Projekto ,,Kokybės krepšelis“ veiklos

Kovo 30 d. įvyko 3-iosios veiklos tyrimo grupės, susitelkusios į vertinimo ugdymui kultūros stiprinimą progimnazijoje, dirbtuvės.

Veiklos tyrimo grupės tikslas – stebint ir reflektuojant savo veiklą vertinimo ugdymui kriterijų aspektu, dalijantis įžvalgomis su tyrime dalyvaujančiais kolegomis, priimti sprendimus, padedančius vaikams įsitraukti į aktyvų mokymąsi, mokytis padedantį įsivertinimą, padėti mokiniams numatyti tolesnius žingsnius individualios pažangos link taip prisiimant atsakomybę už savo pačių mokymąsi.

Mokytojos Živilė, Tatjana, Jurgita ir Kamilė analizavo vienos kitų pamokas, dalijosi idėjomis apie vaikus įtraukiančius įsivertinimo būdus, grįžtamojo ryšio, padedančio vaikams mokytis, strategijas.

Kitas etapas, siekiant stiprinti vertinimo ugdymui kultūrą progimnazijoje, – dalijimasis tyrimo įžvalgomis ir atrastais metodais su kitais progimnazijos mokytojais metodinių grupių pasitarimų metu bei atvirų pamokų, kuriose taikomos vertinimo ugdymui strategijos, rodymas kolegoms.

Pavaduotoja ugdymui Birutė Klimašauskienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas