Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Ugdomasis projektas „Ateitis mūsų rankose“

Pradžia / Ugdomasis projektas „Ateitis mūsų rankose“
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

Ugdomasis projektas  „Ateitis mūsų rankose“

2018-09-24
 I tema
„Salduvės žmonės“

1a
Valandėlę vedė buvusi Salduvės progimnazijos mokinė Augustė Buišaitė. Ji pasidalino linksmais prisiminimais iš mokyklinio gyvenimo, prisiminė mokytojus, renginius, pamokas, priminė vaikams mokinių elgesio taisykles. Buvo kalbama apie draugystę, draugus, kam reikalingas draugas. Pažaidėme linksmus žaidimus, darėme stendą ,,Aš – salduvietis“, nupiešėme veidukus draugystės medžiui, susipažinome su mokyklos himnu ir bandėme jį sugiedoti.
__________________________

1b
Klasėje svečiavosi dvi buvusios Salduvės mokinės: Gvido mama Renata Aleksejienė (Daugėlaitė) ir soc.pedagogė Edita Ševeliovienė. Jos papasakojo savo prisiminimus apie mokyklą. Pirmokai Gustas Žilakauskis ir Brigita Supragonaitė atsinešė į klasę savo tėvelių daiktų, nuotraukų, susijusių su jų mokykliniais laikais. Visi klasės mokiniai gamino plakatą apie mūsų mokyklą bei piešė savo veidukus ant popierinių lėkštučių, kuriomis papuošė klasės duris.
__________________________

1c
1c klasėje veiklos prasidėjo plakato ,,Aš – salduvietis“ kūrimu. Mokiniai diskutavo, ką reiškia būti salduviečiu, vėliau piešė, rašė bei puošė savo vardus, klijavo plakatą. Paskui sulaukėme svečio. Tai buvusi mokyklos mokinė, dabar dirbanti mokytoja Gražina Plungienė. Ji papasakojo apie to meto mokyklą, kuo ji skyrėsi nuo dabartinės mokyklos, prisiminė klasės draugus, krėstas išdaigas, lankytus būrelius, pasiektus sportinius laimėjimus. Išlydėjus svečią mokiniai gamino autoportretus, kurie papuošė klasės kabineto duris.
__________________________

2a
Klasėje svečiavosi mokinės Marijos Radzišauskaitės mama Renata Radzišauskienė (Rauckytė). Renata mokėsi mūsų mokykloje. Mokiniams ji papasakojo apie savo mokyklinius prisiminimus, kuo skiriasi dabartinė ir ankstesnė mokyklos, atsinešė nuotraukų, pažymių knygeles, padėkas, atminimų sąsiuvinį. Vaikai mielai išklausė Renatos patarimų apie mokymąsi, elgesį, draugiškumą. Mokiniai kūrė stendą „Aš – salduvietis“. Rašė savo mintis, kas patinka mokykloje, klijavo paveikslėlius, susijusius su mokykla. Ant popierinių lėkštučių mokiniai piešė savo portretus, jais papuošė klasės duris.
__________________________

 2b
2b klasės mokiniai susidomėję klausėsi Elenos Ralienės, garsios kanklininkės, dėstytojos pasakojimo apie mokyklinius metus Salduvėje. Vaikai uždavinėjo klausimus, kartu dainavo, bandė groti kanklėmis.  Mokiniams taip pat patiko kitos veiklos – plakato ,,Aš – salduvetis“ kūrimas, savo portreto piešimas.
__________________________

2c
2c klasėje svečiavosi Kornelijos senelis Antanas Silius, kuris mūsų mokyklą baigė net prieš keturiasdešimt metų. Pabendravęs su antrokėliais ir davęs patarimą, kaip tapti laimingesniu, senelis prisiminimui pasiūlė mokyklos kieme pasodinti šermukšnio ar aronijos medelį.
__________________________

3a
3a klasės mokiniai ugdomojo projekto veiklas pradėjo klasės valandėle apie mokyklos mikroklimatą, mokinių vieningumą bendruomenėje, apie didžiavimąsi savo mokykla. Vaikai įsitraukė į bendras veiklas ir žaidė vieningumą ugdančius žaidimus.  Klasėje turėjome svečią – mokyklos socialinę pedagogę E.Ševeliovienę, kuri vaikams papasakojo apie mokyklą tuomet, kai ji mokėsi. Mokiniai diskutavo apie tuometinius ir dabartinius mokyklos prioritetus ir tvarką, apie norą sugrįžti čia, kai bus dideli. Dienos veiklą trečiokai baigė autoportretų piešimu ir kūrybinio stendo leidimu.
__________________________

 3b
3b klasėje svečiavosi Dovydo mama Agnė Novickaja (Skobelevaitė) ir močiutė Janina Skobelevienė. Vaikams buvo įdomu išgirsti nuotaikingus, emocionalius pasakojimus apie Salduvės (8-ąją) mokyklą. Mama šiltu žodžiu minėjo mokykloje dirbusias mokytojas, prisiminė krėstas išdaigas, parodė pažymių knygelę, mokinio pažymėjimą. Močiutė parodė savo mokyklinių nuotraukų albumą, gražius piešinius, pasidžiaugė išgražėjusia mokykla. Mokiniai sulaukė ir trečio svečio – lietuvių kalbos mokytojos Genovaitės Reizgevičienės. Mokytoja labai įdomiai papasakojo apie savo mokyklinius metus, parodė daug nuotraukų. Po to mokiniai ne tik diskutavo apie mokyklą, bet ir piešė autoportretus, parengė stendą ,,Aš – salduvietis“.
__________________________

3c
Klasės valandėlės metu žaidėme žaidimus,  kalbėjome  apie pilietiškumą. Iš klasės draugų sužinojome, kieno tėveliai, seneliai, tetos, dėdės mokėsi mūsų mokykloje, kaip jiems sekėsi, kokie mokytojai mokė. Išklausėme Deimanto mamos, Domos Karkalaitės-Butkuvienės,  kuri mokėsi mūsų mokykloje, pasakojimą. Ji parodė savo mokyklinį prisiminimų sąsiuvinį ir pasiūlė visiems pasidaryti atminimų sąsiuvinius. Vėliau apžiūrėjome atsineštas nuotraukas, pasidalinome įspūdžiais, paruošėme stendą „Aš – salduvietis“. Labai įdomu buvo piešti savo portretus, pasidaryti ir pasipuošti atsiminimų sąsiuvinius.

3c klasė, Enrikas Ozolas
__________________________

4a
4a klasėje svečiavosi  Airono Antanaičio mama Dovilė Antanaitienė, kuri maloniai pasidalino prisiminimais apie šioje mokykloje praleistą laiką.  Mokiniai parengė stendinį pranešimą ,,Aš – salduvietis“ ir ant popierinių lėkščių atliko kūrybinį darbą ,,Mano klasė“.
__________________________

4b
UP „Ateitis mūsų rankose“ I temos „Salduvės žmonės“ veiklas 4b klasės mokiniai pradėjo valandėle, diskutavo, koks turėtų būti salduvietis, žaidė. Mus aplankė Kotrynos močiutė Janina Skobelevienė, kuri prieš daugelį metų mokėsi ir baigė mūsų mokyklą. Ji papasakojo, kaip tuomet gyveno salduviečiai, kaip linksmindavosi, ką veikdavo po pamokų. Viešniai išėjus, kilo minčių stendui išleisti. Vaikai nupiešė savo mokyklą ir kiekvienas  pasidalino mintimis, kodėl mokykloje jiems gera. Veiklas baigė piešdami savo portretą.
__________________________

4c
Projektinė diena 2018-09-24 praėjo puikiai. Susėdę grupelėmis rengėme stendinį projektą ,,Aš – salduvietis“ ir pristatėme klasės draugams. O svečiuose apie savo mokyklos gyvenimą ir išdaigas įdomiai papasakojo mokytoja Gražina Plungienė, kuri savo mokyklines dienas, net  11 metų  praleido Salduvės progimnazijoje. Darbas dar nesibaigė. Kiekvienas lėkštutėje piešėme ir nuspalvinome savo portretą. Pavyko kūrybinis darbas ,,Mano klasė“, po to parengėme interviu apie savo mokyklą. Juk jai artėja 60 metų!
__________________________

