GPS – Gerosios patirties sklaida

  • Paskelbta: 2022-10-29
  • Kategorija: Renginiai

Spalio 26 d. progimnazijoje vyko GPS – Gerosios patirties sklaida. Kursų ir stažuočių dalyviai, įsikūrę savo stotelėse, laukė kolegų, kuriems pristatė kvalifikacijos kursų ir stažuočių patirtis.

Kovo-birželio mėnesiais trylika progimnazijos pedagogių turėjo galimybę dalyvauti VIP mokyklų tinklo stažuotėse Lietuvos mokyklose ir „Erasmus+“ programos kvalifikacijos kėlimo kursuose. Kursų ir stažuočių metu mokytojos dalijosi patirtimi, stebėjo kolegų pamokas, tobulino lingvistines, kultūrines, kūrybiškumo, skaitmenines, profesines kompetencijas.

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje mokytojos susipažino su vaiko individualios pažangos stebėjimo sistema, Reflektus įsivertinimo įrankio naudojimo privalumais ir trūkumais, gamtosauginėmis veiklomis bei projektais, diskutavo įtraukiojo ugdymo tematika, susipažino su VGK veikla ir specifika.

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje pedagogės susipažino su mokytojų profesinio tobulėjimo ir įsivertinimo, pagalbos mokiniui sistemomis. Buvo įdomu ir naudinga stebėti bei reflektuoti pamokas, „Direktorės valandą“ su penktokais, individualų pokalbį „Auklėtinis–klasės vadovas“.

„Erasmus+“ kursų dalyvės Florencijoje, Nicoje, Barselonoje, Tenerifėje, Soverate susipažino su užsienio šalių švietimo sistemomis, dalijosi gerąja patirtimi su užsienio kolegomis, tobulino skaitmenines kompetencijas ypatingą dėmesį skiriant inovatyvių mokymo metodų taikymui pamokose. Kursų metu buvo diskutuojama apie įvairias mokymosi strategijas, klasės valdymą naudojant refleksijos metodą, apie IT priemonių poveikį mokinių mokymosi motyvacijai ir jų aktyvų įsitraukimą į ugdymo procesą. Kursų dalyviai buvo supažindinti su metodais skatinančiais mokymąsi netradicinėse erdvėse, bendravimo, bendradarbiavimo, socialinių įgūdžių ugdymu (pvz., pasitikėjimo savimi skatinimas, komandos formavimas, lyderystė).

Džiaugiamės kolegių įgyta patirtimi bei noru tobulėti, sužinoti, atrasti. 

Projektų koordinatorė Lina

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas