III tema „Pasaulis, kurį aš kuriu“

2019-03-28

Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“

1a

Susipažinome su tema, dienos veiklomis, peržiūrėjome video medžiagą „Laiškas 2070“ ir ją aptarėme. Atlikome tyrimus „Vandens lašo kelias“, susipažinome su vandenyje tirpstančiomis ir netirpstančiomis medžiagomis. Atlikome kūrybinę užduotį „Roboto gamyba“ ir aptarėme visos dienos veiklas.


1b

1b klasės mokiniai iš antrinių žaliavų bendradarbiaudami grupėse gamino  ateities pagalbininkus – robotus. Kalbėjosi apie oro, vandens, aplinkos taršą. Pirmokai dalyvavo edukacijoje ,,Pažinkime šunį“. Po jos diskutavo apie tai, kad Žemėje turi būti gera visiems: augalams, gyvūnams, žmogui.


1c

1c klasės mokinukų rytas prasidėdo pokalbiu bei video medžiagos peržiūra apie vandens taršą bei jo saugojimą. Po to mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmuką ,, Laiškas 2070″. Pirmokai diskutavo ir reiškė savo nuomonę apie vandens taupymą ir prižadėjo ne tik patys taupyti vandenį, bet ir ta tema padiskutuoti namuose bei pamokyti taupymo jaunesnius broliukus bei sesutes.


2a, 2b, 2c

Antrokai gamino įvairius robotus, žiūrėjo filmą. 2a klasės mokiniai piešė vandens lašelio kelionės plakatą, aptarė vandens apytakos ratą. Atliko bandymus su žvake ir vandeniu, išsiaiškino vandens savybes. 2 b klasės mokiniai stebėjo vandens lašelį per mikroskopą, aiškinosi vandens savybes. 2c klasės mokiniai lygino vandens, aliejaus,  ledo savybes ir atliko bandymą, kas skęsta, plaukia.


3a, 3b, 3c

2019-03-28 Ugdomojo projekto ,,Ateitis mūsų rankose“ III temos  ,,Pasaulis, kurį aš kuriu“ veiklas trečiokai pradėjo aptardami laišką ateities kartoms. Vaikai diskutavo apie vandens svarbą žmogui ir visai gyvajai planetai, atliko bandymus ir įvairias užduotis su vandeniu. Vėliau iš antrinių žaliavų kūrė robotus ir jų naudojimosi instrukcijas. Veiklų pabaigoje atliktos refleksijos dar kartą įrodė, kad trečiokai puikiai suprato, jog norint išsaugoti Žemę, būtina ja rūpintis, saugoti ir tausoti gėlo vandens išteklius. Todėl ypač svarbios ir reikalingos ekologo, gamtininko, miškininko, tyrėjo, biochemiko ir konstruktoriaus profesijos.
Trečiokų mokytojos Ilona Kelpšienė, Jolanta Jankauskienė, Irena Andrijauskienė


4a

Skaitėme laišką iš 2070 ir jį aptarėme. Grupėse kūrėme robotus ir pristatėme klasės draugams. Puikiai pavyko. Mokiniai džiaugėsi savo sukurtais kūriniais.


4b

Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ III temos „Pasaulis, kurį aš kuriu“ veiklas 4b klasės mokiniai pradėjo filmo iš ateities peržiūra, kuris ketvirtokams sukėlė daug emocijų. Vaikai suprato, kaip svarbu saugoti gamtą, taupyti jos išteklius ir ypač vandenį. Prisiminė vandens lašelio kelionę. O tada atliko net keturis eksperimentus su vandeniu ir oru. Išsiaiškino oro slėgį ir kaip jis veikia. Labai smagi veikla buvo ir robotų konstravimas iš antrinių žaliavų, kur kiekvienas, pasitelkęs savo vaizduotę, galėjo parodyti savo sumanumą bei išradingumą.


4c

2019 m. kovo  28 d. 4c klasės mokiniai ugdomojo projekto ,,Ateitis mūsų rankose“  III temą ,,Pasaulis, kurį aš kuriu“ pradėjo nuo filmo ,,Laiškas 2070“ žiūrėjimo ir aptarimo. Padiskutavome apie profesijas: biologo, ekologo, gamtininko. Pasiskirstę į grupeles – pagaminome 3 robotus. Kitos veiklos vyko  Išmaniojoje mokykloje. Ten  mokiniai susipažino su 3D technologijomis. Išklausę ir pažiūrėję filmuką, patys gamino ,,Kauliuką“ 3D pagalba. Grįžę parašėme refleksiją.

Mokytoja Daiva Jucevičienė


5a

5a klasės mokiniai pabrėžė, jog ši diena išsiskyrė itin gausia veikla. Buvo klausomasi laiško iš 2070 – ųjų apie vandens būklę pasaulyje. Penktokai buvo labai nustebę, kad mums gresia toks pavojus ateityje ir labiausiai nuliūdo dėl to, kad mažai žmonių imasi priemonių, jog šių tragiškų įvykių išvengtų. Tuomet mokiniai patys kūrė filmukus, kuriuose išsakė tai, kokie žmogaus poelgiai juos labiausiai neramina ir pateikė patarimų, kaip išsaugoti gamtos išteklius. Namuose susikaupusias plastiko ir popieriaus atliekas mokiniai prikėlė antram gyvenimui iš jų pagamindami robotą. Diena tuo nesibaigė. Mokiniai nustatė kietųjų dalelių koncentraciją ore, tyrė triukšmo lygį mokykloje, atliko vandens tyrimus, analizavo savo mokyklos aplinką. Argi mes ne tyrėjai?