5a
2018-09-24 5a klasės mokiniai įsijungė į ugdomojo projekto ,,Ateitis mūsų rankose“ pirmosios temos „Salduvės žmonės“ veiklas. Mokiniai džiaugėsi, jog kartu su Didždvario gimnazijos mokiniu Šarūnu Laurinavičiumi galėjo padiskutuoti apie tai, kaip jam sekėsi mokytis Salduvės progimnazijoje. Šarūnas mokiniams papasakojo savo sėkmės istoriją, dalino patarimus, ką reikėtų vertinti mokantis mūsų mokykloje ir kokiomis galimybėmis būtina pasinaudoti. Buvęs mokinys pabrėžė, jog į mokyklą visada grįžti jauku, nes čia visa bendruomenė yra labai draugiška ir paslaugi. Penktokai kartu su gimnazistu žaidė pažinimo žaidimus. Kiek vėliau mokiniai apie save ir mokyklą įrašė filmuotą medžiagą. Didžiausio mokinių susidomėjimo sulaukė viktorina apie mokytojus. Penktokams buvo įdomu sužinoti labai neįtikėtinų faktų apie savo mokytojus.
__________________________

5b
Pirmoji ugdomojo projekto diena buvo labai įsimintina. Susitikimas su buvusiu Salduvės mokiniu Džioraldu Šukiu, dabar besimokančiu S. Šalkauskio gimnazijoje, įkvėpė dar labiau siekti savo tikslų, drąsiai priimti iššūkius ir save išbandyti kuo įvairesnėse veiklose, nes pasak gimnazisto, būtent šie dalykai padeda atrasti save. Penktokams daug drąsos reikėjo ruošiant video pranešimus „Flipgrid“ programa, nes sklandžiai pristatyti save į kamerą, pasirodo, nėra taip lengva. Ne vieną kartą teko pakartoti , kol kiekvienas pasiekė norimą rezultatą. Žinoma, daugiausiai emocijų sukėlė viktorina apie Salduvėje dirbančius žmones, nes ne tik galėjo pasitikrinti savo žinias, bet ir sužinoti apie mokyklos mokytojus ir darbuotojus dar kažką naujo.
__________________________

5c
D. Konikas su džiaugsmu prisiminė mokykloje praleistus metus: papasakojo penktokams apie „Radijo klubo“ įkūrimą, „Mokyklos naktis“ ir kitus jam labiausiai patikusius renginius. Svečias sakė, kad iki šiol prisimena mokykloje vyravusią šiltą atmosferą, glaudžius bendruomenės santykius. Ragindamas mokinius aktyviai dalyvauti mokykloje vykstančiuose renginiuose linkėjo nepamiršti ir mokslų.2018-09-24 5c klasės mokiniai dalyvavo Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ pirmosios temos „Salduvės žmonės“ veiklose. Penktokai bendravo su į svečius atvykusiu žymiu Lietuvos futbolininku, buvusiu salduviečiu Donatu Koniku. Mokiniai domėjosi įspūdingiausiais įvarčiais, įsimintiniausiomis varžybomis, mylimiausiais žaidėjais.
Penktokams labai patiko viktorina, kurios metu jie sužinojo daug naujų ir netikėtų faktų apie savo mokytojus.
__________________________

6a
Vėliau ėjome filmuoti savo, kaip Salduvės mokinio, video pristatymo su “Flipgridd” programėle. Galiausiai žaidėme viktoriną apie Salduvės mokytojus ir darbuotojus. Sekėsi puikiai.Mūsų klasėje lankėsi buvusi mokyklos mokinė, dabar  dirbanti lietuvių kalbos mokytoja Genovaitė Reizgevičienė. Išklausėme įdomų pasakojimą apie tai, kaip anksčiau vyko pamokos, kokiomis priemonėmis naudojosi mokytojai, kokie renginiai vyko mokykloje.
Štai tokia buvo 6a klasės netradicinė diena mokykloje.
Simona Sakalauskytė, 6a
__________________________

6b
Rugsėjo 24 dienos rytas Salduvės progimnazijoje išaušo netradicinis, šiandien pradėjome vykdyti ugdomąjį projektą „Ateitis mūsų rankose“.
Per pirmąją klasės valandėlę diskutavome apie savanorystę, Raminta pristatė savo projektą, kaip šiemet žymėsime stende socialines valandas. Ji teigė, kad kiekvienas atliktas savanoriškas darbas prilygsta dovanai, o socialinę valandą žymėsime kaspinėliu. Tada pildėme ,,AUGU” knygeles. Po kurio laiko atėjo mūsų pirmoji viešnia – Karolinos Jaselskytės sesė Deimilė Jaselskytė. Ji papasakojo apie savo mokslo metus Salduvės progimnazijoje ir palygino juos su Didždvario gimnazija, kur dabar mokosi. Deimilė labai dėkinga savo lietuvių kalbos  mokytojai Sigitai Grikienei, kuri išmokė kalbėti prieš auditoriją, tai dabar jai labai praverčia vykdant įvairias veiklas. Dar paminėjo, kad pirmosios savaitės Didždvario gimnazijoje buvo labai sunkios, nes ten nuo pat pirmų mokslo metų dienų jie pradėjo intensyviai mokytis. Po Deimilės į svečius atėjo Gabijos Venckutės tėtis Emilis Venckus. Jis mums papasakojo, kad prieš kokius dvidešimt metų mokėsi šioje mokykloje, tik tuomet mokykla buvo ne progimnazija, o vidurinė. Gabijos tėtis papasakojo, kad seniau informacinių technologijų kabinete buvo tik vienas kompiuteris ir mokykloje buvo mediniai laiptai, kad yra mokytojų, kurie dar tebedirba šioje mokykloje.
Po susitikimų su buvusiais salduviečiais mūsų laukė dar vienas įdomus dalykas –  mes jungėmės prie “Flipgrid” programėlės ir kūrėme vaizdo pranešimus  apie save .Po filmavimosi žaidėme įvairius žaidimus :,,Keturi stovi”,  ,,Minčių lietų‘‘ apie žodį PILIETIŠKUMAS, ,,Rikiuotę pagal bruožą” ir galiausiai kūrėme fantastinę istoriją iš žodžių, surašytų ant lentos, taip kūrybiškai pažvelgėme į pilietiškumą.  Po žaidimų mūsų laukė linksma “Kahoot” viktorina, kai turėjome atpažinti progimnazijoje dirbančius mokytojus.
Ši diena mums labai patiko, mes ne tik sužinojome daug naujų dalykų  iš buvusių mokyklos mokinių, išklausėme jų patarimų, mums buvo smagu žaisti žaidimus bei sukurti vaizdo pranešimus apie save.
6b klasės mokinės Gabija Venckutė ir Neila Leistrumaitė
__________________________

6c
Elizabeth Riedko, 6c klasėŠiandien mokykloje diena buvo kitokia. Kūrėme filmukus. Atsakinėdami į viktorinos klausimus sužinojome daug įdomių dalykų apie mūsų mokyklos mokytojus. Į mūsų klasę buvo atvykę Didždvario gimnazijos mokiniai Dastinas ir Oskaras. Jie baigė Salduvės progimnaziją prieš dvejus metus. Drauge su jais valgėme pyragą, gėrėme arbatą ir šnekučiavomės apie Salduvės progimnaziją. Klasės mokiniams labai patiko kalbėtis su dešimtokais. Buvo labai skanus auklėtojos keptas pyragas.
__________________________

7a 
Pirmoji projekto tema  ,,Salduvės žmonės“ vyko mokykloje. Prieš šią netradicinę diena turėjome susisiekti su buvusiais salduviečiais ir juos apklausti. Mūsu klasei tai nebuvo sunku. Kai kurie mokiniai skambino telefonu, kiti rašė elektroninius laiškus. Šią dieną musų klasę aplankė ir savo mintimis dalijosi buvusi Salduvės progimnazijos mokinė  Deimilė Jaselskytė. Ji papasakojo mums, ko išmoko Salduvėje, dalijosi patirtimi apie viešąjį kalbėjimą, veiklas už mokyklos ribų. Taip pat paragino visus, kad reikia mokytis ir nenuleisti rankų dėl menkniekių. Dirbome su programėle ,,Flipgrid“. Jos pagalba rengėme pranešimus ,,Aš – salduvietis“, filmavomės ir pasakojome apie save: ką mėgstame, kas mūsų geriausi/os draugai/ės, ką veikiame laisvalaikiu ir t.t. Taip pat naudodami ,,Kahoot“ programėlę dalyvavome viktorinoje apie mokykloje dirbančius mokytojus. Buvo smagu pasivaržyti tarpusavyje!
__________________________

7b
Rugsėjo 24 d. ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ pirmosios temos „Salduvės žmonės“ metu mes, 7b klasės mokiniai, susitikome ir bendravome su buvusiais salduviečiais. Mus aplankė net 11 buvusių mūsų klasės auklėtojos Editos auklėtinių, kurie dabar mokosi įvairiose gimnazijose. Kūrėme video prisistatymus apie save naudodamiesi „Flipgrid“ programa. Dalyvavome viktorinoje ,,Salduvės žmonės”, kurios metu sužinojome daug įdomių ir netikėtų faktų apie savo mokytojus. Džiaugėmės galimybe pabendrauti nepamokinėje veikloje.
7b klasės metraštininkė Gabija Žilinskaitė
__________________________

