Apie mus rašo
3–4 klasių fizinio ugdymo pamokos Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centr...
Projektas „Sveikata – fizinio aktyvumo skatinimas“.
Mokinių konferencija „Mūsų sėkmės ir patyrimai“ 
Šiaulių Salduvės progimnazijos dalyvavimas Kokybės krepšelio projekte https://www.svietim...
Vertinimo ugdymui kultūros plėtojimas veiklos tyrimo metodu Šiaulių Salduvės progimnazijoj...
Netradicinės mokymosi erdvės: kompetencijų ugdymas fizinio ugdymo pamokose 
Gyvenimiškų įgūdžių ir bendruomeniškumo ugdymas 5 klasėje  
Karjeros galimybių pažinimas įgyvendinant klasės kryptį
Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas įgyvendinant klasės kryptis  
GPS-2022 Salduvės progimnazijoje  
Šiemet kiekvieną savaitę veiklose dalyvauja apie 430 3–8 klasių mokinių, jas veda 9 progim...
Šiaulių Salduvės progimnazijoje veikia ilgametė asmeninio profesinio tobulėjimo (APT) sist...
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas