Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Ugdomasis projektas „Ateitis mūsų rankose“

Pradžia / Ugdomasis projektas „Ateitis mūsų rankose“
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

Ugdomasis projektas  „Ateitis mūsų rankose“

2018-09-24
 I tema
„Salduvės žmonės“

1a
Valandėlę vedė buvusi Salduvės progimnazijos mokinė Augustė Buišaitė. Ji pasidalino linksmais prisiminimais iš mokyklinio gyvenimo, prisiminė mokytojus, renginius, pamokas, priminė vaikams mokinių elgesio taisykles. Buvo kalbama apie draugystę, draugus, kam reikalingas draugas. Pažaidėme linksmus žaidimus, darėme stendą ,,Aš – salduvietis“, nupiešėme veidukus draugystės medžiui, susipažinome su mokyklos himnu ir bandėme jį sugiedoti.
__________________________

1b
Klasėje svečiavosi dvi buvusios Salduvės mokinės: Gvido mama Renata Aleksejienė (Daugėlaitė) ir soc.pedagogė Edita Ševeliovienė. Jos papasakojo savo prisiminimus apie mokyklą. Pirmokai Gustas Žilakauskis ir Brigita Supragonaitė atsinešė į klasę savo tėvelių daiktų, nuotraukų, susijusių su jų mokykliniais laikais. Visi klasės mokiniai gamino plakatą apie mūsų mokyklą bei piešė savo veidukus ant popierinių lėkštučių, kuriomis papuošė klasės duris.
__________________________

1c
1c klasėje veiklos prasidėjo plakato ,,Aš – salduvietis“ kūrimu. Mokiniai diskutavo, ką reiškia būti salduviečiu, vėliau piešė, rašė bei puošė savo vardus, klijavo plakatą. Paskui sulaukėme svečio. Tai buvusi mokyklos mokinė, dabar dirbanti mokytoja Gražina Plungienė. Ji papasakojo apie to meto mokyklą, kuo ji skyrėsi nuo dabartinės mokyklos, prisiminė klasės draugus, krėstas išdaigas, lankytus būrelius, pasiektus sportinius laimėjimus. Išlydėjus svečią mokiniai gamino autoportretus, kurie papuošė klasės kabineto duris.
__________________________

2a
Klasėje svečiavosi mokinės Marijos Radzišauskaitės mama Renata Radzišauskienė (Rauckytė). Renata mokėsi mūsų mokykloje. Mokiniams ji papasakojo apie savo mokyklinius prisiminimus, kuo skiriasi dabartinė ir ankstesnė mokyklos, atsinešė nuotraukų, pažymių knygeles, padėkas, atminimų sąsiuvinį. Vaikai mielai išklausė Renatos patarimų apie mokymąsi, elgesį, draugiškumą. Mokiniai kūrė stendą „Aš – salduvietis“. Rašė savo mintis, kas patinka mokykloje, klijavo paveikslėlius, susijusius su mokykla. Ant popierinių lėkštučių mokiniai piešė savo portretus, jais papuošė klasės duris.
__________________________

 2b
2b klasės mokiniai susidomėję klausėsi Elenos Ralienės, garsios kanklininkės, dėstytojos pasakojimo apie mokyklinius metus Salduvėje. Vaikai uždavinėjo klausimus, kartu dainavo, bandė groti kanklėmis.  Mokiniams taip pat patiko kitos veiklos – plakato ,,Aš – salduvetis“ kūrimas, savo portreto piešimas.
__________________________

2c
2c klasėje svečiavosi Kornelijos senelis Antanas Silius, kuris mūsų mokyklą baigė net prieš keturiasdešimt metų. Pabendravęs su antrokėliais ir davęs patarimą, kaip tapti laimingesniu, senelis prisiminimui pasiūlė mokyklos kieme pasodinti šermukšnio ar aronijos medelį.
__________________________

3a
3a klasės mokiniai ugdomojo projekto veiklas pradėjo klasės valandėle apie mokyklos mikroklimatą, mokinių vieningumą bendruomenėje, apie didžiavimąsi savo mokykla. Vaikai įsitraukė į bendras veiklas ir žaidė vieningumą ugdančius žaidimus.  Klasėje turėjome svečią – mokyklos socialinę pedagogę E.Ševeliovienę, kuri vaikams papasakojo apie mokyklą tuomet, kai ji mokėsi. Mokiniai diskutavo apie tuometinius ir dabartinius mokyklos prioritetus ir tvarką, apie norą sugrįžti čia, kai bus dideli. Dienos veiklą trečiokai baigė autoportretų piešimu ir kūrybinio stendo leidimu.
__________________________

