Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Naujienos

Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

SVARBU

2020 m. spalio 26 –  30 dienomis
MOKINIŲ ATOSTOGOS 


Informuojame, kad remiantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus spalio 26 dienos įsakymu Nr. A-1458 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. A-1311 ,,Dėl ugdymo organizavimo“ pakeitimo“, 5-8 klasių mokiniai lapkričio 3-6 dienomis bus ugdomi nuotoliniu ugdymo organizavimo būdu. Ugdymas vyks MS TEAMS virtualioje aplinkoje pagal galiojantį pamokų tvarkaraštį jame numačius vaizdo pamokas (sinchronines) ir savarankiško mokymosi (asinchronines) pamokas.

Nemokamas maitinimas organizuojamas kartą per savaitę išduodant sausą davinį.
Išdavimo laikas: ketvirtadienis, 14.00 – 15.30 val.


Mieli PUG, 1-8 klasių tėveliai,  informuojame, kad siekdami užtikrinti mokinių saugumą, nuo pirmadienio, rugsėjo 21 d., ribojame tėvelių lankymąsi mokykloje. Tėvelių, lydinčių vaikus į mokyklą, prašytume vaikus paleisti ir juos pasitikti mokyklos kieme.

Pavaduotoja ugdymui Birutė Klimašauskienė


 

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimu
nuotolinis mokymas 6-8 klasių mokiniams pratęstas iki spalio 25 dienos.
Pamokos ir dalykų konsultacijos vyks pagal galiojantį tvarkaraštį.


 INFORMUOJAME

 Standartizuoti testai 

Testavimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, suteikiant objektyvios informacijos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti.

2019 metų rezultatai       2 klasė     4 klasė     6 klasė      8 klasė


NUOTRAUKŲ  GALERIJA

NEĮGALIESIEMS