Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2024-02-24 17:13 Naujiena sukurta: TŪM supervizija, skirta socialinės nelygybės mažinimui
2. 2024-02-24 17:11 Naujiena sukurta: Mokytojų konferencija „EFEKT“ 2024
3. 2024-02-23 11:34 Naujiena sukurta: Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai
4. 2024-02-22 07:42 Naujiena sukurta: Technologiniai projektai
5. 2024-02-22 07:38 Naujiena sukurta: Lego konstravimo būrelis
6. 2024-02-20 16:06 Naujiena sukurta: Direktorė 2024 m. vasario 21 d. atostogauja (1 d. d.).
7. 2024-02-19 21:09 Naujiena sukurta: Vaiko individualios pažangos (VIP) asocijuotų mokyklų tinklo forumas
8. 2024-02-19 11:35 Puslapis atnaujintas: Akredituotas Erasmus+ projektas (2023-2024 m. m.)
9. 2024-02-19 08:13 Naujiena sukurta: Erasmus+ savaitė Salduvėje
10. 2024-02-15 14:06 Naujiena sukurta: Tinklinio varžybos
11. 2024-02-15 13:46 Naujiena sukurta: Integruota matematikos ir pasaulio pažinimo pamoka
12. 2024-02-14 07:30 Naujiena sukurta: ---
13. 2024-02-14 07:20 Naujiena sukurta: Tarptautinė mokinių konferencija ,,I am a European Citizen”
14. 2024-02-14 07:14 Naujiena sukurta: Vaikinų tinklinio varžybos
15. 2024-02-13 11:16 Naujiena sukurta: Aštuntokų pažintis su policijos pareigūno profesija
16. 2024-02-13 08:31 Naujiena sukurta: Baisiai gražių Morių išlydėtuvės
17. 2024-02-13 07:30 Naujiena sukurta: 3x3 krepšinio varžybos
18. 2024-02-12 20:14 Puslapis sukurtas: Akredituotas Erasmus+ projektas (2023-2024 m. m.)
19. 2024-02-12 19:56 Naujiena sukurta: Salduviečiai pasitiko svečius iš Rumunijos
20. 2024-02-12 13:09 Naujiena sukurta: Aštuntokės – aktyvistės
21. 2024-02-12 08:47 Naujiena sukurta: 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada
22. 2024-02-09 17:36 Naujiena sukurta: Matematikos olimpiada
23. 2024-02-09 15:34 Naujiena sukurta: Karjeros diena Simono Daukanto inžinerijos gimnazijoje
24. 2024-02-09 13:41 Dokumentas sukurtas: 2024 metų Veiklos planas
25. 2024-02-09 13:34 Naujiena sukurta: Fenomenais grįstas ugdymas ketvirtose klasėse
26. 2024-02-09 13:01 Naujiena sukurta: Mokykis, žaisk, daryk užsienio kalba 
27. 2024-02-08 17:53 Naujiena sukurta: Socialinių partnerių tinklo ir karjeros galimybių plėtimas
28. 2024-02-07 14:23 Naujiena sukurta: Saugesnio interneto diena
29. 2024-02-07 13:32 Naujiena sukurta: Draugiškos sportinės varžybos
30. 2024-02-07 10:45 Naujiena sukurta: Salduviečių tvarus ryšys su „Maisto banku“
31. 2024-02-06 13:01 Naujiena sukurta: Salduviečių pilietiška veikla po pamokų
32. 2024-02-05 20:18 Naujiena sukurta: Kultūra įtraukčiai ir įtrauktis kultūrai mokykloje
33. 2024-02-05 16:16 Naujiena sukurta: Ketvirtokų varžytuvės per integruotą pamoką
34. 2024-02-05 16:11 Naujiena sukurta: Padėka už dovanotas knygas
35. 2024-02-02 15:46 Naujiena atnaujinta: Priėmimas
36. 2024-02-02 15:37 Dokumentas sukurtas: Mokiniu priėmimo į Salduves progimnaziją komisijos darbo Reglamentas
37. 2024-02-02 15:32 Naujiena atnaujinta: Priėmimas
38. 2024-02-02 15:32 Naujiena atnaujinta: Direktoriaus 2023 metų Veiklos ataskaita
39. 2024-02-02 15:31 Naujiena atnaujinta: Priėmimas
40. 2024-02-02 15:27 Naujiena sukurta: Pasirengimas emocinės gerovės užsiėmimams
41. 2024-02-02 10:30 Naujiena sukurta: Išvyka į ŠTMC: pažintis su fotografo profesija ir šventiška fotosesija
42. 2024-02-01 19:15 Naujiena sukurta: Karjera
43. 2024-02-01 19:13 Naujiena sukurta: Salduviečių bendrystė „Maisto banke“
44. 2024-02-01 19:09 Naujiena sukurta: Balsavimas dėl narystės Lietuvos mokinių sąjungoje
45. 2024-02-01 19:01 Naujiena sukurta: Antrokų pamokos apie žvėris
46. 2024-01-31 17:59 Naujiena sukurta: Pagalbos mokiniui ir jo šeimai teikimo modelis
47. 2024-01-30 20:39 Dokumentas atnaujintas: 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis
48. 2024-01-30 20:37 Dokumentas atnaujintas: Tvarkaraštis
49. 2024-01-30 20:23 Dokumentas atnaujintas: 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis
50. 2024-01-30 19:53 Dokumentas atnaujintas: Mokinių atostogos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.05 – 13.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40