 3b
3b klasėje svečiavosi Dovydo mama Agnė Novickaja (Skobelevaitė) ir močiutė Janina Skobelevienė. Vaikams buvo įdomu išgirsti nuotaikingus, emocionalius pasakojimus apie Salduvės (8-ąją) mokyklą. Mama šiltu žodžiu minėjo mokykloje dirbusias mokytojas, prisiminė krėstas išdaigas, parodė pažymių knygelę, mokinio pažymėjimą. Močiutė parodė savo mokyklinių nuotraukų albumą, gražius piešinius, pasidžiaugė išgražėjusia mokykla. Mokiniai sulaukė ir trečio svečio – lietuvių kalbos mokytojos Genovaitės Reizgevičienės. Mokytoja labai įdomiai papasakojo apie savo mokyklinius metus, parodė daug nuotraukų. Po to mokiniai ne tik diskutavo apie mokyklą, bet ir piešė autoportretus, parengė stendą ,,Aš – salduvietis“.
__________________________

3c
Klasės valandėlės metu žaidėme žaidimus,  kalbėjome  apie pilietiškumą. Iš klasės draugų sužinojome, kieno tėveliai, seneliai, tetos, dėdės mokėsi mūsų mokykloje, kaip jiems sekėsi, kokie mokytojai mokė. Išklausėme Deimanto mamos, Domos Karkalaitės-Butkuvienės,  kuri mokėsi mūsų mokykloje, pasakojimą. Ji parodė savo mokyklinį prisiminimų sąsiuvinį ir pasiūlė visiems pasidaryti atminimų sąsiuvinius. Vėliau apžiūrėjome atsineštas nuotraukas, pasidalinome įspūdžiais, paruošėme stendą „Aš – salduvietis“. Labai įdomu buvo piešti savo portretus, pasidaryti ir pasipuošti atsiminimų sąsiuvinius.

3c klasė, Enrikas Ozolas
__________________________

4a
4a klasėje svečiavosi  Airono Antanaičio mama Dovilė Antanaitienė, kuri maloniai pasidalino prisiminimais apie šioje mokykloje praleistą laiką.  Mokiniai parengė stendinį pranešimą ,,Aš – salduvietis“ ir ant popierinių lėkščių atliko kūrybinį darbą ,,Mano klasė“.
__________________________

4b
UP „Ateitis mūsų rankose“ I temos „Salduvės žmonės“ veiklas 4b klasės mokiniai pradėjo valandėle, diskutavo, koks turėtų būti salduvietis, žaidė. Mus aplankė Kotrynos močiutė Janina Skobelevienė, kuri prieš daugelį metų mokėsi ir baigė mūsų mokyklą. Ji papasakojo, kaip tuomet gyveno salduviečiai, kaip linksmindavosi, ką veikdavo po pamokų. Viešniai išėjus, kilo minčių stendui išleisti. Vaikai nupiešė savo mokyklą ir kiekvienas  pasidalino mintimis, kodėl mokykloje jiems gera. Veiklas baigė piešdami savo portretą.
__________________________

4c
Projektinė diena 2018-09-24 praėjo puikiai. Susėdę grupelėmis rengėme stendinį projektą ,,Aš – salduvietis“ ir pristatėme klasės draugams. O svečiuose apie savo mokyklos gyvenimą ir išdaigas įdomiai papasakojo mokytoja Gražina Plungienė, kuri savo mokyklines dienas, net  11 metų  praleido Salduvės progimnazijoje. Darbas dar nesibaigė. Kiekvienas lėkštutėje piešėme ir nuspalvinome savo portretą. Pavyko kūrybinis darbas ,,Mano klasė“, po to parengėme interviu apie savo mokyklą. Juk jai artėja 60 metų!
__________________________

5a
2018-09-24 5a klasės mokiniai įsijungė į ugdomojo projekto ,,Ateitis mūsų rankose“ pirmosios temos „Salduvės žmonės“ veiklas. Mokiniai džiaugėsi, jog kartu su Didždvario gimnazijos mokiniu Šarūnu Laurinavičiumi galėjo padiskutuoti apie tai, kaip jam sekėsi mokytis Salduvės progimnazijoje. Šarūnas mokiniams papasakojo savo sėkmės istoriją, dalino patarimus, ką reikėtų vertinti mokantis mūsų mokykloje ir kokiomis galimybėmis būtina pasinaudoti. Buvęs mokinys pabrėžė, jog į mokyklą visada grįžti jauku, nes čia visa bendruomenė yra labai draugiška ir paslaugi. Penktokai kartu su gimnazistu žaidė pažinimo žaidimus. Kiek vėliau mokiniai apie save ir mokyklą įrašė filmuotą medžiagą. Didžiausio mokinių susidomėjimo sulaukė viktorina apie mokytojus. Penktokams buvo įdomu sužinoti labai neįtikėtinų faktų apie savo mokytojus.
__________________________

5b
Pirmoji ugdomojo projekto diena buvo labai įsimintina. Susitikimas su buvusiu Salduvės mokiniu Džioraldu Šukiu, dabar besimokančiu S. Šalkauskio gimnazijoje, įkvėpė dar labiau siekti savo tikslų, drąsiai priimti iššūkius ir save išbandyti kuo įvairesnėse veiklose, nes pasak gimnazisto, būtent šie dalykai padeda atrasti save. Penktokams daug drąsos reikėjo ruošiant video pranešimus „Flipgrid“ programa, nes sklandžiai pristatyti save į kamerą, pasirodo, nėra taip lengva. Ne vieną kartą teko pakartoti , kol kiekvienas pasiekė norimą rezultatą. Žinoma, daugiausiai emocijų sukėlė viktorina apie Salduvėje dirbančius žmones, nes ne tik galėjo pasitikrinti savo žinias, bet ir sužinoti apie mokyklos mokytojus ir darbuotojus dar kažką naujo.
__________________________

5c
D. Konikas su džiaugsmu prisiminė mokykloje praleistus metus: papasakojo penktokams apie „Radijo klubo“ įkūrimą, „Mokyklos naktis“ ir kitus jam labiausiai patikusius renginius. Svečias sakė, kad iki šiol prisimena mokykloje vyravusią šiltą atmosferą, glaudžius bendruomenės santykius. Ragindamas mokinius aktyviai dalyvauti mokykloje vykstančiuose renginiuose linkėjo nepamiršti ir mokslų.2018-09-24 5c klasės mokiniai dalyvavo Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ pirmosios temos „Salduvės žmonės“ veiklose. Penktokai bendravo su į svečius atvykusiu žymiu Lietuvos futbolininku, buvusiu salduviečiu Donatu Koniku. Mokiniai domėjosi įspūdingiausiais įvarčiais, įsimintiniausiomis varžybomis, mylimiausiais žaidėjais.
Penktokams labai patiko viktorina, kurios metu jie sužinojo daug naujų ir netikėtų faktų apie savo mokytojus.
__________________________

6a
Vėliau ėjome filmuoti savo, kaip Salduvės mokinio, video pristatymo su “Flipgridd” programėle. Galiausiai žaidėme viktoriną apie Salduvės mokytojus ir darbuotojus. Sekėsi puikiai.Mūsų klasėje lankėsi buvusi mokyklos mokinė, dabar  dirbanti lietuvių kalbos mokytoja Genovaitė Reizgevičienė. Išklausėme įdomų pasakojimą apie tai, kaip anksčiau vyko pamokos, kokiomis priemonėmis naudojosi mokytojai, kokie renginiai vyko mokykloje.
Štai tokia buvo 6a klasės netradicinė diena mokykloje.
Simona Sakalauskytė, 6a
__________________________

