Darbo užmokestis

Informacija apie Šiaulių Salduvės progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.VIII-1524 patvirtintu
„Lietuvos Respublikos tesisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“
(Žin., 2000, Nr.10-236) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480
„Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2003, Nr.38-1739).

Šiaulių Salduvės progimnazija, 190531560

Vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio ataskaita IV ketvirtis

2022 m. sausio 13 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2021 m. 2020 m.

1

Bibliotekos vedėja

0,75

1120,41

0,00

2

Budėtoja

0,50

642,00

0,00

3

Darbininkas

1,00

1102,36

0,00

4

Direktorė

1,00

3401,88

0,00

5

Direktorės pavaduotoja

1,00

2787,06

0,00

6

Duomenų administratorė

0,50

1784,16

0,00

7

Formaliojo švietimo skyriaus vedėja

1,00

1894,74

0,00

8

Inžinierius-kompiuterininkas

0,50

1170,34

0,00

9

Karjeros specialistė

1,00

1528,05

0,00

10

Kiemsargis

1,50

650,33

0,00

11

Logopedė metodininkė

1,00

1503,75

0,00

12

Mokymo duomenų administratorė

0,25

2032,25

0,00

13

Mokytoja (as)

42,38

1591,85

0,00

14

Mokytojo padėjėja

6,00

911,61

0,00

15

Neformalaus ugdymo mokytoja( as)

0,31

951,69

0,00

16

Neformaliojo švietimo mokytoja

1,92

1398,21

0,00

17

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja

1,25

2234,25

0,00

18

Pagalbinė darbuotoja

1,50

647,95

0,00

19

Prailgintos grupės vadovė

1,59

1373,37

0,00

20

Profesinio orientavimo konsultantė

1,00

1095,67

0,00

21

Projektų koordinatorė

0,50

1471,65

0,00

22

Psichologo asistentas

0,75

1255,30

0,00

23

Raštinės vedėja

2,00

1378,48

0,00

24

Rūbininkė

0,75

802,50

0,00

25

Spec. pedagogė

1,00

1375,77

0,00

26

Šokių būrelio vadovė

0,33

1408,91

0,00

27

Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja

1,00

1758,98

0,00

28

Vaiko priežiūroje esantys darbuotojai

1,25

0

0

29

Valgyklos darbininkė

1,00

642,00

0,00

30

Valgyklos vedėja

1,00

1631,49

0,00

31

Valytoja

4,50

643,70

0,00

32

Virėja

2,00

989,19

0,00

33

Vyr. buhalterė

1,00

1677,43

0,00

34

Vyr. socialinė pedagogė

1,50

1391,98

0,00

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2023 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 116.46 KB
2023 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 117.45 KB
2023 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 117.28 KB
2023 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 111.86 KB
2022 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 115.5 KB
2022 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 115.57 KB
2022 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 115.57 KB
2022 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 115.46 KB
2021 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 109.27 KB
2021 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 108.93 KB
2021 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 113.44 KB
2021 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2024-01-23 10:15:01 209.91 KB
2024 m. I ketvirčio darbo užmokestis 117.9 KB

Atnaujinta: 2024-03-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40