Priėmimas

  • Paskelbė : Rima Valčiukienė
  • Paskelbta: 2024-01-16
  • Kategorija: Pranešimai
Laisvos vietos:
Mokslo metai/ Klasė 1 2 3 4 5 6 7 8
2023-2024 m.m. 1 - - 8 - - - -
2024-2025 m.m. - 1 - - 8 - - -

Nuo kovo 1 d. prasideda priėmimas į Šiaulių Salduvės progimnaziją 2024-2025 m. m.

Kovo 1-15 d. prašymai teikiami tik tęsti mokymąsi toje pačioje mokykloje (5 klasėje).
Prašymai teikiami tiesiogiai direktoriui.

Balandžio 1-31 d. vyks pagrindinis priėmimas.

Prašymai teikiami per elektroninę prašymų registracijos sistemą 
(daugiau informacijos
 
https://www.siauliai.lt/page/view/228).

Norint pateikti prašymą reikia užsiregistruoti e. sistemoje 
(https://siauliai-mokyklos.vaikuregistracija.lt/prisijungti)

Priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas vyksta vadovaujantis 
Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos Aprašu

Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis
(https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=3e6954ec07a14fab82543e31b8fafe29)

Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys,
gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje.

SVARBU:
Mokiniai, kurie pereina į aukštesnio lygio programą
(iš ketvirtos klasės į penktą) toje pačioje mokykloje,
pateikia mokyklos nustatytos formos prašymą.

Vadovaujantis 2023 m. gruodžio 21 d.
Šiaulių miesto tarybos sprendimu Nr. T-472,
PUG nuo 2024-2025 m. m. progimnazijoje nebus formuojama.

Mokinių priėmimą į progimnaziją vykdo priėmimo komisija:
Pirmininkė - Neringa Jokubauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Rita Pakeltė, specialioji pedagogė metodininkė;
Edita Ševeliovienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
Rosita Radavičienė, logopedė metodininkė;
Vilma Česnauskienė, raštinės administratorė.

Priėmimo komisija vadovaujasi veiklos reglamentu.

Priėmimo klausimais konsultuotis su raštinės administratore Vilma Česnauskienė
Tel.  (8 41) 43 38 61
Mob. +370 674 56620
El. p. salduves@salduve.lt

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas