1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m.

1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m.

  Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

1a klasė,

mokytoja

Edita

Adomavičienė,

26 kabinetas

1

Matematika

Matematika

Tikyba-26

Matematika

Fizinis ug-42

2b Ang Ev

2

Muzika-26

Fizinis ug.-43

Matematika

Muzika-26

Lietuvių k.

3

Klasės

valandėlė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

4

Lietuvių k.

Šokis-43

2a Ang-Ev

Fizinis ug-42

6c Rusų N

Lietuvių k.

Dailė ir

technologijos

5

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

Etika-26

Pasaulio

pažinimas

Dailė ir

technologijos

6

 

 

 

 

 

1b klasė,

mokytoja

Audronė

Sindriūnienė,

29 kabinetas

1

Klasės valandėlė

Fizinis ug.-43

Matematika

Fizinis ug-42

Lietuvių k.

2

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Muzika-29

Lietuvių k.

Matematika

3

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Muzika-29

Fizinis ug-42

7bc Vok

4

Dailė ir technologijos

Matematika

Dailė ir technologijos

Lietuvių k.

Pasaulio

pažinimas

5

Matematika

Šokis-43

3b Ang-Ev

Etika-26 / Tikyba-29

Pasaulio pažinimas

 

6

 

 

 

 

 

1c klasė,

mokytoja

Jurgita

Klastaitienė,

23 kabinetas

1

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Matematika

Lietuvių k.

2

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Fizinis ug-42

Lietuvių k.

Fizinis ug-42

3

Matematika

Šokis-43

8c Anglų Ed

Pasaulio pažinimas

Lietuvių k.

Lietuvių k.

4

Muzika

Muzika

Dailė ir technologijos

Fizinis ug-43

Dailė ir

technologijos

5

Klasės

valandėlė

Matematika

Etika-26 / Tikyba-23

Pasaulio

pažinimas

 

6

 

 

 

 

 

2a klasė,

mokytoja

Irena

Andrijauskienė,

19 kabinetas

1

Fizinis ug-42

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

2

Matematika

Lietuvių k.

Klasės valandėlė

Pasaulio pažinimas

Anglų Ev-30 / Li-19

3

Muzika-19

Pasaulio pažinimas

Fizinis ug-43

8abc Vok

Fizinis ug-43

Matematika

4

Lietuvių k.

Anglų Ev-36 / Li-19

Muzika-19

Matematika

Šokis-43

5c Ang-Kr

5

Lietuvių k.

Matematika

Matematika

Dailė

Lietuvių k. (papild.)

6

 

Tikyba-19/ Etika-21

Dailė ir technologijos

 

 

2b klasė,

mokytoja,

Kamilė

Valiušytė

21 kabinetas

1

Lietuvių k.

Tikyba-21

Fizinis ug.-43

Matematika

Anglų Ev-26 / Li-21

2

Lietuvių k.

Anglų Ev-30 / Li-21

Matematika

Fizinis ug-42

Lietuvių k.

3

Klasės valandėlė

Lietuvių k.

Dailė ir technologijos

Dailė ir

technologijos

Muzika-21

4

Matematika

Matematika

Lietuvių k.

Muzika-21

Matematika

5

Pasaulio

pažinimas

Pasaulio pažinimas

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Šokis-43

6

Fizinis

ugdymas

(lauke)

Etika-21

 

 

 

2c klasė,

mokytoja

Jolanta

Jankauskienė,

24 kabinetas

1

Lietuvių k.

Matematika

Matematika

Lietuvių k.

Matematika

2

Matematika

Fizinis ug-42

Fizinis ug-43

Lietuvių k.

Lietuvių k.

3

Muzika

Lietuvių k.

Klasės

valandėlė

Matematika

Šokis-43

4

Anglų Ž-30 / Li-24

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Muzika

Dailė ir

technologijos

5

Pasaulio

pažinimas

Tikyba-24

Dailė ir technologijos

Pasaulio

pažinimas

Anglų Ž-34 / Li-24

6

Fizinis ug.-43

 

 

 

 

3a klasė,

mokytoja

Rima

Kriščiūnienė,

13 kabinetas

1

Lietuvių k.

Fizinis ug-MANIEŽE

Matematika

Lietuvių k.

Matematika

2

Lietuvių k.

Fizinis

ug-lauke

Etika-33 / Tikyba-13

Lietuvių k.

Lietuvių k.

3

Šokis-43

Lietuvių k.

Fizinis ug-42

7a Anglų Ed

Pasaulio pažinimas

Lietuvių k.

4

Muzika

Matematika

Dailė

Matematika

Muzika

5

Anglų Ž-30 / Li-13

Dailė ir technologijos

Anglų Ž-30 / Li-13

Matematikos įgūdžių stiprinimas

Pasaulio pažinimas

6

Klasės

valandėlė

 

 

 

 

3b klasė,

mokytoja

Daiva

Jucevičienė,

11 kabinetas

1

Muzika-11

Fizinis ug-MANIEŽE

Muzika-11

Matematika

Lietuvių k.

2

Matematika

Fizinis ug-lauke

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Tikyba-11

3

Lietuvių k.

Matematika

Anglų Ev-30 / Li-11

Lietuvių k.

Lietuvių k.

4

Pasaulio pažinimas

Lietuvių k.

Matematika

Pasaulio pažinimas

Fizinis ug-42

6bc Vok

5

Dailė ir technologijos

Anglų Ev-37 / Li-11

Šokis-43

6bc Vok

Dailė ir technologijos

Matematikos įgūdžių ugdymas

6

Klasės valandėlė

 

 

 

 

3c klasė,

mokytoja

Gražina

Plungienė,

17 kabinetas

1

Lietuvių k.

Fizinis ug-MANIEŽE

Fizinis ug-42

Matematika

Lietuvių k.

2

Lietuvių k.

Fizinis ug-lauke

Etika-33 / Tikyba-17

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

3

Klasės valandėlė

Muzika-17

Pasaulio pažinimas

Lietuvių k.

Dailė ir technologijos

4

Matematika

Lietuvių k.

Anglų Ev-30 / Li-17

Anglų Ev-30 / Li-17

Dailė ir technologijos

5

Šokis-43

4c Anglų Ev

Matematika

Lietuvių k.

Matematika

Muzika-17

6

 

 

Matematika

 

 

4a klasė,

mokytoja

Birutė

Simelienė,

27 kabinetas

1

Pasaulio pažinimas

Matematika

Fizinis ug-MANIEŽE

Matematika

Tikyba -27 Irena

2

Šokis-43

Muzika-27

Fizinis ug-lauke

Lietuvių k.

Matematika

3

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

4

Anglų K-32 / Ev-27

Lietuvių k.

Matematika

Muzika-27

Pasaulio pažinimas

5

Lietuvių k.

Klasės valandėlė

Anglų K-39 / Ev-27

Dailė ir technologijos

Etika 27

6

 

Fizinis ug-42

Dailė ir technologijos

 

 

4b klasė,

mokytoja

Inga

Sapažinskienė,

25 kabinetas

1

Lietuvių k.

Fizinis ug-42

Fizinis ug-MANIEŽE

Lietuvių k.

Lietuvių k.

2

LIetuvių k.

Lietuvių k.

Fizinis ug-lauke

Anglų K-25 / Ev-11

Lietuvių k.

3

Anglų K-25 / Ev-36

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

Matematika

4

Matematika

Muzika-25

Šokis-43

7a Anglų Ed

Matematika

Pasaulio pažinimas

5

Lietuvių k.

Matematika

Muzika-25

Dailė ir technologijos

Etika-27 / Tikyba-25

6

 

 

 

Dailė ir technologijos

 

4c klasė,

mokytoja

Nijolė

Juškienė,

16 kabinetas

1

Matematika

Lietuvių k.

Fizinis ug-MANIEŽE

Anglų K-16 / Ev-27

Matematika

2

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Fizinis ug-lauke

Lietuvių k.

Tikyba

3

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

Matematika

Lietuvių k.

Dailė ir technologijos

4

Šokis-43

Matematika

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

5

Anglų K-16 / Ev-36

Muzika

Muzika

Matematika

Fizinis ug-42

8c Anglų Ed

6

Klasės valandėlė