III tema „Europos paveldas“

2020-02-14

„Aš – europietis“ III tema „Europos paveldas“

1a

UP „Mes – europiečiai“ III temos „Europos paveldas“ veiklas 1a klasės mokiniai pradėjo klasėje. Pirmiausia išsiaiškino, ką reiškia žodis „paveldas“ ir susipažino su objektais, apie kuriuos turėjo surinkti informaciją. Tada keliavo į Jaunųjų gamtininkų centrą, kur, susiskirstę į grupes, pasidalinę pareigomis, rinko informaciją apie Vilniaus istorinį centrą, Vilniaus katedrą, Šv. Onos bažnyčią, Šv. Petro ir Povilo bažnyčią bei Pažaislio vienuolyną. Baigus darbą, kiekviena grupė parengė stendą ir pristatė jį klasės draugams. Buvo smagu dirbti drauge.


1b

Mokinukai,  palikę mokyklinius suolus,  išvyko į JGC. Ten vykdė ugdomojo proceso  ,,Aš esu europietis”  III temą ,,Europos paveldas”. Mokiniai, naudodamiesi Lietuvos žemėlapiu, kompiuteriu, mob. telefonu, grupelėse rinko medžiagą ir savo ranka užrašė apie Kauno, Biržų ir Gedimino pilis bei Kryžių kalną. Nepamiršo ir Šiaulių garbės piliečio, Šiaulių komandos vyr. trenerio A. Sireikos.


2a

Mokiniai projektą pradėjo valandėle apie Lietuvą, išskyrė  savo nurodytus objektus ( Gedimino pilį, Vilnių, Kryžių kalną, Šiaulių Petro ir Povilo Katedrą, Trakus). Mokiniai susipažino su vietovėmis žiūrėdami trumpametražinius filmukus, aptarė, ką naujo sužinojo. Toliau keliavo į Ch. Frenkelio vilą, kur atliko praktines veiklas. Po veiklos susipažino su ekspozicijomis, kurias parodė gidė. Klasėje atliko refleksiją ir užbaigė darbą.


2c

Mokiniai pirmos pamokos metu susipažino su UP veikla. Mokiniai susiskirstė į grupes, ieškojo medžiagos internete. Kartu aptarė, atrinko rastą informaciją. Pasiėmę reikiamas priemones bei turimą informaciją, keliavo į Ch.Frenkelio vilą, kur grupėse gamino plakatus. Po atlikto kūrybinio darbo, mokiniai turėjo ekskursiją po Ch.Frenkelio vilą. Veiklą užbaigė draugystės apyrankės pynimu.


3a

Mokiniai rinko medžiagą apie Lenkiją ir 5 jos objektus: Punską, Zamostės senamiestį, Mozūrijos ežeryną, Zakopanę, Vroclavą. Pirmiausia mokiniai, naudodamiesi žemėlapiais, Google Maps, sudarė kelionės maršrutus nuo Šiaulių iki minėtų istorinių – kultūrinių objektų. Po to sukūrė kiekvieno objekto vizitinę kortelę. Vaikai dirbo grupėmis. Surinktą medžiagą patalpino savo darbo lapuose. Vėliau žiniomis pasidalino su klasės draugais.


3b

3b klasės mokiniai rinko medžiagą apie Lenkiją ir 5 jos objektus: Varšuvos senamiestį, Koperniko mokslo centrą, Torunės senamiestį ir Universitetą, Veličkos druskos kasyklas bei Varšuvos Karališkąją pilį. Pirmiausia mokiniai, naudodamiesi žemėlapiais, Google Maps, sudarė kelionės maršrutus nuo Šiaulių iki minėtų istorinių – kultūrinių objektų. Po to sukūrė kiekvieno objekto vizitinę kortelę. Įdomu buvo rinkti medžiagą ir apie pačią kaimyninę valstybę: paminėti sostinę, pasidomėti, kokia Lenkijos vėliava, herbas, kiek Lenkija turi tarmių, koks šios valstybės žmonių tautinis kostiumas. Taip jau sutapo, kad praeitame šio projekto darbe mokiniai rinko medžiagą apie Koperniką. Šį kartą taip pat buvo minimas Koperniko mokslo centras. Tai dar labiau sustiprino vaikų žinias, supratimą apie šio žymaus žmogaus darbus, jų svarbą žmonijai. Vaikai dirbo grupėmis. Surinktą medžiagą patalpino savo darbo lapuose. Vėliau žiniomis pasidalino su klasės draugais.


