Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti progimnazijos konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialinėmis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Edita Ševeliovienė Vyresnioji socialinė pedagogė, e.sevelioviene@salduve.lt

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.00 – 16.00

11.00 – 11.30

Antradienis

7.00 – 16.00 11.00 – 11.30

Trečiadienis

7.00 – 16.00 11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

7.00 – 16.00 11.00 – 11.30
Penktadienis 7.00 – 16.00 11.00 – 11.30

Kontaktai Mobilusis +370 41 433861

Modesta Pečiulionytė Socialinė pedagogė, m.peciulionyte@salduve.lt

Antras aukštas 22 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 14.30 12.00 – 12.30

Informacija

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, jam pačiam, jo tėvams ir mokytojams šalinant progimnazijos nelankymo priežastis, susigrąžinti iš progimnazijos išėjusius vaikus, padėti vaikui pasirinkti ugdymo įstaigą pagal savo psichines ir protines galias ir joje optimaliai adaptuotis.

Socialinis pedagogas

 • Dirba su socialinių, pedagoginių, psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais.
 • Vykdo prevencinį darbą.
 • Kontroliuoja mokinių lankomumą ir teikia informaciją tėvams (raštiški pranešimai, skambučiai, apsilankymai mokinio namuose).
 • Telkia specialistus ir organizuoja pagalbos teikimo mokiniui procesą.
 • Bendradarbiauja su VTAT, policijos atstovais, PPT, kitomis mokyklomis.
 • Rūpinasi nemokamo maitinimo ir kitos socialinės paramos organizavimu.
 • Vykdo tiriamąją veiklą.

Socialinės pedagoginės pagalbos komanda

 • Rengia prevencijos priemonių planą, procesų analizę.
 • Analizuoja duomenis apie teisės pažeidimo, žalingų įpročių ir kt. nusižengimų atvejus, siūlo priemones jų prevencijai.
 • Teikia metodinę ir konsultacinę paramą prevenciniam darbui organizuoti klasių auklėtojams, mokytojams, tėvams.
 • Tarpininkauja susisiekiant su vykdančiomis prevencinę veiklą organizacijomis, policija, VTAT.
 • Bendradarbiauja su mokyklos savivaldos institucijomis ir kt. darbo grupėmis.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40