7c
Ugdomojo projekto veiklos prasidėjo  susitikimu su buvusiu mūsų mokyklos mokiniu, dabar St. Šalkauskio gimnazijos dvyliktoku  Džioraldu Šukiu. Puikiai ir sklandžiai vyko diskusija apie mokykloje praleistas dienas, organizuojamus renginius,   mokymosi svarbą, apie patirtas nesėkmes, pergalių džiaugsmą. Antroji veikla buvo ne mažiau įdomi – rengėme vaizdo pranešimus ,,Aš – salduvietis“ su „Flipgrid“ programa. Klasės draugai pasakojo apie save, sužinojome daug įdomių dalykų apie savo bendraklasius. Mums labai patiko viktorina apie Salduvės mokytojus, darbuotojus. Stengėmės atpažinti čia dirbančius žmones ir tai mums puikiai sekėsi. Džiaugiamės savo atliktais darbais, įdomiai ir naudingai praleistu laiku.
7c klasės metraštininkė Dovilė Žukauskaitė
__________________________

8a
8a klasės mokiniai dalyvavo ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ I temos „Salduvės žmonės“ veiklose. Šio projekto metu išsiaiškinome, kokių savybių žmogui reikia, kad jis galėtų sėkmingai save realizuoti ir susikurtų gerą ateitį. Susiskirstę grupėmis kūrėme vaizdo pranešimą, kuriame papasakojome apie save. Daugumai buvo smagu dirbti grupėse.
Mus aplankė ir buvusi Salduvės progimnazijos mokinė bei klasioko  Emilio Kriščiūno mama Jovita. Ji papasakojo,  kaip sekėsi mokytis Salduvėje, kuo ši mokykla išsiskyrė iš kitų miesto mokyklų. Buvo įdomu  klausytis buvusios mokinės ir viską lyginti su šiais laikais. Pasakojimą pagyvino nuotraukos iš jos mokyklinių veiklų.
Smagu buvo pasitikrinti savo žinias apie mokyklą ir jos mokytojus viktorinoje ,,Salduvės mokytojai“. Pasirodo, mes gerai pažįstame savo mokytojus.
Visos veiklos suteikė ne tik žinių apie Salduvę, bet ir leido patirti daug gerų įspūdžių.
8a klasės mokinės Darija Grubliauskaitė ir Merita Žegunytė
__________________________

8b
Mokiniai nufilmavo 30 sekundžių vaizdo medžiagą, kurios metu papasakojo apie save, savo pomėgius ir pareigas. Kitą l veiklos dalį jie žaidė žaidimą ,,Kahoot“, kurio metu sužinojo įdomybių apie mokyklos darbuotojus ir jų pomėgius. Mokiniai po veiklų išėjo su gera nuotaika.
__________________________

8c
Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ I temos „Salduvės žmonės“ veiklose dalyvavome ir mes, 8c klasės mokiniai. Atlikome įvairias užduotis: kalbėjome, kas yra pilietiškumas, kūrėme pasaką, filmavome pranešimą „Aš – salduvietis“, turėjome svečiuose buvusį mokyklos mokinį Darių Sirutavičių. Domėjomės mokyklos bendruomenės nariais, dalyvaudami viktorinoje „Salduvės žmonės“. Buvo įdomi ir kūrybinga diena.


2018-12-04
II tema
„Ateities profesija. Kokia ji?“

1a
1a klasės mokiniai žiūrėjo filmuką ,,Išmok profesijas“, kalbėjo apie tėvelių darbus, sprendė galvosūkį, susijusį su profesijomis. Mokiniai lankėsi Policijos muziejuje. Grįžę atliko refleksiją, piešė savo ateities svajonių profesiją, aptarė įspūdžius, patirtus Policijos muziejuje.
__________________________

1b
Ateities profesijos 1b klasėje
Pirmokai kalbėjosi apie šių dienų profesijas, bandė jas atpažinti pagal aprangą ir patys gamino kojines iš spalvoto popieriaus. Jaunųjų gamtininkų centre diskutavo apie augalų naudą, juos prižiūrinčius žmones ir kūrė florariumus. Grįžę į mokyklą spėliojo, kokių darbuotojų gali reikėti po kelių dešimtmečių ir piešė savo svajonių profesijas.
__________________________

1c
2018-12-04 1c klasės mokiniai pristatė savo tėvelių profesijas, susipažino su įvairiomis  profesijomis. Didelį dėmesį skyrė policininko profesijai, lankėsi policijos muziejuje.
__________________________

2a
2a klasės mokiniai lankėsi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Mokiniai išbandė papildytas realybės programėles ir virtualios realybės akinius. Buvo organizuota įdomi veikla su išmaniaisiais 3D pieštukais. Šie pieštukai piešia su ištirpintu siūlu, kuris padeda kurti 3D objektus panašiu būdu, kaip ir 3D spausdintuvas.
Klasėje aptarėme ateities profesijas, piešėme savo svajonių profesiją.
__________________________

2b
2b klasės edukacija P. Višinskio bibliotekoje
Bibliotekos kompiuterių klasėje vaikai kūrė virtualų pasaulį. Mokiniai dirbo su tam darbui skirta programa. Sužinojo, kaip pasirinkti įvairias erdves – povandeninį pasaulį, mišką, kambarį ar kt., išmoko pasirinkti veikėjus, sužinojo, kaip juos valdyti.
Užsiėmimo pabaigoje buvo smagu pasidžiaugti kiekvieno darbu.
Mokytojos Jurgita Klastaitienė, Regina Domkienė
__________________________

2c
2c klasės mokiniams Gabrieliaus mamytė Aušra Bukienė, kuri dirba Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje, suorganizavo susitikimą su Orlaivių ginkluotės, gelbėjimosi ir desantavimo įrangos techniku ir lakūnu. Karininkai vaikams papasakojo apie Lietuvoje skraidančius lėktuvus ir jų paskirtį, leido pasėdėti katapulto kėdėje, pasimatuoti piloto šalmą ir gelbėjimosi liemenę, atsakinėjo į antrokėlių klausimus. Atsisveikinant dovanėlių gavo ne tik stropiai atlikę lakūno užduotį, bet ir atidžiai išklausę pasakojimo.
Nuoširdžiai dėkojame mamytei Aušrai už įspūdingą susitikimą su karininkais.
__________________________

3a, 3c
3a ir 3c klasės mokinių veiklos vyko mokykloje. Dirbdami grupėse trečiokai pristatė savo parengtus projektus apie jiems patrauklias ateities profesijas. Vėliau mokyklos stadione vyko susitikimas su ŠVPK kinologais ir jų augintiniais. Tolesnės veiklos persikėlė į mokyklos aktų salę, kurioje vaikai plačiau susipažino su  KASP kariais, Lietuvos kariuomenės istorija. Mokiniai turėjo galimybę ne tik pasimatuoti kario šalmą, liemenę, bet ir palaikyti rankose tikrą ginklą.
Kad mokiniams ši diena buvo įdomi ir netradicinė, matėsi iš jų emocijų, refleksijų  ir piešinių.
Mokytojos Irena Andrijauskienė ir Ilona Kelpšienė
__________________________

3b, 4a, 4b, 4c
Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ II temos „Ateities profesija. Kokia ji?“ veiklas 3b, 4a, 4b ir 4c klasių mokiniai pradėjo išvyka į Šiaulių geležinkelio muziejų.
Įdomu buvo sužinoti apie geležinkelio istoriją žiūrint filmuką, susipažinti su geležinkelininko profesija, pamatyti senuosius garvežius bei kitokią techniką, naudojamą geležinkelio stotyse, stebėti judantį traukinuką makete. Grįžę į mokyklą dalijomės patirtais įspūdžiais, diskutavome, pristatėme projektus apie ateities profesijas, piešėme savo svajones.
Pradinių klasių mokytojos Gražina Plungienė, Rima Kriščiūnienė, Daiva Jucevičienė ir Jolanta Jankauskienė
__________________________

5a

2018-12-04 5a klasės mokiniai dalyvavo UP II temos „Ateities profesija. Kokia ji?“ veiklose. Rytas prasidėjo patiems išbandant choristo darbą. Kiek vėliau mokiniai stebėjo Šiaulių AVPK kinologų pasirodymą. Daugelis mokinių žavėjosi šia profesija ir ypatingai jos svarba. Tuomet mokiniai su karininkais diskutavo apie kariuomenės svarbą valstybei, apžiūrėjo karininkų amuniciją. Klasėje vyko diskusijos ir apie kitą profesiją, kurią mokiniai stebi kasdien – mokytojo darbą.
__________________________