3c

3c klasės mokiniai Šiaulių dailės galerijoje kūrė Lenkijos vizitinę kortelę. Grupelėse ieškojo įdomesnių faktų apie didingąją Marienburgo pilį, Krokuvos šv. Marijos baziliką, Vavelio pilį, Augustavo kanalą bei Belovežo girios nacionalinį parką. Surinkta informacija buvo užrašyta – nupiešta ant Lenkijos kontūrinio žemėlapio.


4a, 4b, 4c

Ugdomojo projekto ,,Aš – europietis“ III temos ,,Europos paveldas“ veiklą 4a, 4b ir 4c  klasių  mokiniai vykdė Šiaulių Fotografijos muziejuje. Ketvirtokai trumpai susipažino su muziejaus istorija, apžiūrėjo menininko Artūro Morozovo parodą. Pasiskirstę grupelėmis ir dirbdami muziejaus erdvėse, kūrė plakatus apie paskirtus Lenkijos valstybės objektus, surinko informaciją apie šalį, apskaičiavo atstumą nuo Šiaulių iki Lenkijos ir išsiaiškino, kokius miestus galėtų aplankyti keliaujant šiuo maršrutu. Kiekviena grupė pristatė savo darbus.


5a, 5b

5a ir 5b klasės mokiniai pirmą pamoką skyrė Italijos respublikos paveldui: didžiųjų miestų,  žymių vietovių, italų tradicijų ir žymių žmonių aptarimui. Pirmiausia mokiniai,  suskirstę į grupes, aptarė savo grupei skirtas užduotis. Po to abi klasės draugiškai išėjo į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką, kur visi penktokai  atliko savo grupei skirtas užduotis. Darbinga nuotaika , kūrybiškumas, bendradarbiavimas vyravo visą laiką. Mokiniai sėkmingai paruošė plakatus, nufilmavo vaizdo klipus, rašė refleksiją, dalinosi įspūdžiais iš kelionių, pildė AUGU knygeles. Atlikę užduotis  su džiaugsmu mokiniai grįžo į mokyklą.


5c

Mūsų  klasė keliavo po Italijos miestus. Turėjome surasti ir surinkti informaciją apie priskirtą miestą arba objektą, susipažinti su vėliava, herbu, išsiaiškinti, kiek kilometrų reikėtų nuvažiuoti,  kiek prireiks degalų, kokius miestus pravažiuosime. Mums padėjo matematikos mokytoja ir mūsų auklėtoja. Vaikai naudojosi telefonais, kad surastų informaciją. Visiems sekėsi gerai. Kiekviena grupė atlikusi darbą jį pristatė klasės draugams. Mokiniams ši veikla labai patiko.


6a

6 klasės mokiniai UP dieną lankėsi Šiaulių universiteto bibliotekoje. Mokiniai susipažino su bibliotekos istorija, funkcijomis, išskirtinėmis knygomis. Taip pat šeštokai analizavo vienus svarbiausių gamtinių ir kultūrinių objektų, kai kurie iš jų įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Mokiniai suplanavo maršrutą, apskaičiavo kuro sąnaudas, biudžetą, kuris būtų reikalingas siekiant aplankyti vieną iš pasirinktų objektų. Taip pat mokiniai lietuvių ir anglų kalbomis sukūrė vaizdo, kuriuose pristatė darbo rezultatus. Atlikdami ugdomojo projekto veiklas, šeštokai patobulino bendrąsias kompetencijas.


6b

6b klasės mokiniai žavėjosi Šiaulių universiteto bibliotekos didžiausia ir mažiausia knygomis, pinigų ekspozicija ir monetų kambariu. Susiskirstę į grupes šeštokai kūrė maršrutus iki garsiausių Ispanijos objektų ir kūrė vaizdo reportažus.