6b
Rugsėjo 24 dienos rytas Salduvės progimnazijoje išaušo netradicinis, šiandien pradėjome vykdyti ugdomąjį projektą „Ateitis mūsų rankose“.
Per pirmąją klasės valandėlę diskutavome apie savanorystę, Raminta pristatė savo projektą, kaip šiemet žymėsime stende socialines valandas. Ji teigė, kad kiekvienas atliktas savanoriškas darbas prilygsta dovanai, o socialinę valandą žymėsime kaspinėliu. Tada pildėme ,,AUGU” knygeles. Po kurio laiko atėjo mūsų pirmoji viešnia – Karolinos Jaselskytės sesė Deimilė Jaselskytė. Ji papasakojo apie savo mokslo metus Salduvės progimnazijoje ir palygino juos su Didždvario gimnazija, kur dabar mokosi. Deimilė labai dėkinga savo lietuvių kalbos  mokytojai Sigitai Grikienei, kuri išmokė kalbėti prieš auditoriją, tai dabar jai labai praverčia vykdant įvairias veiklas. Dar paminėjo, kad pirmosios savaitės Didždvario gimnazijoje buvo labai sunkios, nes ten nuo pat pirmų mokslo metų dienų jie pradėjo intensyviai mokytis. Po Deimilės į svečius atėjo Gabijos Venckutės tėtis Emilis Venckus. Jis mums papasakojo, kad prieš kokius dvidešimt metų mokėsi šioje mokykloje, tik tuomet mokykla buvo ne progimnazija, o vidurinė. Gabijos tėtis papasakojo, kad seniau informacinių technologijų kabinete buvo tik vienas kompiuteris ir mokykloje buvo mediniai laiptai, kad yra mokytojų, kurie dar tebedirba šioje mokykloje.
Po susitikimų su buvusiais salduviečiais mūsų laukė dar vienas įdomus dalykas –  mes jungėmės prie “Flipgrid” programėlės ir kūrėme vaizdo pranešimus  apie save .Po filmavimosi žaidėme įvairius žaidimus :,,Keturi stovi”,  ,,Minčių lietų‘‘ apie žodį PILIETIŠKUMAS, ,,Rikiuotę pagal bruožą” ir galiausiai kūrėme fantastinę istoriją iš žodžių, surašytų ant lentos, taip kūrybiškai pažvelgėme į pilietiškumą.  Po žaidimų mūsų laukė linksma “Kahoot” viktorina, kai turėjome atpažinti progimnazijoje dirbančius mokytojus.
Ši diena mums labai patiko, mes ne tik sužinojome daug naujų dalykų  iš buvusių mokyklos mokinių, išklausėme jų patarimų, mums buvo smagu žaisti žaidimus bei sukurti vaizdo pranešimus apie save.
6b klasės mokinės Gabija Venckutė ir Neila Leistrumaitė
__________________________

6c
Elizabeth Riedko, 6c klasėŠiandien mokykloje diena buvo kitokia. Kūrėme filmukus. Atsakinėdami į viktorinos klausimus sužinojome daug įdomių dalykų apie mūsų mokyklos mokytojus. Į mūsų klasę buvo atvykę Didždvario gimnazijos mokiniai Dastinas ir Oskaras. Jie baigė Salduvės progimnaziją prieš dvejus metus. Drauge su jais valgėme pyragą, gėrėme arbatą ir šnekučiavomės apie Salduvės progimnaziją. Klasės mokiniams labai patiko kalbėtis su dešimtokais. Buvo labai skanus auklėtojos keptas pyragas.
__________________________

7a 
Pirmoji projekto tema  ,,Salduvės žmonės“ vyko mokykloje. Prieš šią netradicinę diena turėjome susisiekti su buvusiais salduviečiais ir juos apklausti. Mūsu klasei tai nebuvo sunku. Kai kurie mokiniai skambino telefonu, kiti rašė elektroninius laiškus. Šią dieną musų klasę aplankė ir savo mintimis dalijosi buvusi Salduvės progimnazijos mokinė  Deimilė Jaselskytė. Ji papasakojo mums, ko išmoko Salduvėje, dalijosi patirtimi apie viešąjį kalbėjimą, veiklas už mokyklos ribų. Taip pat paragino visus, kad reikia mokytis ir nenuleisti rankų dėl menkniekių. Dirbome su programėle ,,Flipgrid“. Jos pagalba rengėme pranešimus ,,Aš – salduvietis“, filmavomės ir pasakojome apie save: ką mėgstame, kas mūsų geriausi/os draugai/ės, ką veikiame laisvalaikiu ir t.t. Taip pat naudodami ,,Kahoot“ programėlę dalyvavome viktorinoje apie mokykloje dirbančius mokytojus. Buvo smagu pasivaržyti tarpusavyje!
__________________________

7b
Rugsėjo 24 d. ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ pirmosios temos „Salduvės žmonės“ metu mes, 7b klasės mokiniai, susitikome ir bendravome su buvusiais salduviečiais. Mus aplankė net 11 buvusių mūsų klasės auklėtojos Editos auklėtinių, kurie dabar mokosi įvairiose gimnazijose. Kūrėme video prisistatymus apie save naudodamiesi „Flipgrid“ programa. Dalyvavome viktorinoje ,,Salduvės žmonės”, kurios metu sužinojome daug įdomių ir netikėtų faktų apie savo mokytojus. Džiaugėmės galimybe pabendrauti nepamokinėje veikloje.
7b klasės metraštininkė Gabija Žilinskaitė
__________________________

