Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Socialinės paramos mokiniams skyrimo tvarka

Pradžia / Informuojame / Socialinės paramos mokiniams skyrimo tvarka

Socialinės paramos mokiniams skyrimo tvarka

 Socialinės paramos mokiniams rūšys:

  • mokinių nemokamas maitinimas;
  • parama mokinio reikmenims įsigyti.

Socialinė parama mokiniams skiriama atsižvelgiant į šeimos pajamas.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu:

  1. vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (183 Eur).
  2. vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP (244 Eur), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai tėvas ar motina vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų, ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos.

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki mokslo metų pradžios arba mokslo metais, bet ne vėliau, kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Kad mokinys gautų paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo metų pradžios, prašymą reikia pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d. Prašymą dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima pateikti iki kalendorinių metų spalio 5 d. Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (76 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

Parama mokinio reikmėms įsigyti teikiama nepinigine forma, jeigu mokinys patiria riziką, arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką. Šios lėšos pervedamos į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, atsiskaitomąją sąskaitą banke.

Mokiniai, patyrę socialinę riziką, turi teisę į nemokamus pusryčius.

Mokiniams vietoje nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

Nuo 2020 m. liepos 1d. dėl nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis šeimos, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Šiaulių mieste, galės kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, adresu Tilžės g. 170 arba Aido g. 10a, arba  pateikti prašymą  elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt.

Šeimos, deklaravusios gyvenamąją vietą ne Šiauliuose, dėl socialinės paramos turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.

NEĮGALIESIEMS