Užimtumo centras

Už užimtumo centro veiklą progimnazijoje atsakinga

Loreta Motuzienė Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja, l.motuziene@salduve.lt

Informacija

Užimtumo centrą (UC) lankyti gali PUG, 1-2 klasių Salduvės progimnazijos mokiniai, tėvams parašius nustatytos formos prašymą, pateikus pažymas iš darboviečių bei pasirašius sutartį.

Prašymai registruojami ir pirmenybę patekti į UC turi mokiniai, kurių abu tėvai (globėjai, rūpintojai) dirba.

Užimtumo centras įkurtas 2008 m. rugsėjo 15 dieną

Dokumentai

Užimtumo centras Atnaujinta Dydis
Užimtumo centro veiklos aprašas 2021 m. 2022-03-23 11:47:23 254.08 KB
Užimtumo centro veiklos aprašo priedai (prašymai, sutartys) 2022-03-23 11:47:23 30.79 KB

Tikslas

 • Organizuoti mokinių popamokinį užimtumą, stiprinti socialinius įgūdžius, plėtoti mokinių socializacijos galimybes, kurti saugią socialinę aplinką.

Uždaviniai

 • Gerinti mokinių ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas.
 • Organizuoti mokinių laisvalaikio užimtumą, vykdant visapusišką švietėjišką, kultūrinę, sportinę ir kt. veiklas, kurios prisideda formuojant socialinį vaikų atsparumą ir savarankiškumą, ugdo socialinius įgūdžius.
 • Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, plėsti jų savo asmenybės ir santykių su aplinka suvokimą.
 • Teikti socialinę, pedagoginę ir kitą pagalbą mokiniui.
 • Vykdyti žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją.

Veiklos sritys

 • Vaikų užimtumas.
 • Pedagoginė pagalba.
 • Pagalba ruošiant namų darbus.
 • Socialinių ir gyvenimiškųjų įgūdžių ugdymas.
 • Neformalusis ugdymas.
 • Vaikų ir tėvų ryšių stiprinimas.

Vaikai gali

 • Ruošti pamokas, konsultuotis su mokytojais.
 • Lankyti įvairius būrelius, lavinti savo gebėjimus.
 • Turiningai leisti laisvalaikį.
 • Ugdyti socialinius įgūdžius, dalyvauti prevencinėje veikloje.

Darbo laikas

Pirmadieniais-penktadieniais 12.00 – 17.30 val.

2022-2023 m. m. užimtumo centro veiklos ir dirbančių mokytojų tvarkaraštis

Savaitės diena

Laikas

Mokytojo vardas, pavardė, veikla

Pirmadienis

12.00 – 15.00val.

Daiva Užkuraitienė
Mokinių užimtumas: kūrybiniai, lavinamieji žaidimai, pramogos.

13.00 – 14.35 val.

Valentina Aužbikavičė
„Aš – mažasis kūrėjas“

15.00 – 17.30 val.

Daiva Užkuraitienė
Mokinių užimtumas: kūrybiniai, lavinamieji žaidimai, pramogos.

Antradienis

12.00 – 14.00 val.

Daiva Užkuraitienė
Mokinių užimtumas: kūrybiniai, lavinamieji žaidimai, pramogos.

12.00 – 13.00 val.

Dominykas Matuzevičius
„Sveikatingumo studija“

14.00 – 17.30 val.

Daiva Užkuraitienė
Mokinių užimtumas: kūrybiniai, lavinamieji žaidimai, pramogos.

Trečiadienis

12.00 – 14.00 val.

Valentina Aužbikavičė
Mokinių užimtumas: kūrybiniai, lavinamieji žaidimai, pramogos.

14.00 – 17.30 val.

Vaida Kavolienė
Mokinių užimtumas: kūrybiniai, lavinamieji žaidimai, pramogos.

Ketvirtadienis

12.00 – 15.00 val.

Daiva Užkuraitienė
Mokinių užimtumas: kūrybiniai, lavinamieji žaidimai, pramogos.

12.00 – 14.45 val.

Dominykas Matuzevičius
Mokinių užimtumas: kūrybiniai, lavinamieji žaidimai, pramogos.

14.00 – 15.00 val.

Inga Sapažinskienė
„Atrandu bendraudamas“ (25 kab.)

15.00 – 17.30 val.

Daiva Užkuraitienė
Mokinių užimtumas: kūrybiniai, lavinamieji žaidimai, pramogos.

Penktadienis

12.00 – 13.00 val.

Daiva Užkuraitienė
Mokinių užimtumas: kūrybiniai, lavinamieji žaidimai, pramogos.

13.00 – 16.30 val.

Daiva Užkuraitienė
Mokinių užimtumas: kūrybiniai, lavinamieji žaidimai, pramogos.


Užimtumo centro veiklos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40