7c
Ugdomojo projekto veiklos prasidėjo  susitikimu su buvusiu mūsų mokyklos mokiniu, dabar St. Šalkauskio gimnazijos dvyliktoku  Džioraldu Šukiu. Puikiai ir sklandžiai vyko diskusija apie mokykloje praleistas dienas, organizuojamus renginius,   mokymosi svarbą, apie patirtas nesėkmes, pergalių džiaugsmą. Antroji veikla buvo ne mažiau įdomi – rengėme vaizdo pranešimus ,,Aš – salduvietis“ su „Flipgrid“ programa. Klasės draugai pasakojo apie save, sužinojome daug įdomių dalykų apie savo bendraklasius. Mums labai patiko viktorina apie Salduvės mokytojus, darbuotojus. Stengėmės atpažinti čia dirbančius žmones ir tai mums puikiai sekėsi. Džiaugiamės savo atliktais darbais, įdomiai ir naudingai praleistu laiku.
7c klasės metraštininkė Dovilė Žukauskaitė
__________________________

8a
8a klasės mokiniai dalyvavo ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ I temos „Salduvės žmonės“ veiklose. Šio projekto metu išsiaiškinome, kokių savybių žmogui reikia, kad jis galėtų sėkmingai save realizuoti ir susikurtų gerą ateitį. Susiskirstę grupėmis kūrėme vaizdo pranešimą, kuriame papasakojome apie save. Daugumai buvo smagu dirbti grupėse.
Mus aplankė ir buvusi Salduvės progimnazijos mokinė bei klasioko  Emilio Kriščiūno mama Jovita. Ji papasakojo,  kaip sekėsi mokytis Salduvėje, kuo ši mokykla išsiskyrė iš kitų miesto mokyklų. Buvo įdomu  klausytis buvusios mokinės ir viską lyginti su šiais laikais. Pasakojimą pagyvino nuotraukos iš jos mokyklinių veiklų.
Smagu buvo pasitikrinti savo žinias apie mokyklą ir jos mokytojus viktorinoje ,,Salduvės mokytojai“. Pasirodo, mes gerai pažįstame savo mokytojus.
Visos veiklos suteikė ne tik žinių apie Salduvę, bet ir leido patirti daug gerų įspūdžių.
8a klasės mokinės Darija Grubliauskaitė ir Merita Žegunytė
__________________________

8b
Mokiniai nufilmavo 30 sekundžių vaizdo medžiagą, kurios metu papasakojo apie save, savo pomėgius ir pareigas. Kitą l veiklos dalį jie žaidė žaidimą ,,Kahoot“, kurio metu sužinojo įdomybių apie mokyklos darbuotojus ir jų pomėgius. Mokiniai po veiklų išėjo su gera nuotaika.
__________________________

8c
Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ I temos „Salduvės žmonės“ veiklose dalyvavome ir mes, 8c klasės mokiniai. Atlikome įvairias užduotis: kalbėjome, kas yra pilietiškumas, kūrėme pasaką, filmavome pranešimą „Aš – salduvietis“, turėjome svečiuose buvusį mokyklos mokinį Darių Sirutavičių. Domėjomės mokyklos bendruomenės nariais, dalyvaudami viktorinoje „Salduvės žmonės“. Buvo įdomi ir kūrybinga diena.


2018-12-04
II tema
„Ateities profesija. Kokia ji?“

1a
1a klasės mokiniai žiūrėjo filmuką ,,Išmok profesijas“, kalbėjo apie tėvelių darbus, sprendė galvosūkį, susijusį su profesijomis. Mokiniai lankėsi Policijos muziejuje. Grįžę atliko refleksiją, piešė savo ateities svajonių profesiją, aptarė įspūdžius, patirtus Policijos muziejuje.
__________________________

1b
Ateities profesijos 1b klasėje
Pirmokai kalbėjosi apie šių dienų profesijas, bandė jas atpažinti pagal aprangą ir patys gamino kojines iš spalvoto popieriaus. Jaunųjų gamtininkų centre diskutavo apie augalų naudą, juos prižiūrinčius žmones ir kūrė florariumus. Grįžę į mokyklą spėliojo, kokių darbuotojų gali reikėti po kelių dešimtmečių ir piešė savo svajonių profesijas.
__________________________