5b
Šią  dieną vyko daug veiklų. Į mokyklą buvo atvykę Šiaulių AVPK kinologai ir KASP kariai. Kinologai mokyklos stadione mums parodė, kaip yra pagaunami vagys ir, kaip ieškomi pamesti daiktai, dingę žmonės. Jie leido mums paglostyti kelis šunis. Po kinologų pasirodymo visi grįžome į mokyklą ir pasidarėme arbatos. Po to aktų salėje mūsų jau laukė kariai. Ant stalų buvo padėta daug karinės amunicijos. Svečiai mums papasakojo apie kario tarnybą. Vėliau mums leido pakilnoti ginklus, užsidėti amunicines liemenes. Grįžę į klasę atlikome kūrybinę užduotį –  piešėme ir aprašėme karį. Ši diena buvo smagi – daug ką sužinojome apie policiją ir karius.
Tai tiek apie šią netradicinę dieną!
5b kl. metraštininkai Laurynas ir Minvydas
__________________________

5c
2018-12-04 5c klasės mokiniai dalyvavo Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ antrosios temos „Ateities profesija. Kokia ji?“ veiklose. Puošdami kalėdinę eglutę penktokai pasidalijo mintimis apie savo svajonių profesijas, svarstė, kokių savybių kiekvienos iš jų atstovui reikia, diskutavo apie ateities profesijas.
Labiausiai penktokus sužavėjo susitikimai su svečiais. Mokyklos stadione susipažinę su kinologais ir jų geriausiais draugais – tarnybiniais šunimis – vaikai domėjosi keturkojų gebėjimais, savybėmis, dresavimo technika, žavėjosi žmogaus ir keturkojo draugyste.
Aktų salėje penktokų laukė dar vienas labai įdomus susitikimas su KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės atstovais. Apie savo darbo specifiką, reikalavimus savanoriams, iškylančius iššūkius ir atradimus, karjeros galimybes papasakoję krašto apsaugos savanoriai vaikams leido pasimatuoti karininko šalmą ir liemenę, savo rankose palaikyti įvairius krašto apsaugai naudojamus ginklus. Svečių kvietimu – stoti į Šaulių sąjungą – susidomėjo ne vienas penktokas.
__________________________

6a
Ugdomojo projekto ,,Ateitis mūsų rankose“ antros temos veiklos metu mes autobusu vykome į Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyrių. Mūsų gidas mums papasakojo apie variklių analizę, parodė tam skirtas patalpas, o tada mus nusivedė į mašinų mechaninės apžiūros ir remonto skyrių. Ten matėme mokinių taisomas ir konstruojamas mašinas. Po to gidas mus nuvedė į santechnikų ir elektrikų patalpas, kur mums parodė santechnikos bei elektros įrangą. Galiausiai patekome į metalo suvirinimo skyrių, po kurio apžiūros ir atsisveikinome. Autobusu grįžome į mokyklą ir parašėme savo dienos įspūdžių refleksijas.
__________________________

6b
Gruodžio 4d. buvo netradicinio ugdymo diena Ugdomojo projekto  ,,Ateitis mūsų rankose” II tema ,,Ateities profesija. Kokia ji?”. Mūsų klasė lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centre Statybos ir mechanikos skyriuje. Ten buvo smagu ir įdomu! Apžiūrėjom virinimo, elektros skyrius, buvome įėję net į automobilių servisą. Smagu buvo pakilnoti ir išbandyti darbo įrankius. Sugrįžę į klasę aptarėme, ką matėme, pasidalinome įspūdžiais.
6b klasės mokinė Dominyka Jankauskaitė
__________________________

6c
Šiandien lankėmės Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyriuje. Čia sužinojome apie santechniko, automobilių elektromechaniko, automobilių mechaniko, elektromontuotojo, suvirintojo, pastatų inžinerinės įrangos montuotojo, metalo apdirbimo staklininko profesijas. Pamatėme, kaip veikia aparatai. Ši tema buvo įdomi – klasės draugai domėjosi visomis profesijomis. Išvyka privertė mūsų klasės mokinius susimąstyti apie ateities profesijas.

Elizabeth Riedko, 6c klasė
__________________________

7a
Mes – 7a klasės mokiniai lankėmės Šiaulių profesinio rengimo centre. Veiklas atlikome Verslo ir prekybos skyriuje. Sužinojome, kad ši mokykla pagerino 19 Lietuvos rekordų, pvz: su ,,Rūtos“  fabriku pagamino sunkiausią saldainį, kuris svėrė net 213 kg.
Susipažinę su mokykla ir jos istorija skubėjome atlikti veiklas. Dirbome su kasos aparatais, skenavome prekes, taikėme joms nuolaidas. Klasėje turėjome ilgiausio kvito konkursą. Ilgiausias kvitas buvo maždaug 1.5 metro ilgio. Visus kvitus sudėliojome į vieną eilę. Ji net nesutilpo visoje klasėje. Mokytoja, kuri vedė visas veiklas, papasakojo plačiau apie kasininko profesiją. Pamąstėme, kuo norėtumėme būti užaugę. Savo pamąstymus užrašėme refleksijų lapuose. Daugelis klasiokų sakė, jog norėtų susipažinti plačiau su verslininko profesija. Tikimės, kad bus proga sugrįžti į šią mokyklą ir susipažinti su verslininko-padėjėjo profesija. Šios veiklos buvo ne tik įdomios, bet ir labai smagios.
__________________________

7b
7b klasės mokiniai lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centre Prekybos ir verslo skyriuje. Čia susipažino su pardavėjo – kasininko specialybe, išbandė darbą su kasos aparatais, diskutavo, ar ši profesija bus reikalinga ateityje. Reflektuodami galvojo apie savo ateities profesiją, svarstė, ar išbandyta veikla patiko, ar norėtų dirbti pardavėjais – kasininkais.
__________________________

7c
Gruodžio 4 d. 7c klasės mokiniai turėjo galimybę apsilankyti Šiaulių profesinio rengimo centro Verslo ir prekybos skyriuje. Susipažinome su fotografo profesija, teko į rankas paimti filmavimo kamerą, praktiškai išbandyti įvairius ypatumus ir subtilybes filmuojant ir fotografuojant. Žiūrėjome trumpą filmuką apie ekologiškus produktus, kurį parengė šio skyriaus mokiniai. Ši veikla skatino dirbti draugiškai, bendradarbiaujant, kadangi buvo užduočių, kurias atlikti  reikėjo dviese, grupėje. Daugumą mūsų klasės mokinių ši praktika labai sudomino, paskatino pamąstyti apie savo ateities profesiją, daugiau sužinoti apie fotografavimą ir filmavimą.

 7c klasės mokinė Beata Trinkaitė

__________________________

8a
2018-12-04 8a klasės mokiniai lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriuje.
Berniukai mokėsi apdirbti medieną su rankiniais ir elektriniais instrumentais, medžio apdirbimo staklėmis, gaminti ir montuoti nesudėtingus staliaus dirbinius. Kiekvienas pasigamino pjaustymo lentelę. Įsitikino, kad šios profesijos žmonės turėtų būti kruopštūs, kūrybingi, kantrūs ir dėmesingi.
Jaunieji mokytojai mergaites supažindino su dažymo darbais. Mokė, kaip paruošti tinkuotą paviršių dažymui įvairiais dažų mišiniais, dekoruoti sienas įvairių tipų trafaretais. Atidžiai klausydamos ir vykdydamos mokytojų nurodymus, mergaitės pagamino gražius darbelius ant stiklo.
Dalyvaudami šiose veiklose, susipažinome ne tik su dažytojo ir staliaus profesija, bet ir patyrėme daug gerų įspūdžių!

8a klasės mokinės Merita Žegunytė ir Darija Grubliauskaitė

__________________________

8b
8b klasės mokiniai gruodžio 4 dieną lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriuje, kuriame buvo suskirstyti į grupes. Mergaitės dengė ir dažė plokštes specialiomis priemonėmis. Berniukai dirbo su metalu ir gipsu. Paklausti, ką mano apie tokias veiklas, jie sakė, jog įgijo nemažai patirties ir išbandė sritis, kurių net nėra girdėję.

__________________________

8c
8c klasės mokiniai dalyvavo ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ II temos „Ateities profesija. Kokia ji?“ veiklose. Kalbėjomės apie ateitį, svarstėme, kokia galėtų būti ateities profesija. Paskui vykome į Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos skyrių. Ten kalbėjome apie Vizualinių sistemų specialybės pagrindus, mokėmės naudotis AutoCAD programa. Išmokome, kaip galima sukurti norimo baldo, namo, daikto brėžinį. Buvo labai įdomu sužinoti kažką naujo.

