Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Tėvų forumas „Aš savanoriauju“

Pradžia / Nuotraukų galerija / 2017-2018 m.m. / 2017-10 veiklos / Tėvų forumas „Aš savanoriauju“

2017-10-03
Tėvų forumas „Aš savanoriauju“
Spalio 3 d. Salduvės progimnazijoje vyko tėvų forumas „Aš savanoriauju”. Jo metu mokinių tėvai, suburti į darbo grupes, kalbėjosi apie savanorystės sampratą, jos naudą ir galimas raiškos formas, iššūkius, su kuriais susiduriama savanoriaujant. Savanoriška veikla, dalyvių nuomone, turi būti suvokiama kaip būtinybė, ugdanti žmogiškąsias vertybes, padedanti užauginti brandžią, socialiai atsakingą asmenybę. Akcentuota, kad kiekvienas, atradęs sau tinkamiausia formą, turi tapti savanoriumi.

Tėvai aktyviai dalijosi patirtimi apie savo savanoriavimą mokykloje ir už jos ribų, teigė, kad tokia veikla jų šeimose jau tapusi tradicija. Jie džiaugėsi, kad savanoriavimas suteikia dvasinę pilnatvę, todėl norisi visa tai tęsti, ieškoti naujų būdų gerumui skleisti. Išskirtas svarbiausias tėvų savanoriavimo aspektas – rodyti teigiamą pavyzdį savo vaikams, jau nuo mažų dienų formuoti suvokimą, kad savanoriauti – gera.

Forumo metu tėveliai teigė norintys ir galintys savanoriauti mokykloje: organizuoti gerumo akcijas, renginius, vesti pamokas, lydėti mokinius į renginius, budėti užimtumo centre, diskotekų metu, tvarkyti ir puošti mokyklos aplinką, padėti daiktais sunkiai besiverčiančioms šeimoms.

Nuoširdžiai dėkojame forume dalyvavusiems tėveliams:

 1. Jūratei Plungienei,
 2. Simonai Simonaitienei,
 3. Arūnui Plekavičiui,
 4. Inesai Plekavičienei,
 5. Jurgitai Šatienei,
 6. Ingridai Leistrumienei,
 7. Jūratei Lučik,
 8. Loretai Jančienei,
 9. Ievai Karjakinienei,
 10. Odetai Žuravliovai,
 11. Irmai Kazlauskienei,
 12. Virginijai Spudulytei,
 13. Jurgitai Leliūnienei,
 14. Editai Abromavičienei,
 15. Kristinai Vainauskienei,
 16. Vytautei Grušienei,
 17. Jurgitai Macienei,
 18. Vilmai Panavienei,
 19. Astai Čepkauskienei,
 20. Audronei Janulienei,
 21. Ingridai Tuzinienei,
 22. Renatai Radzišauskienei,
 23. Ilmai Balinskienei,
 24. Dianai Povilaitienei,
 25. Aistei Bosienei,
 26. Linai Mileškei,
 27. Eglei Br. Skeivienei,
 28. Jolantai Glazauskienei,
 29. Ligitai Stankuvienei,
 30. Renatai Macienei,
 31. Jolitai Alsienei,
 32. Jovitai Kriščiūnienei,
 33. Ingridai Lidekauskienei,
 34. Jolantai Chlevickienei,
 35. Valentinai Aužbikavičei,
 36. Kristinai Venckuvienei,
 37. Dangirai Čiuknienei,
 38. Daivai Liaškevič,
 39. Ritai Minkienei,
 40. Evelinai Tverijonienei,
 41. Sigitai Laurutavičienei.

 

 

 

 

NEĮGALIESIEMS