1c
2018-12-04 1c klasės mokiniai pristatė savo tėvelių profesijas, susipažino su įvairiomis  profesijomis. Didelį dėmesį skyrė policininko profesijai, lankėsi policijos muziejuje.
__________________________

2a
2a klasės mokiniai lankėsi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Mokiniai išbandė papildytas realybės programėles ir virtualios realybės akinius. Buvo organizuota įdomi veikla su išmaniaisiais 3D pieštukais. Šie pieštukai piešia su ištirpintu siūlu, kuris padeda kurti 3D objektus panašiu būdu, kaip ir 3D spausdintuvas.
Klasėje aptarėme ateities profesijas, piešėme savo svajonių profesiją.
__________________________

2b
2b klasės edukacija P. Višinskio bibliotekoje
Bibliotekos kompiuterių klasėje vaikai kūrė virtualų pasaulį. Mokiniai dirbo su tam darbui skirta programa. Sužinojo, kaip pasirinkti įvairias erdves – povandeninį pasaulį, mišką, kambarį ar kt., išmoko pasirinkti veikėjus, sužinojo, kaip juos valdyti.
Užsiėmimo pabaigoje buvo smagu pasidžiaugti kiekvieno darbu.
Mokytojos Jurgita Klastaitienė, Regina Domkienė
__________________________

2c
2c klasės mokiniams Gabrieliaus mamytė Aušra Bukienė, kuri dirba Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje, suorganizavo susitikimą su Orlaivių ginkluotės, gelbėjimosi ir desantavimo įrangos techniku ir lakūnu. Karininkai vaikams papasakojo apie Lietuvoje skraidančius lėktuvus ir jų paskirtį, leido pasėdėti katapulto kėdėje, pasimatuoti piloto šalmą ir gelbėjimosi liemenę, atsakinėjo į antrokėlių klausimus. Atsisveikinant dovanėlių gavo ne tik stropiai atlikę lakūno užduotį, bet ir atidžiai išklausę pasakojimo.
Nuoširdžiai dėkojame mamytei Aušrai už įspūdingą susitikimą su karininkais.
__________________________

3a, 3c
3a ir 3c klasės mokinių veiklos vyko mokykloje. Dirbdami grupėse trečiokai pristatė savo parengtus projektus apie jiems patrauklias ateities profesijas. Vėliau mokyklos stadione vyko susitikimas su ŠVPK kinologais ir jų augintiniais. Tolesnės veiklos persikėlė į mokyklos aktų salę, kurioje vaikai plačiau susipažino su  KASP kariais, Lietuvos kariuomenės istorija. Mokiniai turėjo galimybę ne tik pasimatuoti kario šalmą, liemenę, bet ir palaikyti rankose tikrą ginklą.
Kad mokiniams ši diena buvo įdomi ir netradicinė, matėsi iš jų emocijų, refleksijų  ir piešinių.
Mokytojos Irena Andrijauskienė ir Ilona Kelpšienė
__________________________

3b, 4a, 4b, 4c
Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ II temos „Ateities profesija. Kokia ji?“ veiklas 3b, 4a, 4b ir 4c klasių mokiniai pradėjo išvyka į Šiaulių geležinkelio muziejų.
Įdomu buvo sužinoti apie geležinkelio istoriją žiūrint filmuką, susipažinti su geležinkelininko profesija, pamatyti senuosius garvežius bei kitokią techniką, naudojamą geležinkelio stotyse, stebėti judantį traukinuką makete. Grįžę į mokyklą dalijomės patirtais įspūdžiais, diskutavome, pristatėme projektus apie ateities profesijas, piešėme savo svajones.
Pradinių klasių mokytojos Gražina Plungienė, Rima Kriščiūnienė, Daiva Jucevičienė ir Jolanta Jankauskienė
__________________________

5a

2018-12-04 5a klasės mokiniai dalyvavo UP II temos „Ateities profesija. Kokia ji?“ veiklose. Rytas prasidėjo patiems išbandant choristo darbą. Kiek vėliau mokiniai stebėjo Šiaulių AVPK kinologų pasirodymą. Daugelis mokinių žavėjosi šia profesija ir ypatingai jos svarba. Tuomet mokiniai su karininkais diskutavo apie kariuomenės svarbą valstybei, apžiūrėjo karininkų amuniciją. Klasėje vyko diskusijos ir apie kitą profesiją, kurią mokiniai stebi kasdien – mokytojo darbą.
__________________________