8c klasės metraštininkė Gintarė Vaišvilaitė


2019-03-28

Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“

III tema „Pasaulis, kurį aš kuriu“

1a

Susipažinome su tema, dienos veiklomis, peržiūrėjome video medžiagą „Laiškas 2070“ ir ją aptarėme. Atlikome tyrimus „Vandens lašo kelias“, susipažinome su vandenyje tirpstančiomis ir netirpstančiomis medžiagomis. Atlikome kūrybinę užduotį „Roboto gamyba“ ir aptarėme visos dienos veiklas.
__________________________

1b

1b klasės mokiniai iš antrinių žaliavų bendradarbiaudami grupėse gamino  ateities pagalbininkus – robotus. Kalbėjosi apie oro, vandens, aplinkos taršą. Pirmokai dalyvavo edukacijoje ,,Pažinkime šunį“. Po jos diskutavo apie tai, kad Žemėje turi būti gera visiems: augalams, gyvūnams, žmogui.
__________________________

1c

1c klasės mokinukų rytas prasidėdo pokalbiu bei video medžiagos peržiūra apie vandens taršą bei jo saugojimą. Po to mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmuką ,, Laiškas 2070″. Pirmokai diskutavo ir reiškė savo nuomonę apie vandens taupymą ir prižadėjo ne tik patys taupyti vandenį, bet ir ta tema padiskutuoti namuose bei pamokyti taupymo jaunesnius broliukus bei sesutes.
__________________________

2a, 2b, 2c

Antrokai gamino įvairius robotus, žiūrėjo filmą. 2a klasės mokiniai piešė vandens lašelio kelionės plakatą, aptarė vandens apytakos ratą. Atliko bandymus su žvake ir vandeniu, išsiaiškino vandens savybes. 2 b klasės mokiniai stebėjo vandens lašelį per mikroskopą, aiškinosi vandens savybes. 2c klasės mokiniai lygino vandens, aliejaus,  ledo savybes ir atliko bandymą, kas skęsta, plaukia.
__________________________

3a, 3b, 3c

2019-03-28 Ugdomojo projekto ,,Ateitis mūsų rankose“ III temos  ,,Pasaulis, kurį aš kuriu“ veiklas trečiokai pradėjo aptardami laišką ateities kartoms. Vaikai diskutavo apie vandens svarbą žmogui ir visai gyvajai planetai, atliko bandymus ir įvairias užduotis su vandeniu. Vėliau iš antrinių žaliavų kūrė robotus ir jų naudojimosi instrukcijas. Veiklų pabaigoje atliktos refleksijos dar kartą įrodė, kad trečiokai puikiai suprato, jog norint išsaugoti Žemę, būtina ja rūpintis, saugoti ir tausoti gėlo vandens išteklius. Todėl ypač svarbios ir reikalingos ekologo, gamtininko, miškininko, tyrėjo, biochemiko ir konstruktoriaus profesijos.
Trečiokų mokytojos Ilona Kelpšienė, Jolanta Jankauskienė, Irena Andrijauskienė
__________________________

4a

Skaitėme laišką iš 2070 ir jį aptarėme. Grupėse kūrėme robotus ir pristatėme klasės draugams. Puikiai pavyko. Mokiniai džiaugėsi savo sukurtais kūriniais.
__________________________

4b

Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ III temos „Pasaulis, kurį aš kuriu“ veiklas 4b klasės mokiniai pradėjo filmo iš ateities peržiūra, kuris ketvirtokams sukėlė daug emocijų. Vaikai suprato, kaip svarbu saugoti gamtą, taupyti jos išteklius ir ypač vandenį. Prisiminė vandens lašelio kelionę. O tada atliko net keturis eksperimentus su vandeniu ir oru. Išsiaiškino oro slėgį ir kaip jis veikia. Labai smagi veikla buvo ir robotų konstravimas iš antrinių žaliavų, kur kiekvienas, pasitelkęs savo vaizduotę, galėjo parodyti savo sumanumą bei išradingumą.
__________________________

4c

2019 m. kovo  28 d. 4c klasės mokiniai ugdomojo projekto ,,Ateitis mūsų rankose“  III temą ,,Pasaulis, kurį aš kuriu“ pradėjo nuo filmo ,,Laiškas 2070“ žiūrėjimo ir aptarimo. Padiskutavome apie profesijas: biologo, ekologo, gamtininko. Pasiskirstę į grupeles – pagaminome 3 robotus. Kitos veiklos vyko  Išmaniojoje mokykloje. Ten  mokiniai susipažino su 3D technologijomis. Išklausę ir pažiūrėję filmuką, patys gamino ,,Kauliuką“ 3D pagalba. Grįžę parašėme refleksiją.

Mokytoja Daiva Jucevičienė
__________________________

5a

5a klasės mokiniai pabrėžė, jog ši diena išsiskyrė itin gausia veikla. Buvo klausomasi laiško iš 2070 – ųjų apie vandens būklę pasaulyje. Penktokai buvo labai nustebę, kad mums gresia toks pavojus ateityje ir labiausiai nuliūdo dėl to, kad mažai žmonių imasi priemonių, jog šių tragiškų įvykių išvengtų. Tuomet mokiniai patys kūrė filmukus, kuriuose išsakė tai, kokie žmogaus poelgiai juos labiausiai neramina ir pateikė patarimų, kaip išsaugoti gamtos išteklius. Namuose susikaupusias plastiko ir popieriaus atliekas mokiniai prikėlė antram gyvenimui iš jų pagamindami robotą. Diena tuo nesibaigė. Mokiniai nustatė kietųjų dalelių koncentraciją ore, tyrė triukšmo lygį mokykloje, atliko vandens tyrimus, analizavo savo mokyklos aplinką. Argi mes ne tyrėjai?
__________________________

5b

Dalis penktokų atlikinėjo aplinkos tyrimus: tyrė oro taršą, triukšmą, mokyklos aplinką.  Viena įsimintiniausių ir labiausiai penktokų fantaziją išlaisvinusių veiklų buvo robotų gamyba. Mokiniai susiskirstė į dvi grupes ir pagamino du įspūdingus robotus. Vienas buvo pasaulį gelbėsiantis ir siekiantis padaryti geresniu tankas, o kitas – žmogų prajuokinantis draugas.
__________________________

5c

2019-03-28 5c klasės mokiniai dalyvavo Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ trečiosios temos „Pasaulis, kurį aš kuriu“ veiklose. Pažiūrėję filmuką apie grėsmę pasauliui, kada žmonėms gali pritrūkti vandens, penktokai dalijosi asmenine patirtimi apie tai, kaip kiekvienas iš jų galėtų prisidėti prie vandens tausojimo. Apmąstę dalykus, kurie labiausiai teršia aplinką, vaikai imitavo įvairias gamtosaugines situacijas, kūrė filmuką. Kol būrelis penktokų dalyvavo mokyklos aplinkos tyrime, kiti atliko kūrybiškumą ir kruopštumą ugdančią užduotį – iš antrinių žaliavų kūrė robotus, gebančius judinti įvairias kūno dalis.

Penktokai džiaugėsi, kad dalyvaudami įvairiose veiklose ne tik sužinojo naujų, netikėtų dalykų, bet ir mokėsi bendradarbiauti.
__________________________

6a

Šią dieną klasės mokiniai vykdė keletą veiklų. Dalis mokinių atliko gamtos tyrimus lauke – aš buvau tarp jų. Užduotys buvo sunkokos. Kiti mokiniai liko klasėje ir iš antrinių žaliavų kūrė robotus. Šią užduotį klasiokai atliko puikiai.

 Gabrielius Žukas, 6a klasė
__________________________

6b

Kovo 28 dieną Salduvės progimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena – ugdomojo projekto  ,,Ateitis mūsų rankose” III tema ,,Pasaulis, kurį aš kuriu”. Tą dieną buvo daug veiklų. Pirmiausia peržiūrėjome video žinutę iš 2070 metų. Ji privertė ne vieną klasės draugą susimąstyti, kas gali ištikti mūsų ateities kartas, jeigu netausosime vandens, kitų žemės išteklių, jeigu toliau taip šiukšlinsime. Vėliau berniukai išėjo į lauką atlikti tyrimų. Jiems teko matuoti ozono sluoksnį, o likę klasės mokiniai iš antrinių žaliavų konstravo robotus, tyrinėjo mokyklos aplinką.

Diena mokykloje lėkte pralėkė. Buvo smagu, bet svarbiausia – supratome, kad reikia tausoti gamtinius išteklius ir mažiau šiukšlinti, kad galėtume džiaugtis mes ir mūsų ateities kartos gražiu, švariu pasauliu!