5b

Dalis penktokų atlikinėjo aplinkos tyrimus: tyrė oro taršą, triukšmą, mokyklos aplinką.  Viena įsimintiniausių ir labiausiai penktokų fantaziją išlaisvinusių veiklų buvo robotų gamyba. Mokiniai susiskirstė į dvi grupes ir pagamino du įspūdingus robotus. Vienas buvo pasaulį gelbėsiantis ir siekiantis padaryti geresniu tankas, o kitas – žmogų prajuokinantis draugas.


5c

2019-03-28 5c klasės mokiniai dalyvavo Ugdomojo projekto „Ateitis mūsų rankose“ trečiosios temos „Pasaulis, kurį aš kuriu“ veiklose. Pažiūrėję filmuką apie grėsmę pasauliui, kada žmonėms gali pritrūkti vandens, penktokai dalijosi asmenine patirtimi apie tai, kaip kiekvienas iš jų galėtų prisidėti prie vandens tausojimo. Apmąstę dalykus, kurie labiausiai teršia aplinką, vaikai imitavo įvairias gamtosaugines situacijas, kūrė filmuką. Kol būrelis penktokų dalyvavo mokyklos aplinkos tyrime, kiti atliko kūrybiškumą ir kruopštumą ugdančią užduotį – iš antrinių žaliavų kūrė robotus, gebančius judinti įvairias kūno dalis.

Penktokai džiaugėsi, kad dalyvaudami įvairiose veiklose ne tik sužinojo naujų, netikėtų dalykų, bet ir mokėsi bendradarbiauti.


6a

Šią dieną klasės mokiniai vykdė keletą veiklų. Dalis mokinių atliko gamtos tyrimus lauke – aš buvau tarp jų. Užduotys buvo sunkokos. Kiti mokiniai liko klasėje ir iš antrinių žaliavų kūrė robotus. Šią užduotį klasiokai atliko puikiai.

 Gabrielius Žukas, 6a klasė


6b

Kovo 28 dieną Salduvės progimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena – ugdomojo projekto  ,,Ateitis mūsų rankose” III tema ,,Pasaulis, kurį aš kuriu”. Tą dieną buvo daug veiklų. Pirmiausia peržiūrėjome video žinutę iš 2070 metų. Ji privertė ne vieną klasės draugą susimąstyti, kas gali ištikti mūsų ateities kartas, jeigu netausosime vandens, kitų žemės išteklių, jeigu toliau taip šiukšlinsime. Vėliau berniukai išėjo į lauką atlikti tyrimų. Jiems teko matuoti ozono sluoksnį, o likę klasės mokiniai iš antrinių žaliavų konstravo robotus, tyrinėjo mokyklos aplinką.

Diena mokykloje lėkte pralėkė. Buvo smagu, bet svarbiausia – supratome, kad reikia tausoti gamtinius išteklius ir mažiau šiukšlinti, kad galėtume džiaugtis mes ir mūsų ateities kartos gražiu, švariu pasauliu!

Karolina Jaselskytė, 6b klasė


6c

Kovo 28 dieną, ketvirtadienį, vyko ugdomojo projekto ,,Ateitis mūsų rankose” 3-ioji netradicinė diena. Ji vadinosi ,,Pasaulis, kurį aš kuriu’’. Pagrindinės šios dienos užduotys buvo: sužinoti žmonių veiklos pramonėje pasekmes ateityje ir sukonstruoti robotą iš kartoninių dėžių, pakuočių. Ką mes veikėme? Klasės valandėlės metu aptarėme dienos veiklas, peržiūrėjome filmuką ,,Laiškas iš ateities’’ ir kūrėme jam atsaką. Susiskirstę į 2 komandas klasėje, konstravome robotus. Tą pačią dieną buvo surengta jų paroda. Robotų buvo įvairiausių: didelių ir mažų, kartoninių, plastmasinių ir visi turėjo savo paskirtį. Į šias veiklas įsitraukė visa mokykla – robotų kūrėjai buvo ir patys mažiausi pirmokai, ir patys vyriausi aštuntokai. Po visų veiklų rašėme refleksiją ir pasisakėme, ką darysime, kad išsaugotume gamtą. Mums labai patiko šios dienos veiklos, nes jos buvo įdomios ir pamokančios.