5b
Šią  dieną vyko daug veiklų. Į mokyklą buvo atvykę Šiaulių AVPK kinologai ir KASP kariai. Kinologai mokyklos stadione mums parodė, kaip yra pagaunami vagys ir, kaip ieškomi pamesti daiktai, dingę žmonės. Jie leido mums paglostyti kelis šunis. Po kinologų pasirodymo visi grįžome į mokyklą ir pasidarėme arbatos. Po to aktų salėje mūsų jau laukė kariai. Ant stalų buvo padėta daug karinės amunicijos. Svečiai mums papasakojo apie kario tarnybą. Vėliau mums leido pakilnoti ginklus, užsidėti amunicines liemenes. Grįžę į klasę atlikome kūrybinę užduotį –  piešėme ir aprašėme karį. Ši diena buvo smagi – daug ką sužinojome apie policiją ir karius.
Tai tiek apie šią netradicinę dieną!
5b kl. metraštininkai Laurynas ir Minvydas
__________________________

5c
2018-12-04 5c klasės mokiniai dalyvavo Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ antrosios temos „Ateities profesija. Kokia ji?“ veiklose. Puošdami kalėdinę eglutę penktokai pasidalijo mintimis apie savo svajonių profesijas, svarstė, kokių savybių kiekvienos iš jų atstovui reikia, diskutavo apie ateities profesijas.
Labiausiai penktokus sužavėjo susitikimai su svečiais. Mokyklos stadione susipažinę su kinologais ir jų geriausiais draugais – tarnybiniais šunimis – vaikai domėjosi keturkojų gebėjimais, savybėmis, dresavimo technika, žavėjosi žmogaus ir keturkojo draugyste.
Aktų salėje penktokų laukė dar vienas labai įdomus susitikimas su KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės atstovais. Apie savo darbo specifiką, reikalavimus savanoriams, iškylančius iššūkius ir atradimus, karjeros galimybes papasakoję krašto apsaugos savanoriai vaikams leido pasimatuoti karininko šalmą ir liemenę, savo rankose palaikyti įvairius krašto apsaugai naudojamus ginklus. Svečių kvietimu – stoti į Šaulių sąjungą – susidomėjo ne vienas penktokas.
__________________________

6a
Ugdomojo projekto ,,Ateitis mūsų rankose“ antros temos veiklos metu mes autobusu vykome į Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyrių. Mūsų gidas mums papasakojo apie variklių analizę, parodė tam skirtas patalpas, o tada mus nusivedė į mašinų mechaninės apžiūros ir remonto skyrių. Ten matėme mokinių taisomas ir konstruojamas mašinas. Po to gidas mus nuvedė į santechnikų ir elektrikų patalpas, kur mums parodė santechnikos bei elektros įrangą. Galiausiai patekome į metalo suvirinimo skyrių, po kurio apžiūros ir atsisveikinome. Autobusu grįžome į mokyklą ir parašėme savo dienos įspūdžių refleksijas.
__________________________

6b
Gruodžio 4d. buvo netradicinio ugdymo diena Ugdomojo projekto  ,,Ateitis mūsų rankose” II tema ,,Ateities profesija. Kokia ji?”. Mūsų klasė lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centre Statybos ir mechanikos skyriuje. Ten buvo smagu ir įdomu! Apžiūrėjom virinimo, elektros skyrius, buvome įėję net į automobilių servisą. Smagu buvo pakilnoti ir išbandyti darbo įrankius. Sugrįžę į klasę aptarėme, ką matėme, pasidalinome įspūdžiais.
6b klasės mokinė Dominyka Jankauskaitė
__________________________

6c
Šiandien lankėmės Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyriuje. Čia sužinojome apie santechniko, automobilių elektromechaniko, automobilių mechaniko, elektromontuotojo, suvirintojo, pastatų inžinerinės įrangos montuotojo, metalo apdirbimo staklininko profesijas. Pamatėme, kaip veikia aparatai. Ši tema buvo įdomi – klasės draugai domėjosi visomis profesijomis. Išvyka privertė mūsų klasės mokinius susimąstyti apie ateities profesijas.

