Įsivertinimas

2019-2020 m.m. giluminio įsivertinimo problema:

2.4.1. Vertinimas ugdymui.

Plačiojo įsivertinimo rezultatai

Sėkmingiausios progimnazijos veiklos sritys:

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 3,4
2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 3,3
2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 3,3
2.2.2. Ugdymo(-si) organizavimas 3,3
3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 3,3

Tobulintinos veiklos sritys:

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 2,5
3.1.1. Įranga ir priemonės 2,8
3.2.1. Mokymasis ne mokykloje 2,8
3.1.3. Aplinkų bendrakūra 2,9
2.4.1. Vertinimas ugdymui 3

 


2018 – 2019 m.m. giluminio mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo problema:

,,Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“ (2.2.1.)


2017-2018 m.m.

2017-2018 m.m. giluminio mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo problema

,,Kaip organizuoti mokymąsi ne mokykloje siekiant įtraukti kiekvieną mokinį?“

Sėkmingiausios progimnazijos veiklos sritys:

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 3,3
1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga 3,3
2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 3,3
2.2.1. Mokymosi lūkesiai ir mokinių skatinimas 3,2
4.2.2. bendradarbiavimas su tėvais 3,2

Tobulintinos veiklos sritys:

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 2,3
3.1.1. Įranga ir priemonės 2,5
3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 2,5
3.2.1. Mokymasis ne mokykloje 2,7


2016-2017 m.m.

Giluminio mokyklos kokybės įsivertinimo problema –
 „Kaip mokytojai virtualias aplinkas naudoja mokinių mokymuisi?“


2015-2016 m. m.

Progimnazijos įsivertinimas atliktas vadovaujantis „Bendrojo lavinimo mokyklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607.

2015-2016 m.m. giluminio mokyklos kokybės įsivertinimo problema –
Kokios priemonės padeda įtraukti tėvus teikiant pagalbą mokiniui?

Sėkmingiausios progimnazijos veiklos sritys:

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas – 3,5
5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai -3,4
1.1.2. Tradicijos ir ritualai – 3,4
1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis – 3,3

Tobulintinos progimnazijos veiklos sritys:

2.4.1. Mokymosi motyvacija – 2,4
4.2.2. Psichologinė pagalba- -2,3
4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis – 2,2


2014-2015 m. m.

Progimnazijos įsivertinimas atliktas vadovaujantis „Bendrojo lavinimo mokyklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607.

Sėkmingiausios progimnazijos veiklos sritys:

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas – 3,5
5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai -3,4
1.1.2. Tradicijos ir ritualai – 3,4
1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis – 3,3
5.1.2. Planavimo procedūros – 3,77

Tobulintinos progimnazijos veiklos sritys:

2.4.1. Mokymosi motyvacija – 2,4
4.2.2. Psichologinė pagalba- -2,3
4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis – 2,2


2013-2014 m. m.

Progimnazijos įsivertinimas atliktas vadovaujantis „Bendrojo lavinimo mokyklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607.

2013-2014 m.m. giluminio mokyklos kokybės įsivertinimo problema –
Kokie veiksniai lemia mokinių mokymosi kokybę?

Sėkmingiausios progimnazijos veiklos sritys:

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas – 4,00
1.1.2. Tradicijos ir ritualai – 3,97
1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis – 3,85
1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai – 3,85
2.1.1. Ugdymo programos – 3,85
3.1.2. Mokyklos pažanga – 3,85
5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai – 3,79
1.3.3. Aplinkos jaukumas – 3,77
5.1.2. Planavimo procedūros – 3,77

Tobulintinos progimnazijos veiklos sritys:

4.2.2. Psichologinė pagalba 2,51
4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas – 3,08
4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis 3,08
2.4.1. Mokymosi motyvacija – 3,1
2.4.2. Mokėjimas mokytis -3,1
4.4.3. Profesinis konsultavimas ir informavimas – 3,1

Atnaujinta: 2024-03-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40