Karolina Jaselskytė, 6b klasė
__________________________

6c

    Kovo 28 dieną, ketvirtadienį, vyko ugdomojo projekto ,,Ateitis mūsų rankose” 3-ioji netradicinė diena. Ji vadinosi ,,Pasaulis, kurį aš kuriu’’. Pagrindinės šios dienos užduotys buvo: sužinoti žmonių veiklos pramonėje pasekmes ateityje ir sukonstruoti robotą iš kartoninių dėžių, pakuočių. Ką mes veikėme? Klasės valandėlės metu aptarėme dienos veiklas, peržiūrėjome filmuką ,,Laiškas iš ateities’’ ir kūrėme jam atsaką. Susiskirstę į 2 komandas klasėje, konstravome robotus. Tą pačią dieną buvo surengta jų paroda. Robotų buvo įvairiausių: didelių ir mažų, kartoninių, plastmasinių ir visi turėjo savo paskirtį. Į šias veiklas įsitraukė visa mokykla – robotų kūrėjai buvo ir patys mažiausi pirmokai, ir patys vyriausi aštuntokai. Po visų veiklų rašėme refleksiją ir pasisakėme, ką darysime, kad išsaugotume gamtą. Mums labai patiko šios dienos veiklos, nes jos buvo įdomios ir pamokančios.

Austėja Janulytė, 6c klasė
__________________________

7a

   Ši diena buvo įspūdinga. Mūsų klasė gamino robotą iš antrinių žaliavų – didelį  ir labai gražų. Mes jį pavadinome Botanikas Robis, kurio paskirtis yra prižiūrėti augalus. Tuo metu kiti klasės mokiniai ėjo į lauką, kur tyrė orą ir garsą. Mokiniai gavo naujos patirties dirbant su naujais, dar nematytais prietaisais. Visus gautus duomenis fiksavo lapuose. Klasėje žiūrėjome video, kuriame buvo pristatytas laiškas iš ateities. Laiške buvo rašoma apie vandenį, kad jį reikia saugoti, nes jis gali kažkada baigtis. Supratome, kad lengva vandenį išpilti, bet sunku surinkti… Pasibaigus veikloms rašėme refleksijas, sutvarkėme klasę, grįžome namo pilni gerų įspūdžių.

 7a klasė, Gustė Kriaučiūnaitė
__________________________

7b

7b klasės mokiniai projektinės dienos metu žiūrėjo ,,Laišką iš 2070″, filmavo žinutę ateities kartoms, tyrė mokyklos aplinką ir kūrė pasirinktos mokyklos vietos gerinimo planą, dalyvavo aplinkos tyrimo laboratorijos veiklose. Smagiausia veikla – roboto konstravimas iš antrinių žaliavų – sustiprino komandinio darbo įgūdžius, leido pajusti kūrybinį malonumą.
__________________________

7c

  Mūsų klasės mokiniams labai patiko šios temos veiklų įvairovė. Su įdomumu peržiūrėjome  filmuką „Laiškas iš  2070“ apie vandens išsaugojimo svarbą. Kiekvienas klasės mokinys pasiruošė duoti interviu apie gamtos išsaugojimą ateities kartoms. Visa tai įrašėme  ir sukūrėme filmą. Keli klasės atstovai dalyvavo moksliniame tyrime nustatant užterštumą, azoto ir anglies dioksido kiekį, vėjo greitį mūsų mokyklos teritorijoje. Įdomu buvo gaminti robotą iš antrinių žaliavų. Visi mokiniai draugiškai dirbo: vieni karpė, kiti klijavo, treti spalvino. Kiekvienas jautė atsakomybę už tai, kas turi būti padaryta. Sukūrėme robotą, vardu Max, sugalvojome jo paskirtį ir nunešėme į II aukšto koridorių, kur jis įsiliejo į kitų mokinių sukurtų robotų būrį. Taip pat kiekvienas klasės mokinys turėjo atlikti tyrimą, kuri mokyklos, klasės ar kiemo vieta jam nepatinka ir ką jis siūlytų pakeisti. Mūsų nuomone,  mokykloje yra per mažai žalumos, gėlių. Reflektuodami apie šios dienos projektą, mes pasidžiaugėme, kad buvome kūrybingi, noriai dalyvavome visose veiklose, turėjome nemažai idėjų.

7c klasės metraštininkė Karolina Mačiulytė
__________________________

8a

2019-03-28 dieną 8a klasės mokiniai dalyvavo projekto ,,Ateitis mūsų rankose‘‘ 3 temos ,,Pasaulis, kurį aš kuriu‘‘ veiklose. Aptarę dienos veiklų planą ir susiskirstę į grupes, žiūrėjome video medžiagą ,,Laiškas iš  2070‘’.  Peržiūrėję filmą, diskutavome, kaip mes galėtume prisidėti prie gamtos išteklių tausojimo ir kūrėme video žinutę ateities kartoms. 5 klasės mokiniai tyrinėjo aplinką, o kiti kūrė robotus, rašė instrukciją ir pristatė savo sukurtą robotą. Gamindami robotus mokėmės bendradarbiauti, išklausyti skirtingų nuomonių ir stengėmės būti kuo kūrybiškesni.

Atlikę tyrimą ,,Ką galėtume pakeisti savo mokykloje‘‘, diskutavome ir teikėme siūlymus. Tikimės, kad į mūsų siūlymus bus atsižvelgta.

Šio projekto veiklos paskatino dar kartą susimąstyti ir suprasti, kad  prie gamtos išsaugojimo gali prisidėti kiekvienas žmogus. Tereikia pakeisti keletą savo gyvenimo įpročių buityje: pradėti rūšiuoti šiukšles, taupyti elektrą, vandenį,  kuo dažniau naudotis viešuoju transportu, mažiau pirkti ir naudoti vienkartinių indų.

8a klasės metraštininkės Darija Grubliauskaitė, Merita Žegunytė
__________________________

8b

Kovo 28 d. – netradicinė diena. Šią dieną kūrėme robotus iš visokių plastikinių ar kartoninių pakuočių, kurios yra nebenaudojamos. Supratome, kad iš jau panaudotų pakuočių galima sukurti gražų darbą ir juo papuošti mokyklą. Šios netradicinės veiklos metu dirbome vieningai, kūrybingai ir iniciatyviai.
__________________________

8c

Trečioji tema vyko mokykloje. Visų pirma, kalbėjome apie taršą Žemėje, kodėl reikia rūšiuoti šiukšles. Taip pat žiūrėjome vaizdo įrašą apie taršą ir kaip tai kenkia mūsų planetai. Vėliau iš atsineštų atliekų (dėžių, buteliukų, indelių ir t.t.) gaminome robotą. Jį suklijavę ir nudažę nunešėme į antrą aukštą ir pastatėme prie kitų klasių robotų.


2019-05-15

Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“

IV tema ,,Mano miesto vizija“

1a

1a klasės mokiniai susipažino su Katinų muziejaus įkūrimo istorija, pabuvojo ,,Miau“ kambaryje, Egzotinių gyvūnų kampelyje. Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su įvairių rūšių gyvūnais, gyvenančiais gyvajame kampelyje, sužinojo apie gyvūnų gyvenimo būdą, elgseną, ypatingus gebėjimus, priežiūros ypatumus, poreikius. Refleksijos metu aptarė veiklą, žiūrėjo filmą ,,Šiauliai“, aptarė Šiaulių miesto lankytinas vietas ir piešė labiausiai patikusį gyvūną, paukštį.

__________________________

1b

Aplankėme naują mums Šiaulių miesto erdvę – Dailės galeriją. Apžiūrėję ją supratome, kad  menininkai kuria ne tik paveikslus. Didžiausią įspūdį paliko galerijos salėje migruojantys šviečiantys, grojantys ir cypsintys žaisliukai-robotukai.

__________________________

1c

1c klasės mokiniai lankėsi Dailės galerijoje, kur susipažino su šiuolaikiniu menu. Mokiniai turėjo galimybę pamatyti jaunų menininkų šiuolaikinį meną, pažaisti su naujos kartos žaislais.

__________________________

2a

2a klasės mokiniai lankėsi Jaunųjų gamtininkų centre. Dalyvavo edukacijoje Katinų muziejuje. Apžiūrėjo atsinaujinusį gyvūnijos sodą.

__________________________

2b

2 b klasės mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime Katinų muziejuje „Sukurk sau katiną“. Užsiėmimo pradžioje apsilankė Katinų muziejuje, susipažino su eksponatais. Vėliau gamino katinėlių koliažus iš gamtinės medžiagos, popieriaus, medžiagų skiaučių. Padirbėję džiaugėmės unikaliais darbeliais.

