Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Naujienos

Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

SVARBU

Mokykloje vėliava nuleista, mokslo metai užbaigti.
Linkime įsimintinos, turiningos vasaros ir iki susitikimo rugsėjį!

Per atostogas patartina veikti tai, ko trūksta kasdienybėje
( vokietijos pedagogas Cornelia Thiels).

Informuojame, kad:

Pirmų klasių mokytojos:
1a – Edita Adomavičienė
1b – Audronė Sindriūnienė
1c – Jurgita Klastaitienė
Informuojame, kad laikantis asmens duomenų apsaugos, 1 kl. mokinių sąrašai viešai nėra skelbiami.
Su kiekvieno pirmoko tėvais susisieks klasės mokytoja.
__________
Nuo 2021 m. birželio 14 d. priimami prašymai lankyti užimtumo centrą
__________
Rugpjūčio 23, 24, 25 dienomis, 9.30 – 11.30 val., esant palankioms karantino sąlygoms,
planuojamos pirmosios būsimų pirmokų pamokėlės.
__________________
Informacija dėl uniformų 2021-2022 m. m.

 

Informuojame, kad remiantis Operacijų vadovo sprendimais ir Vyriausybės nutarimu, 1-4 kl. mokiniai nuo 2021 m. sausio 4 d., 5-8 kl. mokiniai – nuo 2021 m. sausio 6 d. bus ugdomi nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.

Ugdymo procesas 5-8 klasių mokiniams vyks iki atostogų galiojusia tvarka, 1-4 kl. mokiniams – vadovaujantis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. galiojančiu pamokų tvarkaraščiu, numačius jame vaizdo ir savarankiško mokymosi pamokas.
PUG ugdytiniai ugdomi kontaktiniu būdu mokykloje, išskyrus tuos atvejus, kai tėvai priima sprendimą dėl vaiko mokymosi namuose.
PUG ugdytiniams, 1 kl. mokiniams ir mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, daviniai bus išduodami ketvirtadieniais 9.00 – 15.30 val,. išskyrus tuos atvejus, kai tėvai davinio atsisako.
TVARKARAŠČIAI
_________

 

 INFORMUOJAME

 NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

Testavimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, suteikiant objektyvios informacijos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti.

2021 m. apibendrinta mokyklos
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo informacija
4 klasė_1        4 klasė _2                    5 klasė_1      5 klasė_2                 8 klasė_1       8 klasė_2


NUOTRAUKŲ  GALERIJA

NEĮGALIESIEMS