Logopedas

Logopede progimnazijoje dirba

Rosita Radavičienė Logopedė, r.radaviciene@salduve.lt

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 15.00

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 15.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 15.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 15.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 12.00  

Tatjana Kukelkienė Logopedė, t.kukelkiene@salduve.lt

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

7. 14.00 – 14.45 4bc

Antradienis

6. 13.05 – 13.50 1a

Trečiadienis

6. 13.05 – 13.50 4a

Ketvirtadienis

3. 9.50 – 10.35 1a  *
6. 13.05 – 13.50 1a

Penktadienis  

* kas antrą savaitę

PASTABA. Per savaitę skiriama 4,5 val. tiesioginiam darbui su mokiniais (pratyboms) ir 4,25 val. – netiesioginiam darbui.

Logopedės funkcijos

 • Nustato vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei jų priežastis.
 • Numato priemones korekcijai ir jas įgyvendina.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, tėvais, socialiniu pedagogu, sudarant individualias programas ir teikia jiems metodinę paramą.
 • Kaupia medžiagą apie specialiųjų poreikių vaikų pasiekimus, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40