Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Ugdymas

Pradžia / Veikla / Ugdymas
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

  2022-2023 m. m.

  Ugdymo planas 2022-2023 m. m.                             Mokinių atostogos

  NDRC             Konsultacijos                  NU būrelių tvarkaraščiai 

  2021-2022 m. m.

  Ugdymo planas 2021-2022 m. m. 

  Pamokų tvarkaraščiai: 1-4 tvarkarastis5-8 tvarkarastis 

  NDRC


  PRADINIS UGDYMAS

  1. Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinius ir socialinius brandos pradmenis, kultūros pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
  2. Pradinio ugdymo 1 klasę vaikas pradeda lankyti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai.
  3. Pradinis ugdymas anksčiau, nei nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs.
  4. Ketverių metų pradinio ugdymo programą vykdo mokyklos-darželiai, pradinės ir kitos mokyklos.
  5. Pradinis išsilavinimas įgyjamas baigus pradinio ugdymo programą.


  PAGRINDINIS UGDYMAS

  1. Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
  2. Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą.
  3. Šešerių metų pagrindinio ugdymo programą arba jos dalį vykdo gimnazijos, vidurinės, progimnazijos, pagrindinės, jaunimo, profesinės ir kitos mokyklos. Pagrindinio ugdymo programą apima du pagrindinio ugdymo turinio koncentrus – ketverių ir dvejų metų.
  4. Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą.


  Mokykloje įgyvendinama ugdymo kryptis – socialinis emocinis ugdymas (SEU), siekiant tobulinti specialiuosius įgūdžius (savimonę, socialinį suvokimą, asmenybės valdymą, bendravimo įgūdžius, atsakingų sprendimų priėmimą).
  Teikiama pagalba mokiniui:
  – užimtumo centre;
  – mokomųjų dalykų konsultacijose;
  – pildant vaiko individualios pažangos (VIP) lapą, aptariant jį su mokiniu;
  – aptariant vaiko individualią pažangą su dalykų mokytojais;
  – įtraukiant tėvus į individualios vaiko pažangos plėtotę;
  – taikant pagalbos mokiniui modelį.

  [/vc_tab]

  Standartizuoti testai 

  Testavimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, įsivertinti mokytojui savo darbo efektyvumą,formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti, suteikti objektyvią informaciją tėvams apie vaikų pasiekimus.

  2021 metai

  Apibendrinta mokyklos 

  Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo informacija
  4 klasė_1        4 klasė _2                    5 klasė_1      5 klasė_2                 8 klasė_1       8 klasė_2


  2019 metų rezultatai      2 klasė     4 klasė     6 klasė      8 klasė


  2018 metų rezultatai     2 klasė  4 klasė     6 klasė      8 klasė


  2017 metų rezultatai     2 klasė  4 klasė     6 klasė      8 klasė


  2016 metų rezultatai  2 klasė  4 klasė   6 klasė  8 klasė  Priedas 2   Priedas 3


  2015 metų rezultatai       4 klasė         8 klasė


  2021-2022 m.m.

  Būreliai 

  1-4 klasių mokiniams

  Muzikos studija,  Jurga Andriulienė

  „Žingsnis po žingsnio“, Kristina Adomaitienė

  Pieškime kompiuteriu, Jurgita Leliūnienė

  „Sūkurėlis“,  Asta Rimkuvienė

  „Kompiuteris ir aš“,  Jolanta Jankauskienė

  Atrandu bendraudamas, Inga Sapažinskienė

  LEGO konstravimasGintaras Daukša

  „Jaunesnieji skautai“, Jurgita Girdvainienė

  „Planuok“ 3–4 kl., Tatjana Kukelkienė

  Šokio studija, Urtė Vaigauskienė

  5-8 klasių mokiniams

  Judrieji ir sportiniai žaidimai, Arūnas Miknevičius

  Sportiniai žaidimai, Laima Paliulienė

  Muzikos studija, Jurga Andriulienė

  Micro:bit programavimas, Jurgita Leliūnienė

  „Sūkurėlis“, Asta Rimkuvienė

  Dailės studija, Vilma Šimkuvienė

  Dailiųjų amatų būrelis, Gintaras Daukša

  DofE klubas, Jurgita Girdvainienė

  „Planuok“ 5–8 kl., Tatjana Kukelkienė

  Tyrinėk pasaulį, 5-8 kl., Asta Cikanavičė


  2020-2021 m.m.

  1-4 klasių mokiniams

  „Kompiuteris ir aš“,  Jolanta Jankauskienė.

  „Žingsnis po žingsnio“, Kristina Adomaitienė

  „Jaunesnieji skautai“, Jurgita Girdvainienė  Nuotraukų galerija

  „Jaunasis olimpietis“,  Gražina Plungienė. Nuotraukų galerija

  Muzikos studija,  Jurga Andriulienė

  Kurkime kartu, Jurgita Klastaitienė

  Spalvų šokis 1-4 kl. , Vilma Šimkuvienė

  „Sūkurėlis“,  Asta Rimkuvienė

  Gitaros studija, Vilma Klumbytė

  Pieškime kompiuteriu, Jurgita Leliūnienė

  LEGO konstravimasGintaras Daukša

  Atrask, pažink, kurk, Audronė Sindriūnienė

  Dramos būrelis, Indrė Pilipavičienė

  5-8 klasių mokiniams

  „Futboliukas“, Arūnas Miknevičius

  Judrieji ir sportiniai žaidimai, Arūnas Miknevičius

  Krepšinis, Arūnas Miknevičius

  Sportiniai žaidimai, Laima Paliulienė

  Muzikos studija, Jurga Andriulienė

  Gitaros studija, Vilma Klumbytė

  Meno terapija, Daiva Rozgaitė-Udrienė

  „Sūkurėlis“, Asta Rimkuvienė

  Dailės studija, Vilma Šimkuvienė

  Gyvenimiškų įgūdžių ugdymo studijaJurgita Girdvainienė

  ,,Įdomusis programavimas“, Jurgita Leliūnienė

  Dailiųjų amatų būrelis, Gintaras Daukša


  [/vc_tabs]
  NEĮGALIESIEMS