,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“

2019-10-07

Apie palankių socialinių-emocinių aplinkų kūrimą

Lietuvių kalbos mokytoja Ina Poškuvienė ir formaliojo švietimo skyriaus vedėja, biologijos-chemijos mokytoja Neringa Juškevičiūtė spalio 7-12 dienomis dalyvauja projekto „Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“ kursuose ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning “.

Pirmąją dieną kursų dalyviai iš Estijos, Bulgarijos, Vengrijos, Prancūzijos, Vokietijos, Slovakijos ir Lietuvos pristatė savo šalis ir mokyklas, pasidalijo patirtimi, išsiaiškino lūkesčius, diskutavo apie problemas, su kuriomis susiduria savo šalies švietimo sistemoje.

Mokytojos Ina ir Neringa


2019-10-08

Antroji kursų ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ diena

Mokytojos Ina ir Neringa tęsia veiklas Europass mokytojų akademijoje. Šiandien dėmesys skirtas metodui ,,Flipped classroom“. Taikydamos šį metodą parengė virtualią užduotį integruotai lietuvių kalbos bei gamtos ir žmogaus pamokai. Užduotys išsiųstos 6a klasės mokiniams.

Mokytojos Ina ir Neringa


2019-10-09

Trečioji kursų ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ diena

Siekdamos įgyvendinti Erasmus+KA1 projekto prioritetus mokytojos Ina ir Neringa gilinosi į dalykinių ir bendrųjų kompetencijų dermę. Vakar besimokiusios naujų virtualių aplinkų taikymo būdų, šiandien diskutavo apie palankaus mikroklimato kūrimo būdus.

Mokytojos Ina ir Neringa


2019-10-10

Ketvirtoji kursų „Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ diena

Mokytojos Ina ir Neringa šiandien kursuose tobulino virtualių aplinkų taikymo ugdymo procese įgūdžius ir diskutavo apie tai, kokį poveikį informacinės technologijos daro visuomenei. Kartu su kolegomis iš Europos šalių mokyklų ieškojo efektyviausių darbo grupėje metodų. Mokytojos lankėsi viename seniausių ir garsiausių meno muziejų pasaulyje – Uficių galerijoje.

Mokytojos Ina ir Neringa


2019-10-11

Penktoji kursų ,,Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ diena

Mokytojos Ina ir Neringa šiandien mokėsi naujų įsivertinimo metodų, ypatingas dėmesys buvo skiriamas bendrųjų kompetencijų vertinimui. Taip pat išbandė naujus aktyviuosius mokymo(si) metodus.

Mokytojos Ina ir Neringa


2020-01-10

Projekto metu išmokti nauji metodai naudojami pamokose

Mokytojos Ina Poškuvienė ir Neringa Juškevičiūtė kursų ,, Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning“ metu įgytą patirtį sėkmingai taiko lietuvių, gamtos ir žmogaus pamokose. Integruotos pamokos metu 6a klasės mokiniai susipažino su nauju mokymosi metodu ,,Klasė aukštyn kojomis“, kurio vienas iš esminių tikslų – asmeninės atsakomybės ugdymas.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40