Bendrųjų kompetencijų ugdymas biologijos pamokose

Šiaulių Salduvės progimnazijoje veikia ilgametė asmeninio profesinio tobulėjimo (APT) sistema, kuria siekiama efektyvinti mokyklos veiklą, gerinti mokinių ugdymosi sąlygas, stiprinti pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimą, plėtoti lyderystę. 2022–2023 m. m. visi progimnazijos mokytojai susitelkė į atnaujinto ugdymo turinio analizę, siekiama stiprinti kiekvieno mokinio įsitraukimą išbandant atnaujintas bendrąsias programas.

Atnaujinti bendrųjų programų projektai pradėti analizuoti ir išbandyti dar 2021–2022 m. m. Praėjusiais mokslo metais progimnazijos mokiniai gamtos ir žmogaus, biologijos dalykų pamokose pradėjo gilintis į bendrųjų kompetencijų ugdymo skirtumus. Organizavau veiklas, kurių metu mokiniai susipažino su naujai išskirtomis bendrosiomis kompetencijomis, taip pat įvardijo kompetencijas, kurių buvo atsisakyta atnaujintuose bendrųjų programų projektuose. Mokiniai mokėsi skirti, kokią bendrąją kompetenciją patobulino pamokos metu.

2022–2023 m. m. rengdama ilgalaikį biologijos dalyko ugdymo planą iš anksto numačiau visų bendrųjų kompetencijų ugdymo laiką, suplanavau, kokiose pamokose bus tobulinama kiekviena bendroji kompetencija. Mokiniai įsivertina savo bendrąsias kompetencijas kiekvienos biologijos pamokos pabaigoje, visa tai žymi savo užrašuose. Aš atskiroje lentelėje fiksuoju kiekvienos klasės bendrųjų kompetencijų ugdymosi pažangą. Bendrųjų gebėjimų ugdymas atsispindi ir formaliajame vertinime. Skirdama užduotis mokiniams iš anksto aptariu vertinimo kriterijus, vertinamos ne tik akademinės žinios, tačiau ir patobulintos bendrosios kompetencijos, iš anksto numatoma, kiek galima surinkti taškų. Džiaugiuosi, kad mokiniai geba atskirti ir įvardyti, kokios veiklos pamokose padeda ugdytis kūrybiškumo, komunikavimo ir kitoms kompetencijoms.

Patirtimi apie bendrųjų kompetencijų ugdymą dalijuosi ne tik su Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojais, tačiau patirtį perduodu ir kitiems Lietuvos ar kitų Europos šalių pedagogams, kurie atvyksta stebėti atvirų pamokų, susipažinti su progimnazijoje įgyvendinamomis sistemomis.


Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/bendruju-kompetenciju-ugdymas-biologijos-pamokose/

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas