Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Ugdymas

Pradžia / Veikla / Ugdymas
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

2018-2019 mokslo metai

2018–2019 m.m. pusmečiai:
I pusmečio pradžia 2018-09-01, pabaiga 2019-01-31
II pusmečio pradžia 2019-02-01, pabaiga: 2019-06-07 (PUG ir 1-4 klasių mokiniams); 2019-06-21 (5-8 klasių mokiniams);

Ugdymo planas  2018-2019 m.m.                                           Mokinių atostogos


Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir tėvų informavimo sistemos aprašas  1 priedas


Pamokų tvarkaraščiai: 1-4 klasių;   5-8 klasių.

NDRC (namų darbų ruošos centro) tvarkaraštis

Konsultacijos 5-8 klasių mokiniams


PRADINIS UGDYMAS

1. Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinius ir socialinius brandos pradmenis, kultūros pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
2. Pradinio ugdymo 1 klasę vaikas pradeda lankyti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai.
3. Pradinis ugdymas anksčiau, nei nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs.
4. Ketverių metų pradinio ugdymo programą vykdo mokyklos-darželiai, pradinės ir kitos mokyklos.
5. Pradinis išsilavinimas įgyjamas baigus pradinio ugdymo programą.


PAGRINDINIS UGDYMAS

1. Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
2. Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą.
3. Šešerių metų pagrindinio ugdymo programą arba jos dalį vykdo gimnazijos, vidurinės, progimnazijos, pagrindinės, jaunimo, profesinės ir kitos mokyklos. Pagrindinio ugdymo programą apima du pagrindinio ugdymo turinio koncentrus – ketverių ir dvejų metų.
4. Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą.


Mokykloje įgyvendinama ugdymo kryptis – socialinis emocinis ugdymas (SEU), siekiant tobulinti specialiuosius įgūdžius (savimonę, socialinį suvokimą, asmenybės valdymą, bendravimo įgūdžius, atsakingų sprendimų priėmimą).
Teikiama pagalba mokiniui:
– užimtumo centre;
– mokomųjų dalykų konsultacijose;
– pildant vaiko individualios pažangos (VIP) lapą, aptariant jį su mokiniu;
– aptariant vaiko individualią pažangą su dalykų mokytojais;
– įtraukiant tėvus į individualios vaiko pažangos plėtotę;
– taikant pagalbos mokiniui modelį.

Standartizuoti testai 

Testavimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, įsivertinti mokytojui savo darbo efektyvumą,formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti, suteikti objektyvią informaciją tėvams apie vaikų pasiekimus.

2019 metų rezultatai     2 klasė    4 klasė     6 klasė      8 klasė


2018 metų rezultatai     2 klasė  4 klasė     6 klasė      8 klasė


2017 metų rezultatai     2 klasė  4 klasė     6 klasė      8 klasė


2016 metų rezultatai  2 klasė  4 klasė   6 klasė  8 klasė  Priedas 2   Priedas 3


2015 metų rezultatai       4 klasė         8 klasė


 2019-2020 m.m.

1-4 klasių mokiniams

„Žingsnis po žingsnio“, Kristina Adomaitienė, Aprašymas neatnaujintas. 
ketvirtadieniais 13.05-13.50 val., 28 kab.

„Jaunesnieji skautai“, Jurgita Girdvainienė  Nuotraukų galerija  Aprašymas neatnaujintas. 
antradieniais 13.05-13.50 val., 41 kab.

„Augu saugus ir sveikas“,  Jolanta Jankauskienė. Nuotraukų galerija   Aprašymas neatnaujintas. 
antradieniais 13.05-13.50 val., 24 kab.

„Robotika“Marius Sketerskas,   Aprašymas neatnaujintas. 
pirmadieniais 13.05-13.50 val., II a.

„Jaunasis olimpietis“,  Gražina Plungienė. Nuotraukų galerija  Aprašymas neatnaujintas. 
penktadieniais   13.05-14.45 val., 42 kab. 

Muzikos studija,  Jurga Andriulienė
antradieniais ir ketvirtadieniais  13.05-13.50 val., 45 kab.

Kurkime kartu, Jurgita Klastaitienė. Aprašymas neatnaujintas. 
trečiadieniais   13.05-13.50 val., UC. 

„Spalvų šokis 1-2 kl.“, Daina Dambrauskienė. Aprašymas neatnaujintas. 
trečiadieniais 13.05-14.35 val., 44 kab.

„Spalvų šokis 3-4 kl.“, Daina Dambrauskienė Aprašymas neatnaujintas. 
ketvirtadieniais 14.00-15.35 val., 44 kab.

„Sūkurėlis“,  Asta Rimkuvienė, Aprašymas neatnaujintas. 
pirmadieniais 13.05-13.50 val., 43 kab.

Gitaros studija, Vilma Klumbytė, Aprašymas neatnaujintas. 
trečiadieniais   13.05-14.45 val., 29 kab. 

Pieškime kompiuteriu, Jurgita Leliūnienė.
 trečiadieniais   13.05-14.45 val., 41 kab.

LEGO konstravimasGintaras Daukša Aprašymas neatnaujintas. 
pirmadieniais 13.05-14.45 val., 43 kab.

Atrask, pažink, kurk, Audronė Sindriūnienė Aprašymas neatnaujintas. 

Dramos būrelis, Indrė Pilipavičienė Aprašymas neatnaujintas. 
 trečiadieniais   13.05-14.45 val., 27 kab.

5-8 klasių mokiniams

„Futboliukas“, Arūnas Miknevičius Aprašymas neatnaujintas. 
trečiadieniais 14.50-15.35 val., 42 kab. 

Judrieji ir sportiniai žaidimai, Arūnas Miknevičius
antradieniais 14.50-16.20 val., 42 kab. 

Krepšinis, Arūnas Miknevičius
pirmadieniais 14.50-15.35 val., 42 kab.

Sportiniai žaidimai, Laima Paliulienė Aprašymas neatnaujintas. 
penktadieniais 13.05-14.45 val., 42 kab. 

Muzikos studija, Jurga Andriulienė
pirmadieniais ir ketvirtadieniais 14.00 -14.45 val., 45 kab.

Gitaros studija, Vilma Klumbytė, Aprašymas neatnaujintas. 
ketvirtadieniais 14.50-15.35 val., 29 kab.

„Sūkurėlis“, Asta Rimkuvienė Aprašymas neatnaujintas. 
ketvirtadieniais 14.10-14.45 val., 43 kab.

Dailės studija, Daina Dambrauskienė, Aprašymas neatnaujintas. 
penktadieniais  14.00-16.20 val., 44 kab.

Gyvenimiškų įgūdžių ugdymo studijaJurgita Girdvainienė Aprašymas neatnaujintas. 
ketvirtadieniais 14.45-15.35 val., 18 kab.

 „Robotika“ , Marius Sketerskas Aprašymas neatnaujintas. 
pirmadieniais 14.50-15.35 18 kab.

,,Įdomusis programavimas“, Jurgita Leliūnienė
penktadieniais 13.05-14.45 val., 41 kab.

Fotografijos būrelis, Edita Aleksandravičienė Aprašymas neatnaujintas.
pirmadieniais 14.50-16.20 val., 33 kab.
ketvirtadieniais 14.45-15.35 val., 33 kab.

Dailiųjų amatų būrelis, Gintaras Daukša Aprašymas neatnaujintas.
antradieniais 14.50-16.20 val., dirbtuvės.

„Sūkurėlis“,  Asta Rimkuvienė, Aprašymas neatnaujintas. 
pirmadieniais 14.00-14.45 val., 43 kab.


NEĮGALIESIEMS