7c

Vasario 14 d. buvo netradicinė diena. Tikslas buvo išmokti daugiau apie Europą, sužinoti apie Portugaliją ir jos objektus. Klasė pasidalino į penkias grupeles ir pasirinko po objektą. Užduotis buvo ant A3 formato lapo pažymėti kelionę nuo Lietuvos iki Portugalijos automobiliu, nurodyti miestus, kuriuos pravažiuos, kiek laiko truks kelionė, kiek reikės dyzelino, kiek kainuos kelionė. Reikėjo rasti informaciją apie Penos rūmus, apie įžymų žmogų, patiekalus, madą, tautas. Padarius darbą reikėjo nufilmuoti lietuvišką ir anglišką vaizdo įrašus. Šias užduotis atliko Stasio Šalkauskio gimnazijoje. Atvykę į S. Šalkauskio gimnaziją ,grupėmis atliko keletą užduočių. Viena iš jų buvo atskirti valstybes, kurios priklauso Europos sąjungai ir kurios ne. Vėliau, gavę užduočių lapus, ieškojo informacijos apie Portugalijoje esančius objektus ir nufilmavo trumpą to objekto reklamą.


8a

Saulėtą rytą 8a klasė keliavo į menų mokyklą. Joje darė pristatymus apie šalis, kurios dalyvauja Erasmus+ projekte. Darė pristatymus apie Airiją, apie įžymias vietas šioje šalyje. Visi pristatymus ant lapų padarė labai skirtingus. Vieni mokiniai juos darė angliškai, kiti lietuviškai. Šioje veikloje patobulino savo bendravimo ir bendradarbiavimo grupėje įgūdžius bei savo kūrybinius gebėjimus. Vėliau filmavo reklamas apie šias lankomas vietas. Mokiniai, kurie pristatymus darė ant lapų, rašė angliškai reklamas, taip pat filmavo kalbėdami angliškai. Kurdami reklamas patobulino savo viešojo kalbėjimo įgūdžius.


8b

8b klasės mokiniai UP dieną lankėsi Šiaulių menų mokykloje. Po trumpos ekskursijos po mokyklą, mokiniai susiskirstė grupelėmis ir nagrinėjo skirtingus Airijos istorinius – kultūrinius (paveldo) objektus. Mokiniai sudarė kelionės maršrutus nuo Šiaulių iki jiems paskirtų objektų Airijoje, numatė valstybes ir miestus, per kuriuos reikia vykti, paskaičiavo atstumą iki objektų bei kuro sąnaudas, keliaujant automobiliu. Taip pat mokiniai kūrė istorinio – kultūrinio objekto vizitinę kortelę: rinko informaciją apie gautą objektą, žmones, kurie susiję su tuo objektu ar vietove, pasitelkė savo asmeninę kelionių patirtį. Veiklų kulminacija tapo objekto vaizdo  pristatymo filmavimas.


8c

Susipažinę su būsimomis veiklomis, mokiniai išėjo iš mokyklos.  Darbas vyko menų mokyklos erdvėse. Šios mokyklos atstovė papasakojo apie menų mokykloje veikiančius būrelius, pakvietė pradėti darbą. Mokiniai turėjo sukurti Airijos paveldo vizitinę kortelę ir vaizdo reklamą (lietuvių/anglų kalba). Susiskirstę į grupes vykdė duotas užduotis: sudarė kelionės maršrutą nuo Šiaulių iki objekto, nurodė valstybes, per kurias keliavo (jų pagrindinius miestus). Kūrė Airijos vizitinę kortelę (piešė vėliavą, tautinį kostiumą, sostinę, išskyrė pagrindinius, populiariausius patiekalus). Daug informacijos rado internete apie įžymius Airijos žmones, kas buvo susiję su tilto statyba, dirbo arba mokėsi koledže. Patiko dirbti grupėje, kurti pristatymus, ieškoti informacijos.

Atnaujinta: 2024-03-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40