Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge progimnazijoje dirba

Rita Pakeltė Specialioji pedagogė metodininkė, r.pakelte@salduve.lt

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Informacija

Specialiosios pedagogines pagalbos paskirtis – didinti mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. Specialioji pedagoginė pagalba ir jos reikalingumas pirmiausia aptariamas Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

Specialiosios pedagogės funkcijos

 • Nustato vaikų specifinius individualius poreikius ugdymo įstaigoje, šeimoje, bendruomenėje.
 • Planuoja pagalbos teikimo procesą, numatydamas tolimuosius ir artimuosius tikslus.
 • Padeda specialiųjų poreikių turinčiam vaikui adaptuotis grupėje.
 • Dalyvauja pamokose ir taip padeda specialiųjų poreikių vaikui įsijungti į klasės veiklą.
 • Kaupia informaciją apie specialiųjų poreikių vaiko pasiekimus, apie juos informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).
 • Nustato specifines vaiko negalias.
 • Sudaro individualias programas sutrikusios funkcijos (suvokimo proceso, mąstymo operacijų, dėmesio ir kt.) ugdymui bei jo priežasties šalinimui.
 • Bendradarbiauja su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40