Austėja Janulytė, 6c klasė


7a

Ši diena buvo įspūdinga. Mūsų klasė gamino robotą iš antrinių žaliavų – didelį  ir labai gražų. Mes jį pavadinome Botanikas Robis, kurio paskirtis yra prižiūrėti augalus. Tuo metu kiti klasės mokiniai ėjo į lauką, kur tyrė orą ir garsą. Mokiniai gavo naujos patirties dirbant su naujais, dar nematytais prietaisais. Visus gautus duomenis fiksavo lapuose. Klasėje žiūrėjome video, kuriame buvo pristatytas laiškas iš ateities. Laiške buvo rašoma apie vandenį, kad jį reikia saugoti, nes jis gali kažkada baigtis. Supratome, kad lengva vandenį išpilti, bet sunku surinkti… Pasibaigus veikloms rašėme refleksijas, sutvarkėme klasę, grįžome namo pilni gerų įspūdžių.

 7a klasė, Gustė Kriaučiūnaitė


7b

7b klasės mokiniai projektinės dienos metu žiūrėjo ,,Laišką iš 2070″, filmavo žinutę ateities kartoms, tyrė mokyklos aplinką ir kūrė pasirinktos mokyklos vietos gerinimo planą, dalyvavo aplinkos tyrimo laboratorijos veiklose. Smagiausia veikla – roboto konstravimas iš antrinių žaliavų – sustiprino komandinio darbo įgūdžius, leido pajusti kūrybinį malonumą.


7c

Mūsų klasės mokiniams labai patiko šios temos veiklų įvairovė. Su įdomumu peržiūrėjome  filmuką „Laiškas iš  2070“ apie vandens išsaugojimo svarbą. Kiekvienas klasės mokinys pasiruošė duoti interviu apie gamtos išsaugojimą ateities kartoms. Visa tai įrašėme  ir sukūrėme filmą. Keli klasės atstovai dalyvavo moksliniame tyrime nustatant užterštumą, azoto ir anglies dioksido kiekį, vėjo greitį mūsų mokyklos teritorijoje. Įdomu buvo gaminti robotą iš antrinių žaliavų. Visi mokiniai draugiškai dirbo: vieni karpė, kiti klijavo, treti spalvino. Kiekvienas jautė atsakomybę už tai, kas turi būti padaryta. Sukūrėme robotą, vardu Max, sugalvojome jo paskirtį ir nunešėme į II aukšto koridorių, kur jis įsiliejo į kitų mokinių sukurtų robotų būrį. Taip pat kiekvienas klasės mokinys turėjo atlikti tyrimą, kuri mokyklos, klasės ar kiemo vieta jam nepatinka ir ką jis siūlytų pakeisti. Mūsų nuomone,  mokykloje yra per mažai žalumos, gėlių. Reflektuodami apie šios dienos projektą, mes pasidžiaugėme, kad buvome kūrybingi, noriai dalyvavome visose veiklose, turėjome nemažai idėjų.

7c klasės metraštininkė Karolina Mačiulytė


8a

2019-03-28 dieną 8a klasės mokiniai dalyvavo projekto ,,Ateitis mūsų rankose‘‘ 3 temos ,,Pasaulis, kurį aš kuriu‘‘ veiklose. Aptarę dienos veiklų planą ir susiskirstę į grupes, žiūrėjome video medžiagą ,,Laiškas iš  2070‘’.  Peržiūrėję filmą, diskutavome, kaip mes galėtume prisidėti prie gamtos išteklių tausojimo ir kūrėme video žinutę ateities kartoms. 5 klasės mokiniai tyrinėjo aplinką, o kiti kūrė robotus, rašė instrukciją ir pristatė savo sukurtą robotą. Gamindami robotus mokėmės bendradarbiauti, išklausyti skirtingų nuomonių ir stengėmės būti kuo kūrybiškesni.

Atlikę tyrimą ,,Ką galėtume pakeisti savo mokykloje‘‘, diskutavome ir teikėme siūlymus. Tikimės, kad į mūsų siūlymus bus atsižvelgta.

Šio projekto veiklos paskatino dar kartą susimąstyti ir suprasti, kad  prie gamtos išsaugojimo gali prisidėti kiekvienas žmogus. Tereikia pakeisti keletą savo gyvenimo įpročių buityje: pradėti rūšiuoti šiukšles, taupyti elektrą, vandenį,  kuo dažniau naudotis viešuoju transportu, mažiau pirkti ir naudoti vienkartinių indų.

8a klasės metraštininkės Darija Grubliauskaitė, Merita Žegunytė


8b

Kovo 28 d. – netradicinė diena. Šią dieną kūrėme robotus iš visokių plastikinių ar kartoninių pakuočių, kurios yra nebenaudojamos. Supratome, kad iš jau panaudotų pakuočių galima sukurti gražų darbą ir juo papuošti mokyklą. Šios netradicinės veiklos metu dirbome vieningai, kūrybingai ir iniciatyviai.


8c

Trečioji tema vyko mokykloje. Visų pirma, kalbėjome apie taršą Žemėje, kodėl reikia rūšiuoti šiukšles. Taip pat žiūrėjome vaizdo įrašą apie taršą ir kaip tai kenkia mūsų planetai. Vėliau iš atsineštų atliekų (dėžių, buteliukų, indelių ir t.t.) gaminome robotą. Jį suklijavę ir nudažę nunešėme į antrą aukštą ir pastatėme prie kitų klasių robotų.

Atnaujinta: 2024-03-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40