Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Užimtumo centras

Pradžia / Užimtumo centras
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

Užimtumo centro veiklos

Užimtumo centro grafikas 2020-2021

Užimtumo centrą (UC) lankyti gali PUG, 1-2 klasių Salduvės progimnazijos mokiniai,
tėvams parašius nustatytos formos prašymą,
pateikus pažymas iš darboviečių bei pasirašius sutartį.
Prašymai registruojami ir pirmenybę patekti į UC turi mokiniai, kurių abu tėvai (globėjai, rūpintojai) dirba.
UC-prašymas DOCX                  UC-prašymas PDF

Užimtumo centras įkurtas 2008 m. rugsėjo 15 dieną

Tikslas.

Organizuoti mokinių popamokinį užimtumą, stiprinti socialinius įgūdžius, plėtoti mokinių socializacijos galimybes, kurti saugią socialinę aplinką.

Uždaviniai:
– gerinti mokinių ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas;
– organizuoti mokinių laisvalaikio užimtumą, vykdant visapusišką švietėjišką, kultūrinę, sportinę ir kt. veiklas, kurios prisideda formuojant socialinį vaikų atsparumą ir savarankiškumą, ugdo socialinius įgūdžius;
– ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, plėsti jų savo asmenybės ir santykių su aplinka suvokimą;
– teikti socialinę, pedagoginę ir kitą pagalbą mokiniui;
– vykdyti žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją.

 Veiklos sritys:
– vaikų užimtumas;
– pedagoginė pagalba;
– pagalba ruošiant namų darbus;
– socialinių ir gyvenimiškųjų įgūdžių ugdymas;
– neformalusis ugdymas;
– vaikų ir tėvų ryšių stiprinimas.

Vaikai gali:
– Ruošti pamokas, konsultuotis su mokytojais.
– Lankyti įvairius būrelius, lavinti savo gebėjimus.
– Turiningai leisti laisvalaikį.
– Ugdyti socialinius įgūdžius, dalyvauti prevencinėje veikloje.

Darbo laikas:
pirmadieniais-penktadieniais 12.00-17.00 val.

NEĮGALIESIEMS