Mokytoja Jurgita Klastaitienė

__________________________

2c

Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ IV temos „Mano miesto vizija“ dieną 2c klasės mokiniai lankėsi Išmaniojoje mokykloje. Čia vaikai išgirdo pasakojimą, kaip tobulėja robotų kūrimo pramonė, žiūrėjo filmą apie robotą Atlas ir kitus pasaulyje egzistuojančius robotus, stebėjo, kaip jie išbandomi, o vėliau pritaikomi realiame gyvenime. Mokiniai 3D akinių pagalba nukeliavo į kosmosą, apsilankė Marse. Išmėgino savo pačių sukonstruotų robotų galimybes ir svarstė, kur bei kokius robotus būtų galima pritaikyti Šiaulių mieste.

__________________________

3a ir 3c

 Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ IV tema  „Mano miesto vizija“  3a ir 3c  klasių mokiniams vyko Šiaulių miesto geležinkelio muziejuje.

Užsiėmimo metu mokiniai apžiūrėjo lauko ekspoziciją, pamatė traukinių apsisukimo ratą, susipažino su pokario metu naudotomis priemonėmis. Vėliau edukaciją tęsė muziejaus patalpose. Čia eksponuojami senoviniai daiktai: įvairios ryšio priemonės, bilietų komposteris, uniformos ir kt. Trečiokams labai patiko šiuolaikinio traukinių maršruto maketas, kuriame juda ne tik krovininiai, bet ir keleiviniai – greitieji traukiniai. Edukacijos  pabaigoje vyko refleksijos, kurių metu vaikai atliko  praktines užduotis ir  pagilino žinias apie geležinkeliečių ir šioje srityje dirbančių žmonių profesijas.

__________________________

3b

Ugdomojo projekto ,,Ateitis mūsų rankose“ paskutinės temos ,,Mano miesto vizija“ veiklos 3b klasės mokiniams vyko Šiaulių spaustuvėje. Trečiokai dalyvavo edukacinėje pamokoje ,,Kaip gimsta knyga?“. Mokiniai susipažino su spaudos darbais, poligrafijos ypatumais, maketavimu, knygų įrišimu, pospaustuviniais darbais. Įdomiausia buvo praktinė veikla – dėžučių lankstymas, knygelių gaminimas, raidžių rašymas linotipiniu (senoviniu) būdu, matematiniai ir ne tik vadovės Linos Dikšienės klausimai. Teisingai atsakiusiems buvo įteiktos dovanėlės ( užrašų knygelės, kalendoriai, atvirukai). Po edukacijos mokiniai apsilankė spaustuvės patalpose. Cechuose vaikai iš arti pamatė, kaip ir kokiais prietaisais atliekami spaudos, maketavimo, pjovimo lazeriu darbai, kokie knygų įrišimo ypatumai, bendravo su darbuotojais. Pabaigoje mokinių laukė didžiausia dovana – naujai išleistas klasės kalendorius. Buvo įdomu ir naudinga.

Odrė Dambrauskaitė, 3b klasė

__________________________

4a ir 4b

4a ir 4b klasių mokiniai UP „Ateitis mūsų rankose“ IV temos „Mano miesto vizija“ veiklas vykdė naudodamiesi telefonuose parsisiųsta programėle „Actionbound“. Susiskirstę grupėmis, užsiregistravę ir sudainavę Salduvės mokyklos himną, patraukėme nurodytu maršrutu. Kiekviename punkte laukė įdomios užduotys. Ypač smagu buvo kurti video žinutę, diskutuoti, ko trūksta gimtajam miestui, kokį norėtųsi jį matyti, kurti ketureilius, pozuoti nuotraukai. Patirti įspūdžiai išliks ilgam.

__________________________

4c

4c klasės mokiniai UP dieną ,,Mano miesto vizija“ keliavo į miestą ir pagal nuorodas (barkodus) atlikinėjo įvairias užduotis komandose po 5. Atlikę visas užduotis, atsakymus nusiuntė organizatoriams ir sužinojo, kokią vietą laimėjo. Vaikščiodami grožėjosi gamtos vaizdais, o sustoję prie Ch. Frenkelio paminklo – žydinčiomis sakuromis.

__________________________

5a

5a klasės mokiniai paskutiniąją ugdomojo projekto dieną praleido Šiaulių dailės galerijoje. Mokiniai diskutavo apie miesto tobulintinas sritis, apsvarstė, ko reikėtų, kad mūsų miestas taptų patrauklesniu gyventojams. Tuomet mokiniai sukūrė miesto ateities maketus, gamino ženklelius panaudodami miesto simbolius.

__________________________

5b

Mūsų grupės Šiaulių bulvaro ateities vizija yra tokia. Stendai, kurie skelbia ir reklamuoja ekologiškas parduotuves. Tarp šaligatvių prisodinta medžių. Gatvėse nėra šiukšlių, nes žmonėms labai rūpi gamta. Šviestuvai naudoja saulės energiją. Labai tikimės, kad taip ir bus!

Matas Dauparas, Emilija Rešeliauskaitė ir Saulė Šiaulytė

__________________________

5c

2019-05-15 5c klasės mokiniai dalyvavo Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ ketvirtosios temos „Mano miesto vizija“ veiklose. Mokinius labiausiai nudžiugino tai, kad užsiėmimas vyko socialinių partnerių erdvėse – Šiaulių dailės galerijoje. Keliaudami į galeriją penktokai apžiūrėjo gražiausias ir labiausiai apleistas miesto vietas, o dalyvaudami užsiėmime kūrė ateities miesto vizijos plakatą. Jame, tarsi tikri architektai, projektavo naujus statinius, parkus, kitas poilsio ir pramogų erdves. Vėliau pasigamino savo gimtojo miesto ženkliukus.

Daug džiugių emocijų sukėlė Dailės galerijoje apžiūrėta robotukų-žaisliukų paroda. Vaikai džiaugėsi turininga ir puikių įspūdžių kupina netradicinio ugdymo diena.

__________________________

6a

Ketvirtadienį vyko įdomi ugdomojo projekto diena. Parsisiuntėme „Actionbound“ programėlę ir pagal ją vykdėme jos nurodytas užduotis. Vaikščiojome po miestą, kūrėme ketureilius ir t. t… Buvo be galo smagu. Ši netradicinė

diena visiems labai patiko.

Simona Sakalauskytė, 6a

__________________________

6b

IV UP tema, tikriausiai, visiems patiko labiausiai. Tą dieną prisivaikščiojome iki valios, nes buvo orientacinis Šiaulių mieste su programėle “Actiobound”. Gegužės 15 dieną visi Salduvės progimnazijos mokiniai, lydimi mokytojų, vaikščiojo po miestą ir ieškojo nurodytų vietų, kur turėjo atlikti įvairias užduotis. Užduočių buvo įvairių: sukurti ketureilį, nuotraukoje atspindėti savo charakterį, nusifotografuoti prie kokios nors vietos ar kita. Veiklas pabaigėme šiek tiek anksčiau, tad išnaudojome progą artimiau pabendrauti su auklėtoja. Sėdėdami kavinukėje, gurkšnodami arbatą, ramiai šnekučiavomės. Man ši diena labai patiko, manau, kad kitiems klasės draugams taip pat.

6b klasės mokinė Lingailė Kalvelytė

__________________________

6c

Linksmas pasivaikščiojimas

Atėjus netradicinei dienai mes visi buvome suintriguoti. Nežinojome, nei kas mūsų laukia, nei kas mums įvyks.

Suskambus skambučiui suėjome į klasę ir aptarėme, ką veiksime. Tik tiek sužinojome, kad mes vaikštinėsime po Šiaulius ir atliksime užduotis.

Susiskirstėme į keturias grupeles, pradėjome jungtis ir vesti informaciją į programėlę. Ir štai prasidėjo kelionė. Dvi grupelės ėjo su mūsų auklėtoja, kurioje ir aš buvau, o kitos dvi ėjo su kita mokytoja.

Buvo labai linksma. Sekiojome rodykles, kurias rodė per programėlę ir atlikome įdomias užduotis. Reikėjo sukurti ketureilį ir atsakyti į klausimus, nusifilmavus pranešti nuomonę, nusifotografuoti pagal savo charakterį.

Atlikdami jas, mes smagiai pasivaikščiojome, pakalbėjome ir rinkome taškus. Nors ir buvo techninių nesklandumų, mes vis tiek tęsėme kelionę. Aplankėme Centukus, Šiaulių viešbutį, Dviračių muziejų, Šiaulių vandentiekį, Šiaulių universitetą, paminklą Povilui Višinskiui ir t.t.  Vaikščiodami užėjome į kavinukę išgerti kavos ir paskanauti bandelių. Visi susirinkę reikiamoje vietoje ėjome į paskutinį tašką – Ch. Frenkelio rūmus.

