Erasmus+” KA1 kursai ,,A Clasroom with a Door to the World’’

2020 m. sausio 6-16 dienomis Gvadelupėje (Prancūzija) vyksta „Erasmus+’’ KA1 projekto kursai „Klasė su vaizdu į pasaulį”, kuriuose dalyvauja progimnazijos vadovės. Kursų tikslas – įgalinti mokyklas atsižvelgti į tokius naujus reiškinius kaip švietimo internacionalizavimas ir remti lanksčių mokymosi būdų, atitinkančių besimokančiųjų poreikius ir tikslus, kūrimą.

Pirmoji kursų diena skirta susipažinti su salos istorija, kultūra, analizuojant realias tautos patirtis diskutuoti apie balansą tarp internacionalizmo ir nacionalinio identiteto. Dalyvaujant aktyviuose užsiėmimuose ieškota būdų, kaip ugdant mokinius stiprinti jų nacionalinį tapatumą per savęs pažinimą ir ugdyti pagarbą kitoms kultūroms, kurių pažinimas leidžia geriau suvokti save.

 Antrąją kursų dieną, tęsiant nacionalinio identiteto ir internacionalizmo temą, lankytasi Gvadelupės memorialiniame vergovės istorijos muziejuje. Kolumbo atradimus siekianti salos istorija, muziejuje esantys artefaktai paskatino diskutuoti apie laisvo ir atsakingo žmogaus, kuris gerbia kitų žmonių asmeninę laisvę, ugdymą.

Birutė Klimašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


2020-01-11

,,Erasmus+” KA1 kursai ,,Klasė su vaizdu į pasaulį”.

Nuostatas keičianti patirtis tęsiasi…

Besitęsiant pažinčiai su viena iš Karibų salų, per naujos kultūros pažinimą vyksta virsmas, įpareigojantis į mokyklą žiūrėti kitaip, plačiau, kitų pasaulio kultūrų kontekste. Nesame patys sau, šiandienos mokiniai – rytojaus pasaulio piliečiai, o pasaulis didelis ir platus, kupinas įvairiausių iššūkių. Savęs pažinimas, empatija, konfliktų sprendimas, kūrybinis, kritinis mąstymas, bendravimas ir bendradarbiavimas ir, svarbiausia, valia imtis veiksmų siekiant keisti(s) – esminiai įgūdžiai, ties kuriais susitelkdami ugdysime atsakingą pilietį globalaus pasaulio kontekste, nepamiršdami savo šaknų – tautinio tapatumo.

Pažintis su tradiciniais Gvadelupės Gwo Ka būgnais ir jų muzikos ritmais, apsilankymas nacionaliniame Gvadelupės parke ,,Cascade aux Ecrevisses” – tai istorinis ir kultūrinis kontekstas, kuriame mokomės, kaip svarbu ruošti vaikus buvimui, mokymuisi ir profesinei veiklai globalioje visuomenėje, pristatydamos savo mokyklos patirtis analizuojame, kiek patys esame internacionalūs ir kuria kryptimi turėtume judėti toliau.

,,Žinoti, rūpintis, veikti” – trys veiksmo žodžiai, kurių realizavimo per konkrečias ugdymo veiklas, naujas patirtis linkime sau ir savo mokyklos bendruomenei.


2020-01-16

,,Erasmus+” KA1 kursai ,,Klasė su vaizdu į pasaulį” (III dalis) 

Antrąją mokymų savaitę toliau gilinamės į internacionalumo ugdymo galimybių paieškas. Besimokydamos drauge su kolegėmis iš kitų šalių ieškome būdų, kaip tarptautiškumą integruoti į nacionalinį turinį, aiškiai suvokdamos poreikį, mąstome apie gaires progimnazijos tarpkultūriškumo politikai.

Labai džiugu, kad mokymai organizuojami labai netradiciškai, įtraukiant besimokančius į aktyvią veiklą: mokomės vis kitose vietose, geografinį, kultūrinį kontekstą siejame su mokymų tema.

Besilankydamos tropiniame miške kiekviena dalyvė apmąstėme veiklų planą, numatantį, kaip šiame geografiniame kontekste galėtų būti ugdoma gimtosios kalbos, komunikavimo užsienio kalba kompetencijos, mokėjimas mokytis, kūrybiškumas, skaitmeninė kompetencijos. Buvo įdomu rengti individualius pristatymus, klausytis idėjas pristatančių kolegų ir suvokti, kad galimybių šiai temai plėtoti turime nepaisant to, kurioje pasaulio vietoje esame: Gvadelupėje ar Lietuvoje. Svarbu sau atsakyti į klausimą, ,,kodėl to reikia?”, ir paskatinti apie tai mąstyti mokinius.

Mokymosi patirtis praturtino ir konkrečios veiklos, susijusios su tarptautinių projektų (,,eTwining’’, ,,Erasmus+’’) platformomis, kurių dėka Europos mokytojai ir mokiniai turi galimybę organizuoti bendras veiklas ir dalyvauti jose nepriklausomai nuo to, kuriame Europos kampelyje yra. Džiugu, kad ir mes esame šios tarptautinės bendruomenės dalis.


2020-01-29

Kursų patirties sklaida

Direktorė Natalija Kaunickienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Klimašauskienė mokytojų tarybos posėdyje pristatė kursų „Klasė su vaizdu į pasaulį“ metu įgytą patirtį. Mobilumo metu kilusios idėjos mokyklos veiklos tobulinimui jau įtrauktos į 2020 m. veiklos planą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40