Elizabeth Riedko, 6c klasė
__________________________

7a
Mes – 7a klasės mokiniai lankėmės Šiaulių profesinio rengimo centre. Veiklas atlikome Verslo ir prekybos skyriuje. Sužinojome, kad ši mokykla pagerino 19 Lietuvos rekordų, pvz: su ,,Rūtos“  fabriku pagamino sunkiausią saldainį, kuris svėrė net 213 kg.
Susipažinę su mokykla ir jos istorija skubėjome atlikti veiklas. Dirbome su kasos aparatais, skenavome prekes, taikėme joms nuolaidas. Klasėje turėjome ilgiausio kvito konkursą. Ilgiausias kvitas buvo maždaug 1.5 metro ilgio. Visus kvitus sudėliojome į vieną eilę. Ji net nesutilpo visoje klasėje. Mokytoja, kuri vedė visas veiklas, papasakojo plačiau apie kasininko profesiją. Pamąstėme, kuo norėtumėme būti užaugę. Savo pamąstymus užrašėme refleksijų lapuose. Daugelis klasiokų sakė, jog norėtų susipažinti plačiau su verslininko profesija. Tikimės, kad bus proga sugrįžti į šią mokyklą ir susipažinti su verslininko-padėjėjo profesija. Šios veiklos buvo ne tik įdomios, bet ir labai smagios.
__________________________

7b
7b klasės mokiniai lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centre Prekybos ir verslo skyriuje. Čia susipažino su pardavėjo – kasininko specialybe, išbandė darbą su kasos aparatais, diskutavo, ar ši profesija bus reikalinga ateityje. Reflektuodami galvojo apie savo ateities profesiją, svarstė, ar išbandyta veikla patiko, ar norėtų dirbti pardavėjais – kasininkais.
__________________________

7c
Gruodžio 4 d. 7c klasės mokiniai turėjo galimybę apsilankyti Šiaulių profesinio rengimo centro Verslo ir prekybos skyriuje. Susipažinome su fotografo profesija, teko į rankas paimti filmavimo kamerą, praktiškai išbandyti įvairius ypatumus ir subtilybes filmuojant ir fotografuojant. Žiūrėjome trumpą filmuką apie ekologiškus produktus, kurį parengė šio skyriaus mokiniai. Ši veikla skatino dirbti draugiškai, bendradarbiaujant, kadangi buvo užduočių, kurias atlikti  reikėjo dviese, grupėje. Daugumą mūsų klasės mokinių ši praktika labai sudomino, paskatino pamąstyti apie savo ateities profesiją, daugiau sužinoti apie fotografavimą ir filmavimą.

 7c klasės mokinė Beata Trinkaitė

__________________________

8a
2018-12-04 8a klasės mokiniai lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriuje.
Berniukai mokėsi apdirbti medieną su rankiniais ir elektriniais instrumentais, medžio apdirbimo staklėmis, gaminti ir montuoti nesudėtingus staliaus dirbinius. Kiekvienas pasigamino pjaustymo lentelę. Įsitikino, kad šios profesijos žmonės turėtų būti kruopštūs, kūrybingi, kantrūs ir dėmesingi.
Jaunieji mokytojai mergaites supažindino su dažymo darbais. Mokė, kaip paruošti tinkuotą paviršių dažymui įvairiais dažų mišiniais, dekoruoti sienas įvairių tipų trafaretais. Atidžiai klausydamos ir vykdydamos mokytojų nurodymus, mergaitės pagamino gražius darbelius ant stiklo.
Dalyvaudami šiose veiklose, susipažinome ne tik su dažytojo ir staliaus profesija, bet ir patyrėme daug gerų įspūdžių!

8a klasės mokinės Merita Žegunytė ir Darija Grubliauskaitė

__________________________

8b
8b klasės mokiniai gruodžio 4 dieną lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriuje, kuriame buvo suskirstyti į grupes. Mergaitės dengė ir dažė plokštes specialiomis priemonėmis. Berniukai dirbo su metalu ir gipsu. Paklausti, ką mano apie tokias veiklas, jie sakė, jog įgijo nemažai patirties ir išbandė sritis, kurių net nėra girdėję.

__________________________

8c
8c klasės mokiniai dalyvavo ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ II temos „Ateities profesija. Kokia ji?“ veiklose. Kalbėjomės apie ateitį, svarstėme, kokia galėtų būti ateities profesija. Paskui vykome į Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos skyrių. Ten kalbėjome apie Vizualinių sistemų specialybės pagrindus, mokėmės naudotis AutoCAD programa. Išmokome, kaip galima sukurti norimo baldo, namo, daikto brėžinį. Buvo labai įdomu sužinoti kažką naujo.

8c klasės metraštininkė Gintarė Vaišvilaitė


2019-03-28

 III tema


2019-05-15

 IV tema


NEĮGALIESIEMS