Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge progimnazijoje dirba

Rita Pakeltė Specialioji pedagogė metodininkė, r.pakelte@salduve.lt

Darbo laikas

PIRMADIENIS
1. pamoka        8.00-8.45          3c lietuvių k., 30
2. pamoka        8.55-9.40          5c istorija, 30
3. pamoka        9.50-10.35       6c lietuvių k., 35
4. pamoka        10.55-11.40     -
5. pamoka        12.00-12.45     7b matematika, 39
6. pamoka        13.05-13.50    
Netiesioginės 4 darbo valandos

ANTRADIENIS
1. pamoka        8.00-8.45         -
2. pamoka        8.55-9.40          7b lietuvių k. , 39
3. pamoka        9.50-10.35       5c lietuvių k., 36(30)
4. pamoka        10.55-11.40     6b matematika, 37
5. pamoka        12.00-12.45    -
6. pamoka        13.05-13.50     5b matematika,32
Netiesioginės 4 darbo valandos

TREČIADIENIS
1. pamoka        8.00-8.45          3c matematika,30
2. pamoka        8.55-9.40          5c matematika(30) (p.)
3. pamoka        9.50-10.35       5b lietuvių kalba, 44
4. pamoka        10.55-11.40     6c matematika 37
5. pamoka        12.00-12.45     5c lietuvių k., 30 (p)
6. pamoka        13.05-13.50     4b matematika, 30
Netiesioginės 4 darbo valandos

KETVIRTADIENIS
1. pamoka        8.00-8.45          5c matematika, 30
2. pamoka        8.55-9.40          8b lietuvių k., 36
3. pamoka        9.50-10.35      -
4. pamoka        10.55-11.40     8a lietuvių k., 36
5. pamoka        12.00-12.45     8a matematika
6. pamoka        13.05-13.50    -
Netiesioginės 5 darbo valandos

PASTABA.
Per savaitę skiriama 18 valandų tiesioginiam darbui su mokiniais (pratyboms)
r 17–netiesioginiam darbui.

Informacija

Specialiosios pedagogines pagalbos paskirtis – didinti mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. Specialioji pedagoginė pagalba ir jos reikalingumas pirmiausia aptariamas Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

Specialiosios pedagogės funkcijos

 • Nustato vaikų specifinius individualius poreikius ugdymo įstaigoje, šeimoje, bendruomenėje.
 • Planuoja pagalbos teikimo procesą, numatydamas tolimuosius ir artimuosius tikslus.
 • Padeda specialiųjų poreikių turinčiam vaikui adaptuotis grupėje.
 • Dalyvauja pamokose ir taip padeda specialiųjų poreikių vaikui įsijungti į klasės veiklą.
 • Kaupia informaciją apie specialiųjų poreikių vaiko pasiekimus, apie juos informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).
 • Nustato specifines vaiko negalias.
 • Sudaro individualias programas sutrikusios funkcijos (suvokimo proceso, mąstymo operacijų, dėmesio ir kt.) ugdymui bei jo priežasties šalinimui.
 • Bendradarbiauja su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40