovai parodoje „Mokykla 2014“  pristatė savo sukurtus unikalius lyderystės plėtros modelius.

Projekto „Lyderių laikas 2“ Šiaulių miesto savivaldybės kūrybinė komanda pristatė savo sukurtą Socialinių kompetencijų ugdymo programą, kurią įgyvendina Šiaulių miesto mokyklose.  Apie tai detaliau čia.


2014-12-17  Socialinės pedagogės ir 7-8 klasių mokinių komanda dalyvavo Medelyno progimnazijos organizuotoje mokytojų ir mokinių konferencijoje  „Socialinių kompetencijų ugdymo praktika“.


2015-02-05  6b klasės mokiniai lankėsi AB DNB banke. Mokiniai susipažino su banko struktūra, teikiamomis paslaugomis, įvairių šalių valiutomis, pinigų tikrinimo aparatais bei monetų mišinio skaičiavimo mašinomis.


2015-02-20 Įmonėje UAB „Salda“ 7b klasės mokiniai supažindinti su techninės pakraipos specialybėmis.


2015-02-24 5a ir 5b klasių mokiniai lankėsi UAB „Venta LT“. Ekskursijos metu mokiniai buvo supažindinti su įmone, medienos rūšimis, kėdžių gaminimo procesu.


2015-02-25 Salduvės progimnazijoje lankėsi Kėdainių rajono mokyklų vadovai. Jie domėjosi socialinių kompetencijų ugdymo patirtimi.
(
Apie vizitą Šiauliuose rašo Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas Nacionalinę premiją už pokyčius švietime – Šiauliams! (http://www.lyderiulaikas.smm.lt)).


2015-03-17 Edukacinė ekskursija į UAB ,,VENTA LT.“ Kovo 17 d. 3b klasės mokiniai lankėsi  UAB ,,VENTA LT“ ir susipažino su įmonės veikla. Mokiniai sužinojo, kad UAB „VENTA LT“- tai didžiausia natūralios medienos kėdžių gamybos ir eksporto įmonė Lietuvoje. Administratorė papasakojo, kokių profesijų žmonės dirba įmonėje, atsakė į mokinių klausimus. Mokiniai džiaugėsi galimybe gyvai pamatyti, kaip gaminamos kėdės. Pradinių klasių mokytoja Jolanta Jankauskienė.


2015-03-20 8a klasės mokiniai lankėsi UAB „Salda“. Ekskursijos metu mokiniai susipažino su įmonės veikla, struktūra, įvairiomis profesijomis bei gamybos procesu.


Gegužės 8, 15 dienomis 5-8 klasių mokiniai dalyvavo apskritojo stalo  diskusijose, kurias inicijavo SKU darbo grupė. Mokiniai diskutavo apie socialinę veiklą, analizavo šios veiklos sėkmes, tobulintinus dalykus, dalinosi savo patirtimi, teikė siūlymus dėl socialinės veiklos vykdymo kitais mokslo metais.


2015-05-14 6a ir 6b klasių mokiniai lankėsi UAB„Baltik vairas“. Šioje gamykloje susipažino su dviračių gamybos procesu, veiklos barais, darbuotojų funkcijomis. Ekskursijos metu lydėjo ir įmonės veiklą pristatė UAB „Baltik vairas“personalo vadovė Jūratė Sobutienė.


2015-05-21 Mokiniai vyko į ŠPRC ir susipažino su gipso ir kartono bei apdailos darbais. Patys pasigamino po gipsinį namelį.
NEĮGALIESIEMS