Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Užimtumo centras

Pradžia / Užimtumo centras
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

Užimtumo centro veiklos 2018-2019 m.m.

Užimtumo centro veiklos

 

Užimtumo centrą (UC) lankyti gali visi Salduvės progimnazijos mokiniai,
tėvams parašius nustatytos formos prašymą bei pasirašius sutartį.
Prašymas

Užimtumo centras įkurtas 2008 m. rugsėjo 15 dieną

Tikslas.

Organizuoti mokinių popamokinį užimtumą, stiprinti socialinius įgūdžius, plėtoti mokinių socializacijos galimybes, kurti saugią socialinę aplinką.

Uždaviniai:
– gerinti mokinių ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas;
– organizuoti mokinių laisvalaikio užimtumą, vykdant visapusišką švietėjišką, kultūrinę, sportinę ir kt. veiklas, kurios prisideda formuojant socialinį vaikų atsparumą ir savarankiškumą, ugdo socialinius įgūdžius;
– ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, plėsti jų savo asmenybės ir santykių su aplinka suvokimą;
– teikti socialinę, pedagoginę ir kitą pagalbą mokiniui;
– vykdyti žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją.

 Veiklos sritys:
– vaikų užimtumas;
– pedagoginė pagalba;
– pagalba ruošiant namų darbus;
– socialinių ir gyvenimiškųjų įgūdžių ugdymas;
– neformalusis ugdymas;
– vaikų ir tėvų ryšių stiprinimas.

Vaikai gali:
– Ruošti pamokas, konsultuotis su mokytojais.
– Lankyti įvairius būrelius, lavinti savo gebėjimus.
– Turiningai leisti laisvalaikį.
– Ugdyti socialinius įgūdžius, dalyvauti prevencinėje veikloje.

Darbo laikas:
pirmadieniais-penktadieniais 12.00-17.00 val.

NEĮGALIESIEMS