Apie mus rašo
Vertinimo ugdymui kultūros plėtojimas veiklos tyrimo metodu Šiaulių Salduvės progimnazijoj...
Netradicinės mokymosi erdvės: kompetencijų ugdymas fizinio ugdymo pamokose 
Gyvenimiškų įgūdžių ir bendruomeniškumo ugdymas 5 klasėje  
Karjeros galimybių pažinimas įgyvendinant klasės kryptį
Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas įgyvendinant klasės kryptis  
GPS-2022 Salduvės progimnazijoje  
Šiemet kiekvieną savaitę veiklose dalyvauja apie 430 3–8 klasių mokinių, jas veda 9 progim...
Šiaulių Salduvės progimnazijoje veikia ilgametė asmeninio profesinio tobulėjimo (APT) sist...
STEAM ugdymas Šiaulių Salduvės progimnazijoje
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas