Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius, raštinė
(8 41) 437 553
Vyr. buhalteris
salduves@salduve.lt

Naujienos

Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

SVARBU

Informuojame, kad:
Pirmų klasių mokytojos:
1a – Edita Adomavičienė
1b – Audronė Sindriūnienė
1c – Jurgita Klastaitienė
Informuojame, kad laikantis asmens duomenų apsaugos, 1 kl. mokinių sąrašai viešai nėra skelbiami.
Su kiekvieno pirmoko tėvais susisieks klasės mokytoja.
__________
Nuo 2021 m. birželio 14 d. priimami prašymai lankyti užimtumo centrą
__________
Rugpjūčio 23, 24, 25 dienomis, 9.30 – 11.30 val., esant palankioms karantino sąlygoms,
planuojamos pirmosios būsimų pirmokų pamokėlės.
__________________
Informacija dėl uniformų 2021-2022 m. m.

 

Informuojame, kad remiantis Operacijų vadovo sprendimais ir Vyriausybės nutarimu, 1-4 kl. mokiniai nuo 2021 m. sausio 4 d., 5-8 kl. mokiniai – nuo 2021 m. sausio 6 d. bus ugdomi nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.

Ugdymo procesas 5-8 klasių mokiniams vyks iki atostogų galiojusia tvarka, 1-4 kl. mokiniams – vadovaujantis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. galiojančiu pamokų tvarkaraščiu, numačius jame vaizdo ir savarankiško mokymosi pamokas.
PUG ugdytiniai ugdomi kontaktiniu būdu mokykloje, išskyrus tuos atvejus, kai tėvai priima sprendimą dėl vaiko mokymosi namuose.
PUG ugdytiniams, 1 kl. mokiniams ir mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, daviniai bus išduodami ketvirtadieniais 9.00 – 15.30 val,. išskyrus tuos atvejus, kai tėvai davinio atsisako.
TVARKARAŠČIAI
_________

 

 INFORMUOJAME

 Standartizuoti testai 

Testavimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, suteikiant objektyvios informacijos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti.

2019 metų rezultatai       2 klasė     4 klasė     6 klasė      8 klasė


NUOTRAUKŲ  GALERIJA

NEĮGALIESIEMS