Patogiai susėdome prie fontano ir atlikę paskutinę užduotį parašėme refleksiją. Viskas buvo labai gražu ir ramu. Pabaigoje nusipaveikslavome. Man labiausiai patiko ši tema, nes sužinojau daugiau apie Šiaulius, praleidau laiką su bendraklasiais.

Egita Grigoriūtė, 6c klasė

__________________________

Gegužės 15 d., trečiadienį, vyko ugdomojo projekto ,,Ateitis mūsų rankose’’ paskutinė, ketvirtoji tema. Pirmiausia, klasėje pasiskirstėme į grupes ir parsisiuntėme programėlę ,,Actionbound’’, kuri ir buvo pagrindinė mūsų veiklos dalis. Programėlė mums rodė kelią į vietas, kurias turime aplankyti ir atlikti užduotis. Aplankėme Šiaulių viešbutį, Vandens bokštą, Chaimo Frenkelio rūmus ir daug daugiau vietų. Užduotys buvo įvairios: nufilmuoti komandoje video, nusifotografuoti, sugiedoti mokyklos himną, sukurti ketureilius ir kt. Man ši tema ir jos veiklos labai patiko, nes ne tik galėjome linksmai praleisti laiką su klasiokais, bet ir sužinoti bei prisiminti daug dalykų apie savo gimtąjį miestą – Šiaulius.

Austėja Janulytė, 6c klasė

__________________________

 Gegužės 15d., netradicinę diena, su klase pasiskirstę į keturias komandas, naudodamiesi programėle ,,Actionbound“, keliavome po Šiaulius. Programėlės užduotys buvo įdomios ir puikiai suprantamos, nors kelios užduotys buvo tokios, kurioms reikėjo pasukti galvą. Baigę užduotis prisėdome Ch. Frenkelio vilos sode. Ten visi parašėme refleksijas ir aptarėme dienos veiklas. Man ši netradicinė diena buvo geriausia iš visų prieš tai buvusių veiklų, nes  patiko aktyviai dalyvauti diskusijose ir geriau pažinti Šiaulius.

Faustina Liberytė, 6c klasė

__________________________

7a

UP IV temos veiklas 7a klasės mokiniai atlikome pasidaliję į dvi grupes: vieni dalyvavo STEAM užsiėmimuose, kiti – ėjome į Šiaulių Valerijono vaistinę ir dalyvavome edukacinėje veikloje.

Per STEAM užsiėmimus buvome Šiaulių kolegijoje ir ten darėme 3D namo planą. Naudojantis kompiuteriu su programėle ,,Planner 5“ mes projektavome savo svajonių namą arba tiesiog išlaisvinome savo fantaziją. Programėle naudotis buvo gana lengva, o pasirinkimų buvo labai daug. Galėjome nuspalvinti, pakeisti, sumažinti ar padidinti bet kurią namo dalį. Suprojektavę namą, jį ir įrengėme, be to, padarėme ir kiemą. Visi mokiniai padarė skirtingus ir labai gražius namus.

Veiklų metu vyravo pozityvios nuotaikos, visiems sekėsi puikiai, o darbas ėjosi sklandžiai. Visi buvo susidomėję veikla. Nuobodu nebuvo, nes visą laiką neprivalėjome dirbti, todėl pasinaudojome galimybe ir pailsėti bei truputį pažaisti. Užsiėmimų pabaigoje priėmėme sprendimą, kad architektūra bei statyba yra labai įdomios ir tikrai ne nuobodžios profesijos, kurių tikrai verta siekti.

Beje, turėjome trumpą ekskursiją aplink kolegiją. Susipažinome su patalpomis, kuriose vyksta statybų ir architektūros studijos, pamatėme keletą studentų projektų, kurie buvo labai kruopščiai atlikti. Taip pat buvome patalpose, kuriose studentai mokosi tinkavimo, dažymo ir kitų dalykų.

Kita klasės mokinių grupė lankėsi Valerijono vaistinėje. Joje išklausėme pasakojimų apie sveiką gyvenseną, įvairių sveikų produktų naudą žmogui, Valerijono vaistinės vystymąsi. Kiekvienas pasigaminome lūpų balzamą. Gavome paragauti sveikuoliškos arbatos iš vaistažolių. Mus supažindino su vaistininko profesija bei aprodė vaistinės rūsį, kuriame prieš daugelį metų buvo laikomi vaistai.

      Šias veiklas mes norėtume pakartoti dar kartą!

__________________________

7b

7b klasės mokiniai lankėsi UAB ,,Baltik vairas“. Ekskursijos metu sužinojome, kaip gaminami dviračiai, pamatėme visą gamybos procesą nuo atskirų detalių iki vientiso dviračio. Buvo įdomu pamatyti, kaip dažomi dviračių rėmai, surenkami ratai, klijuojami lipdukai. Tyrimų laboratorijoje sužinojome, kaip dviračiai testuojami prieš patekdami pas vartotojus. Stebėdami darbą prie konvejerio, supratome, kaip svarbu kiekvienam atlikti savo darbą gerai.

__________________________

7c

2019 – 05 – 15 mūsų klasė dalyvavo projektinės dienos veiklose ,,Mano miesto vizija”. Mes turėjome galimybę atlikti interaktyvias užduotis naudodami programėlę ,,Actionbound”. Ši netradicinė veikla mums išties patiko, nes minėta programėlė mums visiškai nauja, o ir pačios užduotys buvo labai kūrybiškos ir skatino bendradarbiavimą. Aplankėme žymias Šiaulių vietas bei prisiminėme svarbius mūsų krašto žmones, kūrėme ketureilius ir taip pagerinome savo lietuvių kalbos įgūdžius.

Tikimės sulaukti daugiau progų dalyvauti tokiose veiklose!

7c klasės metraštininkė Beata Trinkaitė

__________________________

8a

2019-05-15

Atlikdami projekto ,,Ateitis mūsų rankose” 4 temos ,,Mano miesto vizija” užduotis, dirbome su išmaniąja ,,Actionbound‘‘ programėle. Tai interaktyvus būdas ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir pasitikrinti savo žinias. Pirmąją užduotį turėjome atlikti dar net neišėję iš mokyklos – padainuoti mokyklos himną. Vaikštinėdami ir vykdydami užduotis, sužinojome daug naujų dalykų apie Šiaulių miesto lankytinas vietas: kad   bronzinį paminklą žymiam Šiaulių fabrikantui Chaimui Frenkeliui   sukūrė skulptorius Romas Kvintas , kad  Ch.Frenkelio odos fabrikas buvo kone galingiausias XX amžiaus pradžios Europoje, kad Gaidžio laikrodžio aikštė pėsčiųjų gatvėje daugeliui žmonių yra malonių susitikimų ir pasimatymų aikštė, kad dabar Šiaulių centro simbolis ne tik gieda, bet ir sveikinasi su praeiviais: „Sveiki atvykę į Šiaulius”. Pasisveikinimo tekstas skamba lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų, švedų, romų ir kitomis kalbomis 12 val. ir 18 val. Smagu, kad šio žaidimo pagrindinis rodiklis yra ne greitis, bet reakcija ir užduočių atsakymų tikslumas bei teisingumas. Kūrėmė video žinutę Šiaulių miesto merui su savo ateities vizijomis, kokius Šiaulius norėtume matyti Šiaulius po 20-ies metų.

Dalyvaudami šioje projektinėje dienoje mokėmės bendradarbiauti, dirbti grupėse, kūrybiškumo kuriant ketureilį, taip pat sumanumo įmenant mįsles. Šios temos metu ne tik sužinojome įdomių dalykų apie Šiaulius, bet ir galėjome pasigrožėti savo gimtuoju miestu.

 8a klasės metraštininkės Darija Grubliauskaitė ir Merita Žegunytė

__________________________

8b

Gegužės 15 d. Šios netradicinės veiklos metu išnaršėme Šiaulių centrinę miesto dalį. Mes kūrėme, bendradarbiavome, bendravome, ieškojome, gausinom žinias apie Šiaulių kraštą ir net nufilmavome žinutę Šiaulių merui. Daugeliui ši netradicinė diena buvo geriausia, nes labiausiai įtraukė į veiklas.

__________________________

8c

Gegužės 15d. vyko orientacinis Šiauliuose. Klasėje pasiskirstėme komandomis po kelis vaikus ir parsisiuntėme programėlę, kuri mums rodė, kur eiti. Buvome nuėję į bulvarą prie Dviračių muziejaus ir Gaidžio laikrodžio, į centrą ir prie Ch.Frenkelio paminklo. Atlikę orientacinio užduotis, nuėjome į Chaimo Frenkelio vilos parką. Visi buvome geros nuotaikos ir linksmai praleidome laiką.


NEĮGALIESIEMS